+36-20-333-6475 info@omniverzum.hu
Oldal kiválasztása

A Karácsony előtti negyedik vasárnap indul Advent belső munkákkal, spirituális fejlődéssel teli időszaka. A négy hét 4 erény kifejlesztését követeli meg tőlünk, és ehhez kapcsolódik az Adventi négy gyertya jelentése is.

A négy hét 4 erény kifejlesztését követeli meg tőlünk, és ehhez kapcsolódik az Adventi négy gyertya jelentése is. Ez a 4 Nemes Emberi Erény – Igazságosság, Bátorság, Mértékletesség, Bölcsesség – alkotja azokat a pilléreket, amelyre a 3 Szellemi Erény felépülhet, mely a Hit, Remény és a Szeretet.

Így a pillérek egyfajta közvetítő kapcsolatok is ahhoz a Tiszta Fényhez, mely Karácsonykor beárad a világba és szívünkbe. A gyertyák pedig mindehhez támogató erőt, fogalmakat adnak, amik segítenek a tudatos spirituális munkában.

Advent jelentéséről összefoglaló cikket írtunk korábban, javasoljuk olvasd el azt is, ha érdeklődsz a téma iránt. Advent második gyertyájának jelentése pedig ebben az összefoglalónkban kerül kifejtésre.

Advent 2. hét * Mértékletesség és Megfontoltság erényei

Elérkeztünk Advent második hetéhez. Nézzük mit takarhat az Advent második gyertya jelentése. Advent első hete megmutatta, hogy mennyire fel tud erősödni a belső munka, ha az energetikai folyamatokra irányítjuk figyelmünket. Ha tudatunk és gondolataink fókuszában tartottuk az Igazság erényét, akkor ennek működését és a bensőnkben rejlő, minket működtető dinamikákat is felfedezhettük az első hét során. Emellett megtapasztalhattuk az adventi gyertya jelentésének erejét, mivel az első, a Hit gyertyája vezetett minket végig a héten és a próbatételeken.

Most tovább lépünk a következő Adventi gyertyára, mely a Remény erejét hozza el nekünk, hogy kifejleszthessük magunkban a Mértékletesség és a Megfontoltság erényeit. Advent második gyertya jelentése ugyanis ezen erények köré fonódik.

Lépjünk túl saját magunkon és igényeinken

A héten tapasztalható próbatételek most a fizikainál eggyel finomabb, az éteri testünk szintjén jelennek meg. A kihívást hozó energiák felerősítik vágyainkat, kívánságainkat, kommunikációnkat és az egoizmusunkat is. Érzelmeink szintjén előtérbe kerülhet a megszerzés, a megtartás vagy akár az önérvényesítés érzése is. Mentális szinten pedig olyan gondolatok jelennek meg bennünk, amelyek leginkább rólunk, elért vagy megszerzett értékeinkről, szerepeinkről szólnak. Az ezekkel való megküzdésben vannak segítségünkre a Mértékletesség és a Megfontoltság erényei. Mértékletesség az étkezésben, a beszédben, a gondolkodásban, vagy bármiben életünk bármely területén, és Megfontoltság a kommunikációban, szavainkban, cselekedeteinkben.

Vizsgáljuk meg belső folyamatainkat

A próbatételek felbukkanása, mint például a mohóság, a torkosság, a ragaszkodás érzései és gondolatai késztetnek minket arra, hogy feltegyük magunknak a kérdést:
– Le tudunk-e mondani arról, hogy a magunk javára döntsünk 1-1 helyzetben?
– Képesek vagyunk-e inkább az elengedés képességét, sem mint a birtoklásét erősíteni a héten?

Ez a pár nap most az önfegyelem és önuralom próbája is.
– Tudunk-e mértéket tartani az élvezetekben?
– Tudunk-e visszafogottan kifelé áramolni, és mértéktartóan befogadni bármit, ami a világ és köztünk mozog?

Figyeljünk szavainkra

Advent második hete, advent második gyertya jelentése felerősíti a kommunikációval kapcsolatos kérdéseket is. Mondhatnánk úgy is, hogy ez a csend időszaka az Adventi csendességen belül. Kommunikációnk, beszédünk, szavaink vizsgálatának ideje érkezett el. A kimondott szavakban óriási erő rejlik, mely lehet építő vagy romboló is, attól függően, hogyan használjuk őket. A kommunikáció fegyver is lehet, hiszen magával hozhatja a hazudozás, csalás, megtévesztés, durvaság, vádaskodás, vitázás vagy manipuláció működési mechanizmusait. De már önmagában a felesleges szócséplés, a pletykálkodás vagy a túlzott fejtegetése dolgoknak is a beszéd alacsonyabb működtetését jelenti. Ezért is a hét egyik próbája a szóböjt! De nem csak a kifelé áramló kommunikáció visszafogása, hanem a belsőnkben zajló beszéd elcsendesítése is feladat ezen a héten. Törekedjünk arra, hogy a lehető legkevesebbet kommunikáljunk kifelé, és ezzel párhuzamosan a belsőnk csacsogását is szüntessük meg.

