+36-20-333-6475 info@omniverzum.hu
Oldal kiválasztása

Advent negyedik gyertyája és hete * Bölcsesség erénye * Szeretet gyertyája

Negyedik adventi gyertya jelentése * A Szeretet Adventi gyertyája

A Karácsony előtti negyedik vasárnap indul Advent belső munkákkal, spirituális fejlődéssel teli időszaka. A négy hét 4 erény kifejlesztését követeli meg tőlünk, és ehhez kapcsolódik az Adventi négy gyertya jelentése is. Ez a 4 nemes emberi erény (Igazságosság, Bátorság, Mértékletesség, Bölcsesség) alkotja azokat a pilléreket, amelyre a 3 Szellemi erény felépülhet. Így a pillérek egyfajta közvetítő kapcsolatok is ahhoz a Tiszta Fényhez, mely Karácsonykor beárad a világba és szívünkbe. A gyertyák pedig mindehhez támogató erőt, fogalmakat adnak, amik segítenek a tudatos spirituális munkában. Advent jelentéséről összefoglaló cikket írtunk korábban itt, javasoljuk olvasd el azt is, ha érdeklődsz a téma iránt. A negyedik adventi gyertya jelentése és a hét feladati pedig ebben az összefoglalónkban kerül kifejtésre.

Advent 4. hét * Bölcsesség erénye

Elérkeztünk Advent utolsó hetéhez.

Ebben a pár napban a folyamat utolsó állomásához érkezünk, amikor is a Bölcsesség erényét kell magunkban fejleszteni. Az elmúlt időszak fejlődési eredményeként eljutunk a szellemvilág kapujához. Itt állunk, és lehetőséget kapunk arra, hogy elérjük a végső célt: megismerjük a Szellemet. Vagyis ezen a héten új szellemi bölcsességeket integrálhatunk magunkba. A cél, hogy ezeket a tudásmagokat megszerezzük, és meg is tartsuk.

Illúziók és anyagi kötelékek felszámolása

A hét kihívásai ebben tesznek próbára minket. Egyrészt felerősödnek az anyagiasság kötődései bennünk, másrészt olyan illúziókba merülhetünk, amelyek eltávolítanak minket a Szellem fényétől. Mindezek több területen is felbukkanhatnak bennünk.

Egyrészt bensőnkben szembekerülhet egymással a földi dolgok törvénye a szellemi igazságokkal. Ha elmerülünk a durva, fizikai világban és érzékekben, akkor elzárjuk magunkat a Szellem sugallataitól és igazságaitól, finomabb érzékelésünk és gondolkodásunk nem tud rákapcsolódni ezekre a tiszta impulzusokra.

Másrészt alacsonyabb részeink eláraszthatnak minket a hatalom és korlátlan lehetőségek szédítő távlatainak képeivel, melyek így felerősítik egónkat és uralkodási hajlamainkat. Ezáltal ha nem tudunk helytállni a kihívásokban, a Szellemi világ kapuján áthaladás lehetőségét nem tudjuk kihasználni. Vagy megtévesztés áldozatai leszünk, és nem a megfelelő módon jutunk be a kapun.

Kapcsolódjunk Magasabb Szellemünkhöz és a Tiszta Fényhez

Ez a hét a Magasabb Én, a szellemi szintek és testek világába visz minket. Ezáltal látható, hogy a kapu, amelyen áthaladhatunk az erények segítségével, a Fénnyel teli Én megtapasztalásához vezet. De a kapun csak alázattal, Bölcsességgel és az őr segítségével tudunk átjutni. Ő rendelkezik azzal az itallal, ami befelé segít elfelednünk a földi logika korlátait, ezáltal tiszta marad a megszerzett bölcsesség. Kifelé pedig olyan italt ad, ami segít, hogy a visszatérés után is emlékezzünk az „égben” kapott bölcsességre.

Ebből is látszik, mennyire fontos, hogy a Bölcsesség erénye kifejlődjön minden szinten bennünk. Ennek segítségével el tudunk szakadni az anyagi hiúságoktól és szerényen, alázattal, nagyravágyás nélkül tudunk közeledni a Szellemhez. Általa használni tudjuk az Isteni Bölcsességet, és erősödik bennünk a valódi szeretet, megbocsátás érzése, és a hit a felsőbb erők létezésében.

