+36-20-333-6475 info@omniverzum.hu
Oldal kiválasztása

Harmadik adventi gyertya jelentése * Az Öröm Adventi gyertyája

A Karácsony előtti negyedik vasárnap indul Advent belső munkákkal, spirituális fejlődéssel teli időszaka. A négy hét 4 erény kifejlesztését követeli meg tőlünk, és ehhez kapcsolódik az Adventi négy gyertya jelentése is.

A négy hét 4 erény kifejlesztését követeli meg tőlünk, és ehhez kapcsolódik az Adventi négy gyertya jelentése is. Ez a 4 Nemes Emberi Erény – Igazságosság, Bátorság, Mértékletesség, Bölcsesség – alkotja azokat a pilléreket, amelyre a 3 Szellemi Erény felépülhet, mely a Hit, Remény és a Szeretet.

Így a pillérek egyfajta közvetítő kapcsolatok is ahhoz a Tiszta Fényhez, mely Karácsonykor beárad a világba és szívünkbe. A gyertyák pedig mindehhez támogató erőt, fogalmakat adnak, amik segítenek a tudatos spirituális munkában.

Advent jelentéséről összefoglaló cikket írtunk korábban, javasoljuk olvasd el azt is, ha érdeklődsz a téma iránt. Advent második gyertyájának jelentése pedig ebben az összefoglalónkban kerül kifejtésre.

Advent 3. hét * Lelkierő és Bátorság erényei

Elérkeztünk Advent feléhez. A karácsony egyre közelebb, és vele együtt a Fény születése is hamarosan itt van. A belső munka, amelyet ebben az időszakban folytatunk egyre inkább mélyül. Már a múlt héten is érezhettük, hogy bizony tud nehézségeket hozni ez a fejlődés.

Most továbblépünk a folyamat következő állomására, a harmadik hét által hozott Lelkierő és Bátorság kifejlesztésének feladatkörére. Vagyis olyan erőt kell magunkban előhívni és rögzíteni, mellyel nehéz helyzetekben, fenyegető rosszal vagy veszéllyel szemben is helyt tudunk állni. Nézzük tehát mit ad nekünk a harmadik adventi gyertya jelentése.

Belső harcok felerősödése

Ezen a héten asztrális testünk kerül a kihívások fókuszába. A próbatételek felébresztik bennünk a szenvedélyeket, a félelmeket, aggódást és szorongásokat. Felerősödnek érzelmeink, és ezzel együtt akarati- és gondolat-erőink is hangsúlyosabbá válnak. Egyre inkább retteghetünk nemcsak attól, hogy elveszítjük lelki egyensúlyunkat, hanem hogy önmagunkat is azáltal, hogy három lelki erőnk vadállattá változik. Akaratunk egy vad bika erejével támad ránk, míg érzelmeink üvöltő oroszlánként tombolnak, gondolataink pedig ragadozó sassá válnak ezen a héten. Egytől-egyik azzal fenyegetnek minket, hogy ránk rohannak és elnyelnek. Olyan ez, mintha a cirkuszi porondon álló ketrecbe lennénk bezárva, és három nyitott ajtón bármikor betörhet bensőnk oroszlánja, bikája vagy madara. Ostor helyett pedig tudatosságunk, bátorságunk, lelkierőnk vagy általánosságban megfogalmazva lélekjelenlétünk az, amellyel idomíthatjuk ezeket az állatokat.

Ha tudatosan fellépünk, és előhívjuk magunkból az erényeket, harmonikus kölcsönhatásban és teljes egyensúlyban tudjuk tartani három erőnket (akarat, érzelem, gondolkodás).

Belső kontroll kifejlesztése

Ha nem sikerül kontrollálni bensőnk vadállatait, akkor egy mindent elsöprő félelem hatol tudattalanunkba, és illúziókat teremt tudatos működésünkben. Felébred bennünk a vágy a hatalom és dicsőség megszerzésére. Egész lényünket áthatja a szorongás, elárasztják tudatunkat félelmeink, úrrá lesz rajtunk az aggodalom.

