+36-20-333-6475 info@omniverzum.hu
Oldal kiválasztása

Aranykor Új Tudásának Könyvei

Hála és Köszönet a Küldötteknek, Akik az Isteni Terv szerint átadják a Tudást a fejlődő emberiségnek: 

Szeklitova Larisza Alekszandrovna és Sztrelnikova Ludmila Leonovna 

Aranykor Új Tudása 

Azoknak, akik érzik, hogy egyéni felelősségük a fejlődés és a Lélek-esszenciájuk gazdagítása.

Aranykor Új Tudása

A Föld és az emberiség rálépett az Isteni Terv szerint a fejlődés következő lépcsőfokára. Nekünk, Lelkeknek tudatosan kell megtennünk a lépéseket.

Egyéni felelősségünk a Tudatos Fejlődés, a nemesedés, Lelkünk energia-potenciáljának gazdagítása, a tanulás és a gyakorlati életben megélt magas szintű Élet. 

Isten Küldötteket küldött – Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila személyében -, hogy átadják a fejlődő emberiség számára az Új Tudást és Törvényeket.

Hozzánk pedig könyvek formájában tudott eljutni ezen Új, Magas Szintű Tudás.

Itt a magyarul kiadásra került könyveket láthatod. Ha könyvet rendelnél, vagy beszélgetni szeretnél az Aranykor Új Tudásáról írj nekünk, és felvesszük veled a kapcsolatot: omniverzum@gmail.com

Ismerd meg az Új Tudást !

Föld - A gondolkodó bolygó

Föld - A gondolkodó bolygó

A kötet a Legfelsőbb Kozmikus Tudat által továbbított tudás nézőpontjából tekintve, ismerteti meg az Olvasót a bolygónkról szóló új információval.

Új nézőpont szerint világítja meg a Föld történelmét, a Föld megjelenését kiváltó okokat, a Nap és a Hold szerepét a Föld életében, és szó van benne a földrészek és az óceánok energetikai alapjainak felépítéséről, valamint az élő létformákkal való kapcsolatának okairól.

Megtudhatjuk, hogy mi célból vált szükségessé a bolygó számára a klíma és az atmoszféra, és új információval gazdagodhatunk a párhuzamos világok, valamint a bolygó materiális és finomenergetikai testei felépítéséről.

Megismerkedhetünk a bolygó gondolkodói – alkotói tevékenységével és a planéta fejlődési módjaival, feltárul előttünk a kentaurokról, sellőkről és amazonokról keletkezett legendák titka, valamint arról is értesülhetünk, hogy mi célból látogatják a bolygónkat az idegen civilizációk küldöttei és milyen tevékenységet folytatnak a földrészek mélységeiben.

Az Olvasó megismerkedik a civilizációk keletkezésének és a civilizációk váltakozásának valódi okaival, valamint azzal az információval, hogy az emberiség mikor fejezi be végleg a létezését, és hogy mily módon képes elhagyni a Föld bolygót.

Titkok tárulnak fel a bolygónak a Fentiek által való Irányításáról, a világ kataklizmák által való átalakulásairól és még sok minden másról..

A batu törzs titka

A batu törzs titka

Sztrelnikova Ludmila Küldöttnő regénye. Kiadta az Omniverzum Szabadegyetem, szolgálva ezzel is a Tudatos Fejlődést és az Új Kort.

Ez a könyv arról szól, hogy a környéken furcsa mód felbukkan egy lángot fakasztó lány, akiről mindenféle pletykák keringenek, állítólag arról, hogy ő az, aki az erdőket is lángra lobbanthatja. Néhány fiatal megismerkedik ezzel a lánnyal, és együtt elhatározzák, hogy elindulnak egy hosszú tibeti útra, hogy találkozzanak egy ott élő, titkos Tudással felruházott törzzsel.

Az útjuk nagyon kalandosan alakul. De a nagyszerű humorérzékkel megáldott fiatalok azonban jól veszik a személyes kihívásokat.

A könyv tele van kalanddal és a fiatalok az életről és a dolgok természetéről szóló elmélkedéseivel.

Maguk a szereplők bátrak és humorosak, nagy érzelmekre és hőstettekre képesek a Tudás és a szeretet érdekében.

