+36-20-333-6475 info@omniverzum.hu
Oldal kiválasztása

Advent jelentése és az Adventi időszak nagyon fontos minden ember számára.

Advent időszaka egy belső utazás, amikor önmagunkon dolgozhatunk. Minden évben lehetőséget kapunk ilyenkor egy mély, belső, spirituális összekapcsolódásra önmagunkkal, finomabb, Lelki-Isteni részeinkkel. Ez az időszak a négy belső erényIgazságosság, Bátorság, Mértékletesség, Bölcsesség – kidolgozásáról szól, melyek egyfajta oszlopai belső terünknek, stabilitásunknak. Létrehozzák bennünk azt a Szent Teret, ahova megérkezhet Szellemünk, Lelkünk a Fény ünnepekor, Karácsonykor.

Nézzük tehát kicsit közelebbről is mi lehet Advent jelentése nekünk.

Advent és a Négy Erény

Fejlődjünk együtt az év ezen különleges időszakában!

Az ősz és a tél időszaka egy olyan különleges része az évnek, mely belső fejlődés nagy lehetőségeit tartogatja magában. Szeptember 29-én, Mihály ünnepén indul a belső folyamatok időszaka. A napok egyre rövidebbek, az éjszakák egyre hosszabbak. Ez az időszak a sötét növekedésével lehetővé teszi számunkra, hogy szembenézzünk belső sötét részeinkkel, tudattalanunkkal. A cél az, hogy önmagunk kicsinyes vagy alacsony szintű részeit fénybe emeljük, és a Lélekkel való kapcsolat, a Fény szülessen meg bennünk karácsonyra.

Advent időszakában hazatér minden erő, mely eddig segített, támogatott minket. Ez az egyik oka annak, hogy olyan magányosnak érezzük magunkat az év legsötétebb időszakában. De nem maradunk teljesen egyedül, mert minden héten érkezik hozzánk egy angyal, egy pozitív támogató erő:

  1. hét – Mihály Arkangyal
  2. hét – Melkizédek Arkangyal
  3. hét – Metatron Arkangyal
  4. hét – Jézus

Advent négy hete felerősíti a belső munkát. Ha advent jelentése kapcsán elmélyedünk, hetente új próbáknak tesszük ki magunkat. Minden héten 1-1 kihívás vagy próba elé nézünk, amelynek pozitív megfejlődése után 1-1 alapvető, morális erényt fejlesztünk ki magunkban. Ennek az időszaknak a fejlődési lehetősége olyan útravalót ad számunkra, mellyel a következő évet teljesebben élhetjük meg. Ez az időszak az év egyik legmélyebb, legsötétebb időszaka, de egyben a legnagyobb fejlődést is tartogatja számunkra. Éberséget és felelősségérzetet kíván meg tőlünk, mivel a kísértések bensőnkben jelennek meg, ezek megfejlődéséhez pedig jelenlét, tudatosság és egyéni erőfeszítés szükséges.

Advent 1-1 hete mindig vasárnap indul, amikor is meggyújtjuk az aktuális gyertyát az Adventi Koszorún. Ennek fénye segít nekünk a hét során. Vezetést és fényt ad az év sötét időszakában, és emlékeztet minket az erényre, amit fejlesztenünk kell magunkban. Emellett minden gyertyának külön jelentése van, mindegyik egy-egy fogalmat szimbolizál. Ezen fogalmak olyan alapvető érzelmek, amelyek támaszt adhatnak nekünk a hét során a próbák és az erények kifejlesztése közben.

A 4 hét kísértései és erényei

1. hét
Igazságosság erénye és a Hit gyertyája

Fizikai szintű megpróbáltatások, a test kihívásai, a külvilág és az én kapcsolatának megfeszítése zajlik.

Ki kell fejlesztenünk magunkban az Igazságosság erényét, mely a Kozmikus Igazságra való nyitottság, és annak való teljes önátadásról szól

2. hét

Mértékletesség és Megfontoltság erénye és a Remény gyertyája

Éteri testünk kihívásai, a vágyak, a kísértések felerősödése, egoizmus előretörése tapasztalható, mely összekapcsolódhat a túlzott beszéd megjelenésével.

Ki kell fejleszteni magunkban a Mértékletesség és Megfontoltság erényét, melyekkel vissza tudjuk szorítani túlzó, egyéni akarathoz kötődő vágyainkat. A Megfontoltság erénye támogat abban, hogy ne adjunk hangot alacsony szintű késztetéseinknek, gondolatainknak, míg a Mértékletesség segít abban, hogy beszédünk ne befolyásoljon érzéseket.