Ez a hét a Levegőpróba időszaka: felül kell emelkednünk a problémákon, és magasabb nézőpontból rátekintenünk az adott helyzetre. Ebben a magasságban a Szellemmel való kapcsolatot is könnyebb megtartani. A hét egyik fő feladata, hogy hallgassunk a Szellem sugallatára, és általa képesek leszünk a legnehezebb helyzetben is megtalálni a megoldást. Fontos, hogy integráljuk magunkba az azonnali döntéshozatal képességét, és minden helyzetben legyen jelen lelkierőnk. El kell engednünk a külső befolyásokra való odafigyelést, és önállóan kell leküzdenünk minden akadályt. A Bátorság erénye segít, hogy semmilyen helyzetben ne veszítsük el önmagunkat és megtartsuk önuralmunkat. Ezen a héten is segíthetnek a benső egyensúly megtartásában az alkotói és a művészi tevékenységek és a tudatosság.

Az Öröm Adventi gyertyája segít

Ezt a hetet az Öröm Adventi gyertyájának meggyújtása indítja el. A harmadik adventi gyertya jelentése tehát ez. Vagyis ez az a pozitív minőség és beállítódás, ami segíthet minket abban, hogy a hét feladatait és nehézségeit megfejlődjük. Az Öröm általános és mindent átható érzése az, ami segít kontrollálni gondolatainkat, érzelmeinket és akaratunkat. Ha öröm van bennünk, akkor:
– képesek vagyunk felismerni romboló gondolatainkat.
– még időben felismerhetjük a romboló, negatív érzelmek felbukkanását, amik elrontanák kedvünket.
– irányítani tudjuk akarati energiánkat, hiszen pozitív, nyertes szemléletből cselekszünk az áldozati és szegény-én tudatosság helyett.
– felül tudunk kerekedni a nehézségeken, az egyre kevesebb külső fény okozta depresszión, hiszen az öröm egyben belső fény is.

 

A hét jelmondata: „Ami visszatart attól, hogy a Szellemre hallgass, azt bátran le kell győznöd!”

Két farkas tanmese

Egy este az öreg cherokee indián két farkasról mesélt unokájának, melyek minden emberben harcolnak.
Így szólt: „Fiam, a harcot két farkas vívja, mely mindegyikünkben benne lakozik.

Az egyik a gonosz.
Ő a harag, az irigység, a féltékenység, a gondok, a fájdalom, a mohóság, az arrogancia, az önsajnálat, a bűn, az előítéletek, a kisebbségi érzések, a hazugságok, az álszentség és az egó.

A másik a jó.
Ő a boldogság, a béke, a szeretet, a remény, a vidámság, az alázat, a jóság, a jóakarat, a rokonszenv, a nagylelkűség, az egyenesség, az együttérzés és a hit.”

Az unoka pár percig eltűnődött nagyapja szavain, majd megkérdezte:
„Melyik farkas nyer?”

Az öreg indián ezt válaszolta:
„Az, amelyiket táplálod.”

A Tarot útja a Bátorság elsajátításáig
Írta: M-Domokos Erzsébet

Advent időszakának talán a legnehezebb hetét éljük most. Ezekben a napokban oly egyszerűnek tűnnek a korábbi hetek kihívásai. Talán könnyebbnek látjuk a mostani próbatételek nézőpontjából az Igazság vagy a Mértékletesség hetének nehézségeit. Talán ezért is rózsaszín ennek a hétnek a gyertyája a koszorún, mert valamiért más, mint az eddigiek. Talán ez az írás is kicsit másabb, mint az eddigiek. A harmadik adventi gyertya tehát kicsit más…

 

Ez a hét a Bátorság erényének kidolgozását kívánja meg tőlünk. Mindannyian testre szabottan élünk meg olyan szituációkat, ahol a külvilágban fel kell vállalni önmagunkat; bátran, félelmeket hátrahagyva kell lépni, cselekedni. Ezen események mellé társul még a belső világunk felzaklatott állapota, mely egy percnyi nyugalmat sem hagy nekünk, hiszen folyamatos figyelmi fókuszt igényel a belső egyensúlyunk vagy egységünk megtartása.

Ez a pár nap az asztrális testünk szintjén zajlik, felkorbácsolódnak érzelmeink, gondolataink és akaratunk, melyek mind a saját irányukba húznak minket. Ha figyelünk, és folyamatos önvizsgálatot tartunk, felismerhetjük ennek a hétnek a dinamikájában azokat a mintákat, amiket évről-évre aktiválnak Advent kihívásai. Amíg tudattalanul sodródunk az ünnepi készülődésben, könnyen a külvilágra háríthatjuk a belső feszültségeink miatti felelősséget. De ha tudatosan követjük Advent dinamikáját, és nyitott szemmel vizsgáljuk magunkat, felismerhetjük azokat az ismétlődéseket, amelyeket évről-évre megélünk. Így láthatjuk meg a Bátorság hetén is azokat a belső folyamatokat és külső eseményeket, amelyek minden évben felbukkannak, hogy felelősségvállalásra, bátor cselekvésre sarkalljanak minket. Ezek időlegesen kikerülhetőek, de ha már idén figyelmet fordítunk jobban ennek az időszaknak a próbáira, akkor itt az ideje szembenézni ezekkel a kihívásokkal, és előhívni magunkban a néha bujkáló Bátorságot!