A lélek választása, avagy az ember pozitív és negatív fejlődése

A lélek választása, avagy az ember pozitív és negatív fejlődése

A könyvben feltárul előttünk a szenvedés, valamint a bűnösség és az erkölcs fogalmainak igaz lényege, a személy pozitív és negatív minőségeinek-tulajdonságainak működése, az, ahogyan és amilyen módszerekkel küzd ISTEN és a Sátán a lelkekért

 valamint, hogy milyen ösztönzőket nyújt egy Rendszer a fejlődéshez, és milyen tökéletesedési mechanizmusok használatosak. Megtudhatjuk eme egyedülálló információk által a pozitív lélek negatív lélekké való transzformációjának, és az agresszió minőségének pozitív minőséggé-tulajdonsággá való átalakításának titkát. Megismerhetjük azt is, hogy milyen szerepet játszik a szeretet és a szenvedés a személy fejlődésében, hogyan fejlesztették a fentiek az ember érzéseit, miért adatott számunkra a szabad akarat, és mindez mihez vezeti az embereket…

A kötet bemutatja a negatív és pozitív fejlődési irányok megjelenésének okait a Földön, és ezek megnyilvánulását olyan fogalmakban, mint a jó(ság)ésgonosz(ság).Az Olvasó megtudja, hogyan történik a pozitív és negatív energiák felgyűjtése a lélek matricában, mi vezeti az embert a két oppozíciós irányban való tökéletesedéshez, és a lelkek felosztása mi alapján történik a különbözőHierarchiai Rendszerekközött.

Feltárja a lélekben zajló belső folyamatok lényegét, a személy pozitív és negatívminőségeinek-tulajdonságainakműködését, hogyan és milyen módszerekkel küzd ISTEN és a Sátán a lelkekért, milyen ösztönzőket nyújt egy Rendszer a fejlődéshez, és milyen tökéletesedési mechanizmusokat használnak fel.

Ez az egyedülálló információ feltárja a pozitív lélek negatív lélekké való transzformációjának, valamint az agresszió minőségének pozitív minőséggé-tulajdonsággá való átalakításának titkát. Az is megtudható, milyen szerepet játszik a szeretet és a szenvedés a személy fejlődésében, hogyan fejlesztették a Fentiek az ember érzéseit, miért adatott számára a szabad akarat, és mindez mihez vezeti az embereket;

Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila könyve.

Hogyan ne kerüljünk a Pokolba

Hogyan ne kerüljünk a Pokolba

Az adott könyv tovább folytatja a párbeszéd-sorozatot.

Mivel az Új Tudás-Ismeret tanulmányozása során, számos kérdés merült fel az olvasóknál, ezért folyamatosan kérdéseket tesznek fel a szerzőknek, és mi szívesen válaszolunk rájuk, hiszen ez lehetővé teszi számunkra, hogy bizonyos információt egy másik oldalról is megtekinthessünk, ami viszont lehetővé teszi valamilyen téma megismerésének kiszélesítését, szélesebbé és mélyebbé tételét.

Az olvasók sok mindenről kérdeznek, hogyan lehet jó minőségeket-tulajdonságokat kidolgozni és felgyűjteni, miképpen lehet megszabadulni a negatív szokásoktól, miben különbözik a pozitív fejlődés a negatív fejlődéstől, és hogyan lehet egyáltalán nem bekerülni a Pokolba. Továbbá az is érdekli őket, hogy mi történik a lelkekkel a Pokolban történő megtisztításuk után.

A földi nevelés mellett azonban sokakat érdekel az a kérdés, hogy miképpen lehet minél gyorsabban ISTEN Hierarchiája első Szintjére jutni, továbbá az is érződik, hogy senki sem szeretné a negatív Hierarchot a saját vezetőjeként látni. Érthető, hogy az ötödik faj vége számos égető kérdést felvet a lelkükben, és mi, mint ahogy ők is szeretnénk, ha válaszaink mindenki számára segítenének felfedezni viselkedésükben a hibákat, és lehetővé tennék azon hibák kijavítását, amelyek még a Földön való tartózkodásuk ideje alatt korrigálhatók.