3. hét

Bátorság erénye és az Öröm gyertyája

Asztráltesthez kötődő kihívások időszaka, mely során felerősödik bensőnkben a gondolatok, érzések és az akarat harca, és mind külön utakra indul. Egyfajta lelki egyensúlyvesztést tapasztalhatunk meg.

Ezen erők kiegyensúlyozásához kell kidolgozni magunkban a Bátorság, Lelkierő és Lélekjelenlét erényeit. Miközben elménket tudatosan szabályozzuk, és egyfajta érzelemmentes gondolkodást kezdünk el működtetni. Így válunk képessé arra, hogy újra összhangba hozzuk, megszelídítsük belső erőinket.

4. hét

Bölcsesség erénye és a Szeretet gyertyája

A negyedik hét során Énünk környékeződik meg.
Szembetaláljuk magunkat az emlékezés küszöbének őrével, és két kihívás is megjelenik ezzel egy időben. Egyrészt az önmagunkkal kapcsolatban táplált illúziók és fantáziálások erősödnek fel, másrészt az előttünk álló kapu megkerülésére sarkallnak minket.

Ezen erők megfejlődéséhez szükséges kifejleszteni magunkban a Bölcsesség erényét, mely által képessé válunk az illúziók feloszlatására, és a kapun való átlépésre.

Ezen fejlődési lépcsők, az Advent Pillérei a négy nemes erény önmagunkban történő kifejlesztését segítik bensőnkben.

Az erők segítségével képessé válunk a Karácsonykor érkező Fény beengedésére, önmagunk Magasabb Esszenciájával való találkozásra.

Advent fontos szimbóluma,
az Adventi koszorú

Advent szimbóluma az Adventi koszorú. Sok jelentést hordoz magában:

– a kör az egység, teljesség megjelenítője;

– a négy gyertya a négy hét fejlődési lépcsőit és a négy erényt szimbolizálja;

– maga a koszorú és a gyertyák meggyújtásának rítusa pedig a sötétség végének ígéretét, a fényre várakozást jelenti.

Molnár V. József (magyar néplélek- és néprajz-kutató, grafikus) leírja, hogy eredendően minden Adventi koszorút egy kör és egy kereszt alkot. A kör Boldogasszony ölelésének, a fényre való vágyakozásnak és őrzésének megjelenítője. A kereszt az Ige, a Teremtő kiáradó Fénye. A kereszt közepe pedig Isten helyét képviseli.

A koszorú minden gyertyája egy-egy fogalmat jelképez, annak megélésére, életünkben való megtalálására is figyelmeztet. Advent színe a lila, mely bűnbánatot, szent fegyelmet és összeszedettséget jelent. Így a hagyományok szerint a gyertyák színe is lila kell legyen, kivéve a harmadik gyertyát, mely rózsaszínű, és ez a vasárnap az öröm ünnepe, hogy hamarosan megérkezik hozzánk a Fény.

Ezen jelentések miatt is fontos, hogy legyen Adventi koszorúnk. A fizikai, kézzel fogható koszorú mellett érdemes belső, spirituális koszorúnkat is megalkotni a négy hét alatt. Ehhez bármilyen módszert alkalmazhatunk, akár rajzolhatunk vagy készíthetünk mi magunk is egy saját koszorút, vagy használhatunk előre megrajzolt koszorúkat, melyeket a négy hét során kiszínezünk.

Keress magadnak egy neked tetsző koszorú képét az interneten, és minden hét végére színezd ki 1-1 negyedét a koszorúnak és 1 gyertyát (az első és második héten lila színű, a harmadik rózsaszín, és a negyedik újra lila színű). Így a negyedik hét végére megalkotod az erények kifejlesztése és a színezés által a belső világodban létrehozott kereszt színes, szemmel látható változatát!

Mit szimbolizál az  Adventi koszorú?

Győzelmi koszorúra emlékeztet. Hisszük, hogy életünk sikerül, ha várjuk Jézus eljövetelét, és hagyjuk belépni házunkba, ha nálunk kopogtat. A reményt fejezi ki, hogy Isten mindazt, ami bennünk eltörött vagy kicsorbult, újra összeilleszti, és egésszé teszi.

A koszorú erősítheti a reményünket, hogy a családunkban senki nem vall kudarcot, hogy a következő évben is sikerül az életünk. És könyörgünk azért, hogy Isten gömbölyítsen le bennünk mindent, ami az elmúlt évben sarkossá és keménnyé vált. A koszorú összeköti az embereket is, akik köré ülnek. Így azt a kívánságot fejezi ki, hogy a család összetart, és senki sem esik ki közösségének köréből.

Majd odafigyelve gyújtsuk meg az első gyertyát. Mondjuk közben: „Jézus világossága járjon át minket ebben az adventi időben mélyebben, és világosítsa meg életünk minden területét. Űzzön el szívünkből és házunkból minden sötétséget, és töltse el házunkat szeretettel.”