11-es lap * Erő

Advent harmadik hetének tarot lapja, a 11-es, Erő lap. Bensőnk széthúzó erőinek megtartásához, a félelmek, szorongások alóli felszabaduláshoz rengeteg erő és bátorság kell. Az Erő lapjának odaút képe az, amely megragadja azt az állapotot, amikor még ösztönösen uralkodunk asztrális erőinken. Az oroszlánt bár látszólag irányítja a fiatal lány, mégis érezhető az az erőfölény, amelyet az állat bármikor mozgósíthat, és elnyelheti a közelében tartózkodókat.
Ez a tudattalan működési állapot, ahonnan mindenki egyszer elindult.

89-es lap * Belsővé tett Erő

A Visszaút, 89-es lap mutatja azt a végállapotot, ahova az út bejárásával eljuthatunk. Ezen a lapon láthatjuk a nőt, aki képes uralkodni magán és asztrális energiáin. Egy másodpercre se fordul meg bennünk a gondolat, hogy őt bármilyen oroszlán, bika vagy sas elnyelheti, hiszen szemmel láthatóan olyan erők égnek bensőjében, amelyeket ő tart kordában. Látszik rajta, hogy bármikor képes önfegyelmet tanúsítani, és bátran ki is áll önmagáért. Bír az önérvényesítés erejével, miközben tudatossága ott rejlik már kisugárzásában is. Ennek az állapotnak az elérése törekszünk ezen a héten. A kihívások arra ösztönöznek, hogy felfedezzük magunkban azt az állapotot, amikor a Bátorság erényének léte bennünk már nem kérdés, hanem alapvető tulajdonságunk. Találjunk rá önmagunkban a meglévő erőkre, erényekre, a Bizalomra és Hitre a Szellemben. Merjük meglátni a bennünk lévő hiányokat, amelyek táplálják bensőnk vadállatait. Hiszen a sötétség a hiányra tud rákapcsolódni, mert maga is a Fény hiányállapota.

Hiányból fakadó félelem

Tehát mindazok a félelmek, aggodalmak, folyamatok, amelyek bensőnkben megjelennek, valaminek a hiányából fakadnak. Amíg ezek elrejtve, figyelmünk elől elbújva léteznek, tudattalanul motiválnak minket. Legkönnyebben az elismerés, felismerés vagy röviden tudatosítás az, amely oldhat a hiányállapotok meglétén. Mert már maga az elismerés is olyan erőket mozgósít, amelyekkel jobban kordában tudom tartani megnyilvánulásait. És sokszor ehhez az elismeréshez, az önmagamhoz való őszinteséghez is óriási bátorság kell. Ez a hét segít nekünk abban, hogy megtaláljuk magunkban az elszántságot, a hitet, az erőt, amely segíti önfegyelmünket és önmegvalósításunkat kifejleszteni.

Ha szükséges, emlékeztessük magunkat, hogy a Bátorság erénye nem jelent érzelemnélküliséget. Azt szoktuk mondani: „Félelemmel telve teszem meg a következő lépést.”. Vagyis nem tagadom meg asztrális működéseimet, hanem tudatosítom, hogy léteznek, valamilyen energiát szeretnének, de tőlem függ, mit és mikor kapnak meg, és nem húzhatnak vissza céljaim megvalósításától.

Amikor nehéznek tűnik a hét valamelyik próbája, hívjuk elő a már kiépített Igazság és Mértékletesség erényét, és engedjük be szívünkbe a Szellembe vetett Reményt és Hitet. Így képessé válunk egy olyan egyensúly megtartására, amely alapot ad erőink megzabolázásához, Bátorságunk és önmagunk megnyilvánításához.

 

„Vitéznek is aszerint nevezünk valakit, ha indulata minden kínban-gyönyörben konokul hű marad ahhoz, amit az értelem hirdet a félelmetes és nem félelmetes dolgokról.”