*
Reméljük, hogy válaszaink segítenek a többségnek, amíg még van rá idő, hogy sok mindent kijavítsanak önmagukban, és elérjék, hogy a Teremtő Hierarchiájába jussanak…
*

A Vízöntő kor embere

A Vízöntő kor embere

Ez a könyv feltárja a Lélek fejlődésének mechanizmusát, jellemvonásainak minőségbeli megszerzését, a lelkiséget, feltárul az erkölcs hatása az ember sorsára és a bolygón végbemenő kataklizmákra. ...

Teljesen új, kozmikus pozícióból beszél a család és a szerelem megjelenéséről a Földön. Kiderül, hogy a család és a szerelem a Kozmoszból érkeztek. Vagyis az olvasó a régi és a számára jól ismert dolgokról teljesen új és megdöbbentő információval gazdagodik.

Megtudja, hogy honnan és miért jelentek meg a nudisták és a homoszexuálisok és azt is, hogy a szexnek miért nincs jövője. A szex a következő emberi fajnál befejezi funkcióját. Szó lesz még az erkölcs szükségszerű normáiról is.

A szerzők, Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova, anya és lánya így írnak: „Több, mint tíz éven át folyamatosan kersztülmenve a megmérettetéseken és a transzcendentális iskola tudásának megértésén, különböző Felsőbb Szintekkel kommunikáltunk, egyre és egyre magasabbra emelkedve a saját ismereteinkben és a Hierarchia lépcsőfokain is addig, ameddig méltónak nem találtattunk arra, hogy Magával az Istennel találkozzunk, azzal az Istennel, Aki megteremtette az összes Világegyetemünket, valamint a Lélek valláson keresztül való felemelkedésének és emelésének a Grandiózus tervezetét.”

Minden egyes könyv (eddig 40 könyv jelent meg, s ez az első magyarul [ez 2012-ben íródott] *) az általános tudásnak csak egy kis részét adja, majd összességükben egy egységes világlátást hoznak létre a környező világra, benne a Lélek létezésének a lényegét és a globális folyamatokban való részvételét, amely magának a Világmindenségnek a létezését biztosítja.

A könyveik által nyújtott információ segít az emberiségnek megalapozni a szükséges lelki és erkölcsi fejlődést minden egyes tagja számára és kidolgozni az egyén perspektivikus fejlődési irányát.

 

* Ma – 2021 decemberében – oroszul már kb. 80 könyv jelent meg, magyarul pedig 13+2 könyv olvasható. Végtelen HÁLA a Küldötteknek – Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova – és a magyar Fordítónak is!

Az ember létrehozása

Az ember létrehozása

Ez a könyv az ember Földön való megjelenése okairól szól, továbbá megismertet azokkal a nehézségekkel, amelyek az emberi test kialakításakor, valamint a biológiai sejt létrehozásakor keletkeztek.

Beszél az embernek a Magasabb Világokkal, és a Környező természettel való energetikai kapcsolatairól, a finomenergetikai sík ismeretlen konstruktív elemeiről: az impulzusgyűrűről, az agy-központról, az emberi testben zajló energetikai folyamatokról, a finomenergetikai burkok felépítéséről, azok csakrákkal való kapcsolatáról…

Az Olvasó megtudja:

• Mi a különbség az ötödik fajhoz tartozó ember, és az emberiség hatodik fajának képviselője között,

• tudomást szerez a pszichikai energiáról és az emocionális mezőről,

• a vágyak szerepéről az egyén fejlődésében, és még sok minden másról…

A lélek. A lélek felépítéséen titkai avagy a Felsőbb Kozmikus Tudattal való közvetítői kapcsolatok

A lélek. A lélek felépítéséen titkai avagy a Felsőbb Kozmikus Tudattal való közvetítői kapcsolatok

Az adott könyvben a Felsőbb Tudat számos új információt tár fel az emberiség számára: az ISTEN és a Sátán által irányított világokról, az embernek a Kozmosz pozitív- vagy negatív Rendszerei programja által való fejlődéséről. ...

Az ISTEN és az emberiség Égi Tanítói elmondják, hogy ki és hogyan hozza létre a lelkeket, milyen lélek típusok fejlődnek a Föld bolygón, rendelkeznek-e lélekkel a növények, állatok, a bolygók és a csillagok.