Adok-kapok egyensúlyának fejlesztése

A Megfontoltság és a Mértékletesség erényei ezen próbák kiállásában tudnak fejlődni igazán. Mivel ezek a leckék életünk bármely területén felbukkanhatnak, érdemes az erények mögötti dinamikát is tudatosítanunk. Úgy is nézhetjük, hogy ez a két erény egy működési dinamika két iránya: önmagunk kifelé árasztása és a külvilág befogadása, vagy akár az adok-kapok egyensúlya közötti mozgás két iránya is lehet. Nagyon fontos lenne nem csak most, hanem az életünk során folyamatosan, hogy amikor önmagunkat odaadjuk a világnak, vagyis kommunikálunk, cselekszünk, és egyéb módon megnyilvánulunk, mindezt a Megfontoltság erényét működtetve tegyük. Hiszen, ha túl sokat adunk magunkból, elnyomhatunk vagy akár befolyásolhatunk másokat. Valamint az energiák szintjét nézve beleömlesztjük saját energiánkat a világba, és lenyomatokat hagyunk. Ezt pedig nagyon fontos, hogy mérlegelve és megfontolva tegyük, hiszen nem biztos, hogy az adott helynek és működési módnak pont a mi energiáinkra, gondolatainkra és érzelmeinkre van szüksége.

Amikor befogadunk a világból, vagyis megszerzünk, eszünk, kielégítjük testünk, gondolataink és érzelmeink óhajait, a Mértékletesség erényét lenne szükségszerű alkalmazni. Ha csak az evés szintjén vizsgálódunk, egy nagyon finom ételből nehéz nem túlenni magunkat. Bár a habzsolás és a mértéktelen fogyasztása az adott ételnek óriási kielégülést adhat, testünknek mégis óriási terhet jelent a többlet-étel feldolgozása. Az energiák szintjét nézve ilyenkor bevisszük magunkba a külső dinamikákat, és a mértéktelenségben saját rendszerünket akár túl is tölthetjük. Utána pedig meglepődünk, hogy én-határaink elmosódtak, és egyedül már képtelenek vagyunk megtartani magunkat.

Kapcsolódjunk Lelkünkhöz

Ezt a hetet másik nézőpontból Vízpróbának is nevezik, amikor is annyira hiányzik számunkra a külső körülmények általi támasz, mintha a vízben lebegnénk. Keressük a kapaszkodókat kívül, pedig belül kell önuralomra törekednünk. Tegyük függetlenné érzelmeinktől és aktuális hangulatunktól a magasabb eszmék követését! A sötétség egyre nagyobb most odakint, ami visszahat kedélyállapotunkra. Tartsuk magunkat a már elsajátított és tanult Szellemi Törvényekhez és alapokhoz. Ezek visszahozhatják bensőnkbe a fényt, és támaszt adhatnak mindenben.

Érdemes tehát fentieket átgondolni, figyelembe venni, ha azt keressük, mi lehet Advent második gyertya jelentése.

A pokol kapui
Zen történet

Egy Nobushige nevezetű katona elment Hakuinhoz – a zen mesterhez – és a következő kérdést tette fel neki:
– Valóban létezik Paradicsom és Pokol?
– Ki vagy te? – kérdezte Hakuin.
– Szamuráj vagyok – válaszolta a harcos.
– Te? Szamuráj? – kiáltott fel Hakuin. – Miféle uralkodó fogadna fel téged testőréül? Hiszen olyan a képed mint egy koldusé!
Nobushige annyira feldühödött, hogy már-már kardot rántott, de Hakuin csak folytatta:
– Szóval kardod is van. Biztosan az is olyan tompa mint a fejed!
Amint Nobushige kardot rántott, Hakuin megjegyezte:
– Innen nyílnak a Pokol kapui.
E szavakra a katona – megértvén a mester tanítását – visszadugta kardját a hüvelyébe és fejet hajtott.
– És innen a Paradicsomé – mondta Hakuin.