Emellett kihívásban megjelenik még a belső magány próbája. Úgy érezhetjük, egyedül vagyunk minden gondunkkal, érzésünkkel. Ez a fajta elmagányosodást nevezik kozmikus magányosságnak, ami valójában egy szükséges rossz, mert ez tud elvezetni minket a megismerés templomához, amelybe ezen a héten beléphetünk. Így tapasztalhatjuk meg a templomban azt a fajta mély kapcsolódást Valódi Énünkkel, ami által beengedjük szívünkbe és életünkbe a Fényt, és ráébredünk, hogy bár úgy tűnt, mégse vagyunk egyedül sosem.

Beavatás és a Valódi Kapcsolatok felismerése

Tehát ez a hét lehetőség arra, hogy megéljük azt a Beavatást, ami által kapcsolatba kerülhetünk a magasabb világokkal. Ez a kapcsolat segíti a karácsony szent ünnepének igazi szellemi megélését. A Bölcsesség erénye által képessé válunk arra, hogy Lelkünk végső okával és céljával összefüggésében szemléljen mindent, s ennek megfelelően cselekedjen. Ehhez pedig szükség van az eddigi 3 erényre: Igazságosságra, Mértékletességre és Bátorságra, hogy kiálljuk a próbákat, és beléphessünk a kapun, mely mögött önmagunkkal kapcsolatban új tudásra tehetünk szert.

Megfontoltság, tudatosság és semlegesség

Figyeljünk tudatosan önmagunkra a héten. Ne reagáljunk azonnal, hanem hagyjuk, hogy a dolgok leülepedjenek bennünk. Az ünnepi készülődés közepette is töltsünk magunkkal időt csendben, befelé fordulva, hogy összekapcsolódhassunk a Szellemi világgal. Az erények segítségével uralkodjunk belső világunkon: érzelmeinken, gondolatainkon és akaratunkon. Így létrehozva bensőnkben egy olyan harmonikus egyensúlyi állapotot, amely készen áll arra, hogy belépjen a szellemi világba. Engedjük át magunkon az új tudást és bölcsességet, hagyjuk, hogy minden sejtünkben rögzüljön a Fény és az Én tapasztalata.

A karácsonyvirág legendája

Mexikói legenda

Mindenki a templomba igyekezett. A kicsiny mexikói városka valamennyi lakója misére sietett. Karjuk ajándékokkal volt megrakva – gyümölcsökkel, zöldségekkel és édességekkel –, hiszen karácsony este volt, és mindnyájan kedveskedni akartak valamivel a Kisjézusnak.
Manuel csak nézte, amint elhaladtak mellette. Figyelte, ahogy nevetnek. Hallgatta, ahogy énekelnek. Nézte, ahogy együtt örvendeznek és vigadoznak. Velük örülni azonban nem tudott, hanem keserű könnyeket törölt le az arcáról. Manuel ugyanis utcagyerek volt – egy szegény, nincstelen árva, aki semmit sem adhatott a Kisjézusnak. Próbált koldulni, de az emberek kinevették.
– Még hogy a Kisjézusnak kéred! – gúnyolódtak rajta. – Ismerjük a fajtádat! Tudjuk, hogy magadnak tartanád meg!
Az is megfordult a fejében, hogy lop valamit. Na de lopni? Éppen a Kisjézusnak? Az bizonyára rosszabb lenne, mint ha semmit sem visz.
Így inkább távolt maradt a többiektől. Amikor aztán mind becsoszogtak a templomba, és becsukódott mögöttük a templomajtó, Manuel odalopakodott egy nyitott ablakhoz, és bekukkantott.
Olyan szép volt minden – a gyertyák, a díszek és az ajándékok! Több száz volt belőlük a Kisjézus és édesanyja szobra körül! De minél tovább nézelődött, annál jobban elszomorodott. Végre aztán térdre borult és imádkozni kezdett:
– Drága Kisjézus! Én más vagyok, mint azok ott a templomban. Nekem nem telik ajándékokra. Úgyhogy kérlek, fogadd el az imámat és a könnyeimet! Sajnos semmi mást nem adhatok neked karácsonyra.
Manuel keservesen sokáig sírt és imádkozott, de amikor letörölte a könnyeit és kinyitotta a szemét, és mit látott? Egy virág nőtt ki a lába előtt a földből, melyet könnyei záporával öntözött! Úgy ragyogott, akár a csillag Betlehem egén, a levelei pedig vöröslöttek, mint a vér.
– Csoda történt! – kiáltotta Manuel, s azzal tövestől kirántotta a virágot a földből, és beszaladt vele a templomba.
– Nézzétek! – kiabálta, ahogy végigfutott a sorok között. – Ide nézzetek! Most már én is tudok mit adni a Kisjézusnak!
Egyesek sutyorogni és morgolódni kezdtek. Rossz szemmel nézték, hogy valaki megzavarja az istentiszteletet. Ám amikor megpillantották a virágot, zúgolódás helyett álmélkodni kezdtek.
– Ez valóban csoda – állapította meg a pap. – Soha nem láttam még ilyen virágot.
Manuel virága, ami égig szálló imából és könnyekből nőtt, azóta az egész világon az ünnep dísze. Mexikóban „karácsonyvirágnak” hívják.
Hozzánk is került belőle, nálunk „mikulásvirág” a neve.