Az adott könyvnek köszönhetően, az érdeklődő számos váratlan és új felfedezés tehet a saját lelke felépítéséről, megismerkedik az impulzus gyűrűvel és annak munkájával, valamint a saját felépítésében található és az emberiséget férfiakra és nőkre felosztó „nem”-agy meglétéről. A könyv elmondja, hogy miért van az embernek szüksége az alvásra, és azt is, hogy mi történik vele az álomlátás ideje alatt.

Energetikai szinten feltárása kerül az ember gondolkodói munkájának a mechanizmusa, kiderül a halál és a lélek inkarnációja mibenlétének a titka. Az olvasó megtudhatja hogy mit is jelent valójában a karma, és milyen Kozmikus Törvényt testesít meg.

A könyv számos új információt tartalmaz a Föld párhuzamos világairól, és az azokat benépesítő lényekről, valamint szó van benne a bolygót övező információs mezőről is.

Az Égi Tanítók titkos élete

Az Égi Tanítók titkos élete

Az ISTENNEL való párbeszédet, vagyis mindazt, ami 2000-ig el volt rejtve az emberiség elől, mi közérthető információ formájában továbbítjuk Önöknek. Majd ISTEN úgy döntött, hogy néhány fejlődési Szinttel lejjebb ereszkedik, hogy a bonyolult információt érthetőbbé tegye az ötödik emberi faj számára is. „Az Égi Tanítók Titkos Élete” című eme kiadványban „ISTEN elmondja mindazt, ami a közepes fejlettségi Szintű ember számára is érthető, így az adott információt mi a középiskolai Szinthez soroltuk be”.

Ez a könyv a szerzőknek a Felsőbb Teremtővel való többéves (1998-2000) közvetítői kapcsolatfelvételük eredményeként tovább folytatja az „Ismeretlenen túl” című könyvsorozatot. Új fogalmakat tartalmaz a Világegyetem objektív valóságáról: az Égi Tanítókról, a Szellemi Világegyetemekről, a terekről, a materiális csillagokról, az üstökösökről, a világ holografikus felépítéséről, a komputer Égi megalkotóiról, stb.

Az ISTEN célja hogy az emberekkel való kapcsolatfelvétel által átadja az emberiség számára a világ-egyetemről szóló azon új és objektív fogalmak kinyilatkoztatását, amely elősegítené az emberiséget egy új világlátás kifejlesztésében

A minket körülvevő világ sokkal gazdagabb és összetettebb annál, mint az, amely jelenleg is elérhető az ember érzékelése számára. Mint ahogy a vakond sem látja azt, hogy mit csinál az ember a földfelszínen, így az ember sem látja hogy mit csinál az ISTEN a földön se földi síkon túl.

Ezért az adott könyv a Teremtő azon próbálkozásának az eredménye, amely megpróbálja felnyitni az emberek szemét az Igazságra. Viszont tovább már minden csak az embertől függ: aki tisztán akar látni, az tisztán fog látni, viszont az, aki a megnyugtató tévedésekben szeretne maradni, az majd a Lélek evolúciós érettsége eléréséig tovább folytatja a fejlődése útját.

Magasabb Világok titkai

Magasabb Világok titkai

A 20-21. század határán a Felsőbb Tudat először tárja fel az emberiség számára: az ISTEN és a Sátán által irányított Felső Világok felépítéséről szóló új információt,

beszámol a világokat irányító azon törvényekről amelyek szerint az adott világok léteznek, a civilizációk szerepéről a bolygónk fejlődésében, a civilizáció keletkezésének és eltűnésének az okairól, a fentieknek a Földdel való kísérletéről és a Föld további fejlődése sajátosságairól.

Az érdeklődő ember számtalan rendkívüli felfedezést tehet önmaga számára az ISTEN és a Sátán magánéletéről, amely mindeddig titkosítva volt az emberek előtt. A könyv beszámol az Isten segítőiről, az ismeretlen pozitív és negatív Világokról, az Orvosi Rendszerről és a Kozmosz materiális rendszereiről, az eljövendő „Arany Fajról”, a kövek és az értékes fémek emberre gyakorolt hatásáról, valamint mindezek felhasználási módjairól.