Célszerű minden Adventvasárnap előtt a családdal körülülni az Adventi koszorút és beszélgetni egy keveset, vagy együtt hallgassunk meg egy Adventi éneket.

Adventi koszorú megáldása

Advent első vasárnapja a Karácsony előtti 4. vasárnap, mely idén, 2023-ban december 3-ra esik, és ekkor kell meggyújtani az első lila gyertyát.

A tudatos ünnepléshez hozzátartozik, hogy megáldjuk az Adventi koszorút. Az áldás egy rituálé, melyet a család (közösség) együtt kell, hogy elvégezzen. Ez időnként nehéz lehet, hiszen oly messze kerültünk egyrészt a rituáléktól, másrészt pedig a személyes együttlétektől.

Előtte mindenképpen érdemes megbeszélni ezt a családdal (közösséggel), ki hogy vélekedik erről, ki mit szeretne, és hogyan tudunk kapcsolódni egymáshoz.

Az áldás egy nagyon fontos cselekedet (étel megáldása, a napunk megáldása, stb…), mellyel megszenteljük, és fénnyel telítjük a megáldott dolgot.

Hívjuk meg a családot. Álljuk, üljük körül az Adventi koszorút, és mondjuk el mit jelent az nekünk. Mindenki hozzáteheti a saját gondolatait, hiszen ettől még kerekebb lesz a kis rituálénk.

Adventi CSEND gyakorlata

Ezen négy hét során fontos a csend és a befelé fordulás gyakorlása. Advent jelentése akkor érthető meg igazán, ha ezt a csendet és befelé fordulást megfelelően gyakoroljuk.

Az erre vonatkozó könyvekben fel is hívják a figyelmünket, hogy ebben az időszakban törekedjünk néha arra, hogy célzottan ne csináljunk semmit. Csak csendben üljünk, befelé figyeljünk, és időnként tegyük fel magunknak a kérdést: „Mit is várok tulajdonképpen?”

Benkő Gabriella

A négy gyertya

December reszket az éjben,
Fehér hó, a sötétségben.
A négy gyertya gyújtva, készen,
Karácsonykor ünnep lészen.

Én vagyok a béke lángja,
Szól az egyik, s meg is bánja.
Béke úgy sincs. Miért égjek?
Elaludt, csak füstje kéklett.

Másik így szól és meglobban,
hit a lelkekben alig van.
nem kell a hit lángja többet
Elhagyhatjuk ezt a földet.

Most a harmadik gyertyácska
Szólt csendesen, önmagába.
A szeretet lángja vagyok,
Hideg földön most meghalok.

Csak az utolsó kis gyertya,
Lángja remeg, fel nem adja,
A remény sugara vagyok
Soha, soha meg nem halok.

Aztán áthajolt kecsesen,
Lángjával lobbantott hiten.
Majd a szeretethez fordult,
S titokban könnye kicsordult.

Meggyújtotta annak lángját,
S a fény vitte angyal szárnyát,
megérintve béke csonkját,
Lángra lobbantva a gyertyát.

Minden karácsonykor súgja,
Ez az égő kicsi gyertya:
Én a remény lángja vagyok,
Soha, soha meg nem halok.

Advent időszaka

Bízunk benne, hogy tetszett fenti összefoglalónk és elgondolkodsz Advent jelentése kapcsán.

A következő hetekben még további részleteket fogok megosztani az Adventtel, az Advent jelentésével kapcsolatban.

Figyeld értesítéseinket és javaslom iratkozz fel hírlevelünkre (melyet itt megtehetsz >>>), hogy megküldhessük Neked legújabb spirituális tanításainkat, tapasztalásainkat és segíthessünk az ÚTON.

Bensőséges „várakozást”:
az Omniverzum Szabadegyetem csapata, Böbe és Csilla

Ha tetszett fenti összefoglalónk, itt kérheted 3 részes ingyenes „Spiri-mini-tréningünket” amiben bemutatjuk az Omniverzum Szabadegyetem módszereit, majd rendszeresen küldünk léleképítő, önismeret fejlesztő tartalmakat.

ITT Kérheted INGYENES mini tréningünket >>>

KÉPZÉSEK

Szolgáltatásaink

Személyes képzéseink

Ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit, válassz személyes képzéseink közül.

Távoktatás képzéseink

Otthonodból, saját időbeosztásod szerint is elvégezheted az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit.

Online tanfolyamok

Rövidebb, online kurzusainkon egy-egy spirituális részterületet sajátíthatsz el, akár otthonodból.

Köszönjük, hogy igényelted Önismereti program tájékoztatónkat