A Tarot útja a Mértékletesség elsajátításáig
Írta: M-Domokos Erzsébet

Advent második hetében a feladat, hogy kifejlesszük magunkban a Mértékletesség és Megfontoltság erényét. Ehhez a nemes minőséghez a Tarot 14-es Nagy Arkánuma kapcsolódik.

14-es lap * Mértékletesség

A lapot megvizsgálva egy angyalt látunk, aki két korsót fog, és folyadékot önt az egyikből a másikba. Ez a kép már ősidők óta a Mértékletesség erényének szimbóluma. A lapot jobban megnézve, a kettősség különböző jelképeit láthatjuk megjelenni a lapon. Az angyal egyik lábával a vízben, másikkal a földön áll. A háttérben egy kentaur, mely ló testével az ösztönökre, emberi vágyakra, kívánságokra utal, míg az emberi felsőtest a mindezek feletti szellemi uralmat jelképezi. Az angyal mögött pedig egy yin-yang szimbólumot láthatunk, melynek két pontja a két korsó, és összességében a bensőnkben lévő dualitás harcait is mutatja.

Ezek a jelképek és a lapon lévő mozgás mind a mértékletesség alacsony szintjére utalnak. Ez az az állapot, ahonnan a hét próbatételeinek megjárására elindulunk. A lap által hordozott jelentéstartam mutatja, ahogyan általánosságban működünk a belső folyamataink mentén. A két korsón egy-egy szimbólum található: a Nap és a Hold jelképei, a tudat és a tudattalan képei, az ösztönös és a tudatos működés megjelenítői vagy akár a gondolati és az érzelmi szint leképezői. Ez arra utal, hogy a mindennapok szintjén hajlamosak vagyunk teret engedni a bensőnkben működő gondolatok vagy épp az érzelmek dominanciájának. A viselkedésünket, cselekedeteinket az határozza meg, hogy épp mi az erősebb bennünk: egy érzelem vagy egy gondolat, egy tudatos döntés vagy egy ösztönös késztetés. Az adott pillanati állapotunk, vágyaink és erősebb belső késztetésünk határozza meg, hogy éppen melyik korsót tartjuk megtöltve, melyikbe áramoltatunk vizet, vagyis érzelmet és figyelmet. Mindannyian innen indulunk tehát. Úgy is nézhetjük, hogy mi vagyunk a víz, mely a korsók között áramlik, a kéz pedig, amelyik öntöget minket tudattalanunk, vágyaink, késztetéseink, elfojtásaink, elvárásaink, stb..

92-es lap

Ezen a héten a feladatunk, hogy mindezt átalakítsuk, és elérkezzünk a Mértékletesség erényének tudatos működtetéséhez. Ennek képi megjelenítője a 92-es lap. Itt már nincs kettősség. Egy női alakot látunk, aki uralja ösztöneit és késztetéseit, kapcsolatban áll a külvilággal is, de figyelmét bensőjének egyensúlyára fordítja. A Nap és a Hold belső minőségei már uralma alatt állnak, ezért válhattak fülbevalókká. A két korsóból egy kehely lett, amivel képes a Szellem befogadására, és annak kiárasztására. Alsó csakrájánál egy szépséges mandala jelenik meg, ezzel is szimbolizálva, hogy ösztönös működései harmonizálódtak, és megfelelő irányítás alatt állnak.

Ebben az állapotban már bírunk a Mértékletesség erényével. Aktív működtetésével képessé válunk belső életünk kiegyensúlyozására. Már nem rángatnak minket a belső tartalmak, késztetések és ének. Mi magunk uraljuk ösztöneinket, ezáltal képessé válunk arra, hogy a külső dolgokban is rendet tartsunk. Ez hívja életre azt a nyugalmat, harmóniát és kiegyensúlyozottságot, melyet ezen a lapon láthatunk. A belső harmónia, rend és önuralom teszi lehetővé, hogy a külvilág és köztünk egy határ képződjön, amin már nem képesek áttörni az alacsony szintű erők. Már nem tudnak minket kibillenteni vagy elcsábítani külső kísértések, mert mi vezetjük bensőnket: a tisztesség határai között tartjuk vágyainkat, a józan ítélőképességgel képesek vagyunk különbséget tenni a dualitásban, érzéki vágyainkat az eredendő jóhoz rendeljük.