Az adott könyv rávezeti az olvasót arra, hogy teljesen más szemmel tekintsen a saját és az őt körülvevő emberek életére.

A valóság rejtélyei

A valóság rejtélyei

Ez a könyv elsőként tárja fel az emberiség számára a három föld titkát, amelyből kettő bolygónk dublőrje.

Elmondja, hogy miben és hogyan került megnyilvánulásra az ISTEN hatalmas projektje, hogyan került felépítésre és milyen célra rendeltetett. Az olvasó megtudja, hogy miképpen kerülnek a lelkek százalékos arányban elosztásra az 5. Faj végén és önmaga is analizálhatja, hogy melyik csoportba is fog kerülni.

A könyv új titkokat tár fel Nostradamus illusztrációiban, a könyvben különböző próféták felsorolnak egy sor érdekes jövendölést országunkról és az emberiség jövőjéről. Feltárja a „Világ Rózsája” című könyv titkait és különös numerológiai kapcsolatát a szerzők életével.

A könyv oldalain a kutatók által feltárt számos olyan tény kerül felsorolásra, amelyek ezáltal bizonyítják a szerzők által előzőleg átadott tudás-ismeret anyagot.

Nagyon sok érdekes dolgot tudhat meg az olvasó arról, hogy mi zajlik a Napon, a Holdon, a Vulkán állomáson, szó van a könyvben az új élet ezerfokos forróságban való kifejlesztéséről, megismerkedik a Földdel dolgozó negatív Rendszerekkel, először értesül arról, hogy miben különbözik a Földben található Pokol a Napban található Pokoltól, valamint számos más érdekes információ is feltárásra került számára.

A Föld titokzatos dublőrjei

A Föld titokzatos dublőrjei

Az adott könyv elmondja az ember bolygónkon való megjelenése okát, feltárja a mi Földünk dublőrjei létrehozásának titkát és a rajtuk való élet sajátosságait, valamint jövendöléseket ad az elkövetkező kétezer évre.

Az olvasó megtudja, hogy miért nem felel meg ISTEN számára az emberiség technikai fejlődési úton való haladása és, hogy milyen csodálatos átalakulások várják őt a lelki-szellemi fejlődési úton, feltárul számára, hogy mire van hatással a nagy részecskegyorsító, milyen okból adódóan változik a Föld klímája, mikor kezdődik a Végítélet és miképpen fog zajlani, valamint milyen minőségek-tulajdonságok szerint kerülnek majd a lelkek kiválasztásra a hatodik faj számára. Az olvasó azt is megtudja, hogy mi történik a lélek matricával annak dekódolása után, hova fog visszakerülni, és mi várja majd a fiatal lelkeket.

A könyv beszél az örökmozgó vagyis a „perpetuum mobile” és az időgép működési elveiről, a chronovíziókról (múltat vagy jövőt tükröző képek) és arról, hogy miképpen lesz képes a hatodik faj embere meglátni a múlt eseményeit, valamint még a más világokban zajló csodálatos dolgokról is említést tesz.

Az ember fejlődésének célja

Az ember fejlődésének célja

Az adott könyv megismerteti az olvasót az ember és a társadalom fejlődése céljainak jelenkori értelmezésével, beszél az emberek egyéni céljai közötti különbségekről és megmagyarázza, hogy mindez mivel kapcsolatos.

Először történik a Szellemi-Lelki és materiális célok megfogalmazása, valamint az arra való rámutatás, hogy a Kozmosz melyik Rendszerébe vezetik az embert.

A könyv megmagyarázza, hogy melyek azok a Szellemi-Lelki és technokrata fejlődési utak, mi a különbség közöttük, valamint megmagyarázza, hogy nem mindegyik okos technokrata lehet lelkileg-szellemileg emelkedett és nem mindenki kerül közülük az ISTENHEZ.

A könyv először tárja fel az olvasó számra, hogy a jelenkori emberek közül kik voltak azok, akik egyidejűleg látták az Első- és Második Krisztust és ki az, aki az első Krisztusban való Hitéért szenvedett, majd a Másodikkal is tovább folytatja együttműködését. Milyen jeleket küldött ISTEN a Második Eljövetelről az emberek számára és képes lesz-e az emberiség elkerülni a pusztulását. Miért jelent meg USA 45-ik elnöke, miért változott meg a Nap 11 éves ciklusa és miért fékezi meg haragját a Yellowstone vulkán.