A Tarot útja a Bölcsesség elsajátításáig
Írta: Domokos Erzsébet

Elérkeztünk Advent utolsó hetéhez. Ez az időszak nem csak a Bölcsesség erényének kimunkálásáról, hanem a Fény megszületéséről is szól.

December 21-e, a Téli Napforduló után elkezdenek rövidülni az éjszakák, így a Fény újra erősödik, mígnem átveszi az uralmat a sötétség felett. Ezért is a Karácsony a Fény születése, mert nem csak a természetben, hanem szívünkben is felgyullad ilyenkor az a Fény, ami átsegít minket a nehézségeken.

 

Ezen a héten dolgozunk a Belső magány érzésével, miközben a sötétben egyre inkább előtörnek a mélyben szunnyadó érzelmi, gondolati csomagjaink, és ha kicsit is engedjük, átveszik az irányítást. A hét feladata a Bölcsesség erényének építése. Ez a minőség segít nekünk belépni a szellemvilág kapuján, ami mögött önmagunkkal kapcsolatos igazságokat tudhatunk meg. A kapu átlépéséhez, és az ott lévő kincsek befogadásához viszont az előző hetek erényeire is szükség van.

2-es * Főpapnő

A Bölcsesség erényét a tarot 2-es Nagy Arkánum lapja képviseli. A lapon egy papnőt láthatunk trónusán ülve a dualitás oszlopai között. Kezében törvénykönyvet tart, háta mögött Májá fátyla van kifeszítve a két oszlop közé, lába alatt a Hold szimbóluma látható. Ez a kép egyfajta külső, írott bölcsesség meglétére világít rá. A papnő ismeri és képviseli a Szellemi törvényeket. Advent próbatételeinek nézőpontjából szemlélve a lapot, olyan mintha maga a Kapu Őre nézne ránk vissza erről a képről. Az illúzió fátyol mögött rejlik a magasabb igazság, amihez az Őrön keresztül vezet az út.

Igazság erényének aktiválása

És innen indul a belső vizsgálat. Újra szembesülünk a kihívással, ami megkívánja, hogy használjuk a már elsajátított Igazságosságot. Megmérettetünk, hogy valóban integráltuk-e azokat a Szellemi Igazságokat, amik utat mutatnak, és egységesítenek minket. (8 és 86-os lap)

Mértékletesség erényének aktiválása

Ezután a Mértékletesség erényét kell újra működtetnünk. Olyan helyzetekbe kerülhetünk, amelyek újra és újra megkívánják, hogy megteremtsük belső egyensúlyunkat, megfontoltan és mértékletesen cselekedjünk, beszéljünk és legyünk jelen a külső eseményekben. (14 és 92-es lap).

Erő és Bátorság erényeinek aktiválása

Majd az Erő és Bátorság erényének használata következik. A kihívásokban megjelenő nehézségek arra inspirálnak minket, hogy legyünk bátrak, kitartóak, és merjük uralni saját belső világunkat. Ezzel bizonyítva önmagunk számára is, hogy fejlődtünk a Bátorság erényének terén. (11 és 89-es lap).

17-es * Csillag lap * Remény és Istenivel való kapcsolat

És végül eljutunk a Csillag laphoz, mely az Istenivel, a Szellemivel való kapcsolódásra, és az onnan érkező sugallatnak való teljes önátadásra hívja fel a figyelmet. Minden nehézség, próba vagy kihívás, amivel az elmúlt hetekben találkoztunk, a Csillag lapot is működtette a háttérben. Minden út, folyamat kulcsa a Szellemmel való kapcsolat kiépítése volt. Mert hiába építgetjük magunkban az erényeket nagyon sikeresen, ha nem tudunk a Szellemünkhöz, Lelkünkhöz kapcsolódni, ezek újra visszasüllyednek az alacsony emberi minőségek szintjére. Így pedig nem képesek megtartani azokat az Isteni erényeket (Remény, Hit, Szeretet), amelyek alapját a négy nemes emberi erény képezi. Tehát ez a lap egyfajta kulcsa is ennek a folyamatnak, mert a Szellemmel való kapcsolódás és a teljes önátadás a kulcs az utolsó lépéshez, amikor is megszületik bennünk az adott időszak, jelen esetben a Bölcsesség erénye.