(Platon, Az állam, 442b * ujakropolisz.hu)

A Bátorság erénye és a színek
Írta: Varga Éva

Advent harmadik hetén, a harmadik adventi gyertya hetében a Bátorság, Erő erényét kell magunkban megdolgozni. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a színek értelmezésén keresztül

A hét Aura Soma Tarot, Erő „odaút” lapjához tartozó egyensúly üveg színe Tiszta/Rózsaszín. A Tarot lapon láthatunk egy finom, lágy, női minőséget, amely mellett ott egy ösztönös erő, amit az oroszlán szimbolizál. Ez az erő ott szunnyad bennünk, és irányítását meg kell tanulnunk.

A rózsaszín színről elsősorban a szeretet és a feltétel nélküliség jut eszünkbe. Az anyai szeretettel analóg. Ebben a színben viszont ott van az anyai védelem is, ami ösztönösen kapcsol be, ha úgy érzi gyermekét támadás éri. Az anyák ilyen helyzetben számukra is ismeretlen erővel vérteződnek fel. Ez a rózsaszín ereje, amit olyan érzelmek indítanak el, uralnak a szeretet nevében, mint a félelem, harag, aggodalom. A rózsaszínben lévő vörös adja ezt az erőt, és a védelem minőségét is. Ez természetesen nem csak az anyai szerepben képes bekapcsolni, de talán ezen keresztül lehet a legjobban szemléltetni a színben lévő kettősséget.

A bátorság ekkor ösztönösen kapcsol be, leginkább indulatok, félelmek hatására. A mögötte lévő erő tudatos irányításáról nem beszélhetünk, valójában az erő uralja el az embert. Ebben az időszakban ennek az irányítását kell megtanulnunk.
Érzelmeink, gondolataink, ösztöneink olyanok, mint egy-egy ló, ami szekerünket húzza. A cél, hogy ne ezek a lovak irányítsanak, hanem tudatosítsuk, hogy létezik egy kocsis, aki kezébe kell, hogy vegye a gyeplőt. Így kordában tartjuk a bennünk lévő erőket.

Az Erő „visszaút” lapjához kapcsolódó egyensúly üveg színe Vörös/Mélymagenta. Láthatjuk, hogy az oda-, és visszaút üvegének is a vörös az alapszíne, de attól függően, hogy mit adunk hozzá más-más minőségben nyilvánul meg. Az odaút vörösét a tiszta, a visszaútét a lila finomítja. A magenta, amely a „fentről jövő szeretet” színe, a színskála két végén található lila és a vörös keveréke. A lila hitet és belső bizalmat kölcsönöz, a benne lévő kék higgadtsága kiemel az érzelmi viharokból és következetessé tesz. Így szimbolizálja ez az üveg a színek nyelvén a bennünk lévő erő tudatos uralását, melynek elérése a négy sarkalatos erény egyike.

Még van egy kis időnk a harmadik hét lezárulásáig. Ha gondoljuk, alkossunk ezekkel a színekkel egy képet vagy saját mandalát, hogy elültessük és mélyen rögzítsük magunkban a Bátorság erényének színkombinációit és minőségeit.

„A félelmetes, illetőleg nem félelmetes dolgokra vonatkozó bölcsesség azonos a bátorsággal.”

(Platón, Prótagorasz, 360d * ujakropolisz.hu)

A harmadik adventi gyertya jelentése

Remélem tetszett fenti összefoglalóm és elgondolkodsz Advent jelentései kapcsán, kicsit jobban érthető mi a harmadik adventi gyertya jelentése. A következő héten még további részleteket fogok megosztani az Adventtel, az Advent jelentésével az Adventi gyertyák jelentésével kapcsolatban. Figyeld értesítéseinket és javaslom iratkozz fel hírlevelünkre, hogy megküldhessük Neked legújabb spirituális tanításainkat, tapasztalásainkat és segíthessünk az ÚTON.

Ha tetszett fenti összefoglalónk, itt kérheted 3 részes ingyenes „Spiri-mini-tréningünket” amiben bemutatjuk az Omniverzum Szabadegyetem módszereit, majd rendszeresen küldünk léleképítő, önismeret fejlesztő tartalmakat.

ITT Kérheted INGYENES mini tréningünket >>>

KÉPZÉSEK

Szolgáltatásaink

Személyes képzéseink

Ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit, válassz személyes képzéseink közül.

Távoktatás képzéseink

Otthonodból, saját időbeosztásod szerint is elvégezheted az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit.

Online tanfolyamok

Rövidebb, online kurzusainkon egy-egy spirituális részterületet sajátíthatsz el, akár otthonodból.

Köszönjük, hogy igényelted Önismereti program tájékoztatónkat