Élet idegen testben

Élet idegen testben

Az adott könyv beszél a nem a saját testében tartózkodó közvetítő lelkének benyomásairól, az embereknél megjelenő szokatlan tulajdonságok okairól, a misszionáriusok Földön való szerepéről és lelkük Földre történő lebocsátása finomságairól.

Beszél a különböző világok emberszerű lényei jellemvonásainak különbségeiről, rámutat arra, hogy milyen fejlettségi szinten található a modern emberiség, milyen fejlődési útvonalat választott, és mi vár rá a továbbiakban; továbbá némely előrejelzést ad a jövőre nézve.

Valamint megismerteti az olvasókat az átlós és függőleges típusú gondolkodásmóddal, rámutat arra, hogy miért nem vezet a technológiai fejlődés szellemi-lelki emelkedettséghez, megkülönbözteti a materiális embereket a szellemi emberektől, illetve számos jelenséget is bemutat a szokatlan oldaláról.

A látható Világ határain túl avagy a legújabb információk a lélek fejlődéséről

A látható Világ határain túl avagy a legújabb információk a lélek fejlődéséről

Az adott könyv megismerteti az olvasót a lélek felépítésével kapcsolatos legújabb ismeretekkel: az „élet szalaggal”, a sifrátorral, az individualitás részecskével, a lélek állattestből embertestbe való átmenete nüanszaival.

Az olvasó megtudja, hogy mik azok a „piszkos, selejtes” energiák, a lélek által felgyűjtött „sötét és világos” energiák és miképpen is kerülnek előállításra, mik azok a magas és alacsony negatív és pozitív energiák, mi az a nemlét és hol vannak a múlt nagy embereinek lelkei.

Az olvasó megtudja, hogy mi történik a lelkében a helyes és helytelen tudás-ismerettel, valamint miért kerülnek elrejtésre az előző életei. Sok érdekes információ tárul fel az átszellemítő energiáról, a szépség önmagunkban való fejlesztéséről, a harmónia önmagunkban való eléréséről. Feltárul számára, hogy milyen minőségeket-tulajdonságokat akar látni ISTEN a saját embereiben, és milyen minőségeket-tulajdonságokat akar látni a negatív Hierarch a saját embereiben.

Valamint a könyv azt is elmondja, hogy tudnak-e viccelni a negatív egyének, mire tanítanak a negatív Tanítók, miben különböznek egymástól a pozitív és negatív emberek burkai, és még sok minden másról is beszámol.

A lélek evolúciója: a skorpiótól a fáraóig

A lélek evolúciója: a skorpiótól a fáraóig

Ez a könyv számos új és érdekes titkot tár fel az olvasó számára: miért tekintik a lelket öröknek, bár maga az ember nem az, receptet ad a halhatatlansághoz és elmondja mi is az a Grál Kehely.

,Először tárul fel a titok arról, hogy miképpen halad át a lélek a múlt és a jövő hologramjain, ki fogadja majd a hatodik fajban az Időgép létrehozása ötletét, megismertet az állatok és növények lelkei kódjának fogalmával és azok más formákba való testetöltése sajátosságaival, valamint elmagyarázza, hogy miképpen történik a lelkek növények magjába történő behelyezése.

Az olvasó megtudja, hogy ki helyezi be a szépséget a földi világba, és hogy maga az Abszolútum érti-e a szépséget, miért átszellemítettek az atomok, és miért nem élő a belőlük létrehozott tárgy, megismerkedik a levitáció, valamint a kentaurok és az ember teleportációja sajátosságaival, a katonák és politikusok karmájával, és a karma különböző embereknél való egyéni ledolgozásával.

Értesül a hatodik faj orvostudományáról, a „Kozmikus Szövetségi Csillag” amulett működése sajátosságairól, meglátja hogyan világít az amulett a Kirlian-képeken, valamint még sok más érdekes és rendkívüli dologról értesül.

Imák a "Világegyetem Törvényei" alapján

Imák a "Világegyetem Törvényei" alapján

Az Új Imák a "Világegyetem Törvényei" szövegei alapján kerültek létrehozásra, és az emberiség következő fejlődési Szintje erőteljes energiáira épülnek.