80-as lap * Főpapnő magas szintje * az aktivált Bölcsesség

A Főpapnő visszaút, 80-as lapján már a Bölcsesség erényének magasabb szintjének megjelenítését láthatjuk. Itt már átléptünk a kapun, fellebbentettük Májá fátylát, és megláttuk azt a valóságot és szellemi igazságot, ami minden mögött ott rejlik. Szerepeink, emberi minőségeink és illúzióink már lehasadtak rólunk, a magunk természetes módján összekapcsolódunk a szellemi dinamikákkal (Életfával), és befogadjuk mindazt a tudást, amit Szellemünktől kaphatunk. Ezt az információt már nem színezi semmilyen érzelmi, gondolati vagy akarati működés, mert azt a kapun kívül hagytuk. Itt tiszta lényként vagyunk jelen, az erények hoztak el idáig, és teszik lehetővé a befogadást, az új igazságok megismerését.

Dolgozzunk hát a héten mind a 4 erénnyel, és tudatunkban legyen ott mindig a Szellemmel való kapcsolat és az önátadás fontossága. Ezzel válik teljessé Advent időszakának fejlődési folyamat, és teljesedik ki bennünk a Fény!

 

A Fény invokációja

Krisztusi lény VAGYOK.
Egy VAGYOK a Szellemmel,
Krisztusi lény VAGYOK.
Egy vagyok a Minden-Ami-Van-nal.
Saját lényem fénye világítja meg utamat.
Krisztusi lény VAGYOK.
Egy vagyok a Minden-Ami-Lesz-szel.
A Forrás sugárzó fényét hordozom a szívemben.
Szellememmel egységben haladok előre.
A Forrással való egységben nevetek.
A minden élőlénnyel való egységben szeretek.
Krisztusi lény VAGYOK.
Híd VAGYOK ég és föld között.

A Bölcsesség erénye és a színek
Írta: Varga Éva

Advent negyedik hetét a legtitokzatosabb időszaknak tekintik, melyben az ember a szellemvilág küszöbéhez érkezik és észrevétlenül a küszöb-őr elé lép. Ennek a hétnek az egyik legfontosabb feladata ezt a találkozást tudatosítani. A küszöb őre elveszett kozmikus emlékeinket ébreszti fel bennünk, méghozzá úgy, hogy tetteink objektív következményeit mutatja meg. Ahhoz, hogy ezt a megfelelő belső állapotban tudjuk fogadni szükség volt az előző három erény megszerzésére.

Magunkra vagyunk hagyva, a Nap ereje is – mely a Szellem szimbóluma – ilyenkor a leggyengébb. A belső fejlődés bizonyos szempontból és egy ponton túl magányos út, ezt tükrözi számunkra ez a hét. Megmérettetünk, hogy képesek vagyunk-e a teljes felelősségvállalásra, önmagunkért, szellemi eszenciánkért.

Így mélyen és őszintén tud megtörténni az elmúlt évvel kapcsolatos számvetés. A négy erény birtokában láthatunk rá tisztán a bennünk működő ellen-erőkre, és csak velük tudunk ennek terhét viselve elindulni az igazi úton. Azért „veszítjük el” ebben az időszakban a külső és a kozmikus segítségeinket is, hogy önmagunk lelki-ereje stabilizálódjon.
Az Aura Soma rendszerében a bölcsesség erényének Főpapnő „odaút” Tarot lapjához tartozó eszencia üveg Kék/Kék színű. Béke üvegnek hívják. A kék szín hideget, magányt szimbolizál, negatív megélésében. De a csend, a befelé fordulás és a nyugalom színe is, egy olyan lehatárolás, amely azonosulásmentessé tesz minket és felébreszti belső hallásunkat. Az egyedüllét, a mély megértés lehetőségét hordozza magában.