Mivel az adott Imák a „Világegyetem Törvényein” alapulva nagyon erős energiákkal rendelkeznek, melyek a következő 2000 évre adottak, ezért mértékkel kell használni őket.

Az Imák az emberek megsegítésére adatnak az ötödik fajból a hatodik fajba való átmeneti időszakban. 

Az Imákat itt is el tudod olvani: omniverzum.hu/imak

Csodálatos ember

Csodálatos ember

Az adott könyv információja a szerzőknek a Felsőbb Tudattal való közvetítői kapcsolataik alapján kapott.

A könyv lenyűgöző információkat tartalmaz a babonákról és jelekről, elmagyarázva, hogy mire épülnek; feltárja az olvasó gyermekkorától ismert mesék Kozmikus jelentését, mesél az ember nevének megjelenése történetéről, továbbá a keresztény és Kozmikus nevek misztériumáról.

Az olvasó megismerkedik az építészet új nézőpontjával, a tárgyak emberre gyakorolt láthatatlan hatásaival, új dolgokat tud meg a Marson lévő Szfinxről, és a piramisok Földön való megjelenése okáról. Új nézőpontból kell tekintenie a tisztánlátókra, médiumokra, extraszenzekre és közvetítőkre, megismeri munkájuk sajátosságait-jellemzőit, megismerkedik néhány jövendöléssel; valamint értesül az alkohol és drogok megjelenése titkairól, hogy miért adatott az emberek számára és mihez kell vezetniük a végén.

A tartós házasság energetikai titkai

A tartós házasság energetikai titkai

Az adott könyv a férfi és a nő kapcsolatának elemzésével foglalkozik a családban, és azon túl.

A hétköznapi házasság, amelyről a fiatalok ábrándoznak, olyan ismerős, és mint kiderült, olyan kevéssé is ismert ezért az olvasók számára feltárul a családvonal karma, a családvonal genetikai kódjának megőrzése, és sok más egyéb aspektus, beleértve az intim kapcsolatok energiaszinten való jellemzőit, és az emberek energetikai kapcsolatait.

Sok titokzatosságot rejt a törvényes házasság, feltárulnak a férfi és a nő törvénytelen egyesüléseinek különbségei a családi egységben, valamint szóba kerül a férfi és a nő közötti kapcsolatok megértésének néhány következménye. A könyv először tárja fel az olvasók számára, hogy miben nyilvánul meg az egyházi esketés misztériuma, és a „Házasságok a mennyben köttetnek” mondás lényege.

Feltárul a muszlimok többnejűségének oka, valamint az is, hogy mit lehet -, és mit nem lehet tenni válás után. Az olvasó tudomást szerez a férfiak és a nők közötti helytelen kapcsolatokkal összefüggő karmikus betegségekről, és még sok minden másról.

Válasz Püthagorasznak

Válasz Püthagorasznak

Az adott könyv feltárja az ember számára a Földön való létezésének számos rejtélyét, a finomenergetikai sík olyan konstrukcióiról mesélve, mint a múlt és a jövő hologramjai, továbbá azok meglátogatásának lehetősége.

Az olvasó megtudja, miképpen szerveződik az egyén élete a materiális világban, és az idő hogyan irányítja a mozgását a szituációk hologramjai szerint. Az olvasó először értesül arról, hogy mi az a Jövő-, és Múlt időhurok, valamint még sok minden más is feltárul számunkra a saját programunk működésében.
Megtudható, hogy miképpen gondolkodik az ember a programja szerint, hogyan jelennek meg a vágyai és érzései, valamint hogyan működik az intuíció a programban.
Az olvasónak feltárulnak némely számok, szavak és misztikus írók titkai; megtudhatja, hogy mely költők sorolhatók a látnokok közé; honnan származnak a horrorfilmekkel kapcsolatos információik, és mit látott előre Püthagorasz. Számos új részlet fog még feltárulni a programokról, azok végső pontjairól, a zsákutca-holtpont szituációkról, valamint arról, hogy miképpen működik az idő az ember programjában.