A kék az átlépés színe is. Nem csak élet és halál között, hanem bármely életünkben megjelenő korszakváltás a kékkel analóg, ahol az átlépés csak a megértéssel tud megtörténni. Ha esetleg eddig a héten magányosnak, depresszívnek éreztük magunkat, a világ ridegnek tűnt, tudatosítsuk, hogy a kék egy alacsonyabb megélésében mozogtunk. Törekedjünk a felismerések megértésére, az önvádaskodás elkerülésére és keressük a csend szépségét. A kapuban állunk, ahol a fátyol fellebbenhet, és kapcsolatba kerülhetünk Esszenciánkkal.

„Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent –
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárba ment,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.”

Reményik Sándor – Béke

Amikor ez a megértés, az átlépés és kapcsolódás megtörténik, akkor elérkezünk a Főpapnő „visszaút” lapjához. Eszencia üvegének színe Vörös/Rózsaszín. Itt eddigi utunk, belső folyamataink teljes elfogadásának szimbolikus színeként jelenik meg a rózsaszín. A fátyol a megbocsátás nélkül nem lebben fel. A vörös szín legmagasabb aspektusában az újjászületés, a felébredés erejét hordozza magában. A Tarot lapon a Főpapnő az életfán áll, ami nem csak az út mellett való elköteleződésre utal, hanem annak tisztánlátását is jelzi. A kékre szükség volt az átkelésre, a vörös pedig ez után segít elengedni azokat a részeinket, amelyek már nem szolgálják tovább utunkat. A rózsaszín erejével képessé válunk feltétel nélkül odaadni magunkat Szellemi minőségünknek, Lényünknek.

Az üveg alapszíne vörös, amely életerőt, energiát, szenvedélyt ad az új spirálon való folytatáshoz.
Így érkezünk el Advent végén majd a belső fény megszületéséhez, melyet Jézus születésének története szimbolizál. Az Aura Soma rendszerben Krisztus üvege Tiszta/Vörös színű, a két szín összekeveréséből rózsaszínt kapunk. Láthatjuk, hogy a Főpapnő visszaútjához tartozó üveg színei sok hasonlóságot mutatnak a Krisztus üveggel, ami a földi síkra (vörös) vetülő fényt (fehér v. tiszta), az emberben inkarnált Krisztust hordozza magában.

Az elmúlt időszakban meg kellett találnunk az egyensúlyt az anyagi javakhoz, élvezetekhez való ragaszkodás és a fényhez történő visszatérés vágya között. Így a megértésen túl képessé válunk megélni magunkban azt, hogy emberként hidak vagyunk ég és föld között, és ennek felelősségét felvállalni gondolatban, szóban és cselekedetben egyaránt.

Aranyosi Ervin: Adventi negyedik gyertya

Negyedik is lángra lobban,
kiviláglik tiszta fénye.
Ott ragyog a csillagokban,
s éled az ember REMÉNYe.

A szívünkben BÉKE lángja,
HITünk ajtót nyit a jóra.
Aki ránk néz, máris látja:
– Elérkezett hát az óra.

S bizony, hol a SZERETET él,
ott gonosznak helye nincsen.
Hol a jóság jövőt remél,
ott megjelenik az Isten.

Eljön a mennynek országa,
tudom, itt lesz, lent a Földön.
Nyíljon ki szívünk virága,
aki remél, készülődjön!

A negyedik adventi gyertya jelentése

Remélem tetszett fenti összefoglalóm és elgondolkodsz Advent jelentései kapcsán, kicsit jobban érthető mi a negyedik adventi gyertya jelentése. Kívánjuk, hogy legyen Kellemes Karácsonyod és legyen Fénnyel teli minden napod!

Figyeld értesítéseinket és javaslom iratkozz fel hírlevelünkre, hogy megküldhessük Neked legújabb spirituális tanításainkat, tapasztalásainkat és segíthessünk az ÚTON.

Ha tetszett fenti összefoglalónk, itt kérheted 3 részes ingyenes “Spiri-mini-tréningünket” amiben bemutatjuk az Omniverzum Szabadegyetem módszereit, majd rendszeresen küldünk léleképítő, önismeret fejlesztő tartalmakat.

ITT Kérheted INGYENES mini tréningünket >>>

KÉPZÉSEK

Szolgáltatásaink

Személyes képzéseink

Ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit, válassz személyes képzéseink közül.

Távoktatás képzéseink

Otthonodból, saját időbeosztásod szerint is elvégezheted az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit.

Online tanfolyamok

Rövidebb, online kurzusainkon egy-egy spirituális részterületet sajátíthatsz el, akár otthonodból.

mini-spiri-trening

Köszönjük, hogy igényelted Spiri-mini-tréningünket