A könyv feltárja a Tűz-, a Létezés-, a Halál-, és az Idő Lények titkait; a könyv lapjairól kiderül, hogy ki válhat Törvények Lényévé, és más sok minden mást is megtudhat a Lényeknek nevezett ismeretlen entitásokról.

Nonna Marakhovskaya, Valeria Ruzieva: Gyógyítás kódokkal

Nonna Marakhovskaya, Valeria Ruzieva: Gyógyítás kódokkal

Az adott könyv feltárja az emberiség számára a Magas Szintű Égi Tanítók által továbbított legújabb kezelési módszert: az emberek számokkal való gyógyítása használatának titkait.

A könyv beszél a gyógyítás fejlődésének útjairól az ősidőktől kezdve napjainkig, valamint a múlt orvosairól és a betegekről alkotott nézeteikről.

Az Olvasó megismeri a szó mágikus erejét, megismerheti a különböző betegségek, köztük a rákos megbetegedések kezelésére szolgáló legújabb kódokat, a helyiségeknek az emberek negatív energiáitól és a negatív lényektől való megtisztítási módszereit, valamint a víz feltöltésének és a saját erőből való gyógyulásnak számos egyéb módszerét.
Az olvasó számára felajánlja a gyógynövényekkel, továbbá az ásványok- és fémek (réz, ezüst, arany) energiáinak felhasználásával történő kezelési módszereket.
A szerzők beszélnek az atomba rejtett újdonságokról, a fantáziának az emberi tudat fejlődésében való szerepéről, a valóságról, bölcsességről és még sok minden másról.
Az információ a Legfelsőbb Tudattal való közvetítői kapcsolatok alapján kapott exkluzív anyagokat tartalmaz.

Nonna Marakhovskaya, Valeria Rudieva: Gyógyítás kódokkal 2

Nonna Marakhovskaya, Valeria Rudieva: Gyógyítás kódokkal 2

Ez a könyv feltárja az emberiség számára az ember számok felhasználása általi gyógyításának titkait.

A könyvben szó van az emberek bolygónkon való megjelenése egyik variánsáról. Saját szemszögükből mesélnek a szerzők olyan filozófiai fogalmakról, mint az élet, tér és idő, megismertetik az olvasót azzal, hogy miképpen jelent meg az embereknél a gondolkodás, és hogyan fejlesztették azt a Legfelsőbb Teremtők.
Továbbá a könyv a népi gyógyászatból is számos hasznos tanácsot tartalmaz, amelyet tovább fejlesztve egészítenek ki a saját tapasztalataik alapján tesztelt receptekkel.
Viszont a legfontosabb, hogy az adott könyv segít az embereknek egészségesebbé válni, megerősíti a gyenge oldalakat, hogy boldogabbnak érezhessük magunkat a bolygónkon, és méltóképpen teljesíthessük életünk programját.

A Legfelsőbb Tudattal való közvetítői kapcsolatok alapján kapott és exkluzív anyagokat tartalmaz.

Ingyenes Spirituális Mini Tréning

Ha érdeklődsz a spirituális fejlődés iránt, ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem tanításait.

Le kell lépnünk a több tízezer éve taposott, jól bejáratott utunkról, és egy totálisan Új Úton kell elindulni.

Kérd INGYENES email programunkat és bemutatjuk az ÚT első néhány lépését >>>

KÉPZÉSEK

Szolgáltatásaink

Ha kedvet kaptál a spirituális fejlődéshez, válassz képzéseink közül és fejleszd tudásodat, fejleszd Önmagad.

Személyes képzéseink mellett távoktatás formában és online tanfolyamainkon is tanulhatsz.

Személyes képzéseink

Ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit, válassz különböző személyes képzéseink közül.

Távoktatás képzéseink

Otthonodból, saját időbeosztásod szerint is elvégezheted az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit.

Online tanfolyamok

Rövidebb, online kurzusainkon egy-egy spirituális részterületet sajátíthatsz el, kényelmesen, otthonodból.

Lépj velünk kapcsolatba

13 + 8 =

Telefon

+36-20/333-6475

Marelin-Domokos Erzsébet

Cím

Omniverzum Szabadegyetem
Budapest XIII. kerület, Váci út 4.
2 emelet 5.
82-es kapucsengő

Köszönjük, hogy igényelted Önismereti program tájékoztatónkat