A Mértékletesség erénye képessé tesz arra, hogy önuralmat és türelmet gyakoroljunk emberi kapcsolatainkban. Ebben az állapotban türelmes elfogadással tudjuk szemlélni az emberi gyöngeséget. Önmagunkra vonatkoztatva megakadályozzuk a szélsőséges megnyilvánulásokat, hiszen képesek vagyunk uralni önmagunkat, ezáltal viselkedésünket, beszédünket és kifelé áradásunkat is. Megbecsüljük a természetet és a környezetet, ami körülvesz minket. A bensőnkben lévő harmónia és rend összekapcsolódik a külvilág és a Mindenség harmóniájával és rendjével. Így mi magunk válunk a Mértékletesség általi nyugalom, kiegyensúlyozottság és harmónia megtestesítőivé.

Ennek az erénynek és a vele járó állapotoknak elérése a heti feladatunk. A folyamatnak vannak állomásai, amelyek megismerése segít, hogy ne érezzük oly nagynak a feladatot a kiindulási pont és a végcél között.

A Mértékletesség kifejlesztésének útja a Tarot lapjain keresztül

A hét feladata a Mértékletesség és Megfontoltság erényeinek kifejlesztése. Kiindulási pontunk az az állapot, amikor hagyjuk, hogy érzelmeink és gondolataink csapongjanak, befolyásolják tetteinket és viselkedésünket. Ösztöneink uralnak minket, és ezekhez kapcsolódnak még az énjeink is, amelyek néha olyan erősek, hogy egészen elhisszük, mi magunk vágyunk valaminek a megszerzésére vagy elérésére. A hét erényeinek integrálásával képessé válunk arra, hogy uraljuk belső késztetéseinket, józan ítélőképességgel pedig a tisztesség határain belül tartsuk a vágyainkat. Ekkor már átjár minket a nyugalom érzése, kiegyensúlyozottak és harmonikusak vagyunk, mert már mi uraljuk ösztöneinket.

És hogyan érhetjük el ezt az állapotot? Milyen út vezet a kiindulási ponttól az önmagunkba integrált erényig? Ebben segít nekünk az Oda-Vissza Tarot olvasata.

A 14-es lap az, ahonnan indulunk, és a 92-esbe szeretnénk elérni. Első lépésként a 11-es, Erő lap jelentéstartalmát kell megvizsgálni magunkban, most a Mértékletesség nézőpontjából.

11-es * Erő lapja

Ezen a lapon egy fiatal, szépséges lányt láthatunk oroszlánjával. A lányt tekinthetjük önmagunk tudatos aspektusának. A mindennapok szintjén igyekszünk, hogy olyan ártatlanok, szépek, finomak, kecsesek és szelídek legyünk, mint ő. És ha ez nem sikerül, mert épp rossz napunk vagy kedvünk van, esetleg fáj valamink, vagy csak nem érezzük önmagunkat vagy életünket megfelelőnek, akkor színre lép az oroszlán. Őt tekinthetjük gondolataink, ösztöneink, tudattalan törekvéseink, ötleteink, véleményünk, kívánságaink, indulataink és érzelmeink megjelenítőjének. Amikor eltűnik a tudatos kontroll, akkor előretör, és ráüvölt a világra, környezetünkre vagy akár tudatos énünkre. Lehet, hogy kitörésként, hisztériaként vagy épp lázadóként nyilvánul meg viselkedésünkben. De felbukkan az érzelmi hullámainkban, a hangulatingadozásainkban, a mértéktelen fogyasztásainkban, a vágyaink kielégüléséért való küzdelmünkben, a mások felé agresszívan kimondott szavainkban, és még folytathatnám. A lényeg, hogy próbálunk a lány minőségeivel jelen lenni a világban, miközben egy oroszlánt próbálunk bensőnkben megzabolázni. És aki kicsit is képes a felszín mögé látni, nem fog hinni a szép arcnak, a finom színeknek vagy épp a visszafogottságunknak. Látja és érzi, hogy ez a felszín, ami mögött egy kitörésre váró erő van, ami bármikor kivillanthatja karmait és éles fogait.

89-es lap * Integrált Erő

A Mértékletesség erényének első lépése, hogy eme dualitásunkat összhangba hozzuk. Emberként csak belső világunkat tudjuk befolyásolni, így például azt nem, hogy mások hogyan viszonyulnak hozzánk és kirohanásainkhoz. Belső világunkat, vagyis a bennünk lakó oroszlánt nekünk kell megzabolázni és tudatos, Szellemi törvényeket követő énünk uralma alá hajtani. Megálljt kell tudni parancsolnunk vágyainknak, a belső ösztönös igényeknek, a gondolatoknak, az érzelmeknek, a hangulatoknak, a kívánságoknak, stb.. Ezeket tudatos figyelemmel kell követni, a tisztesség és a józan mértékek, vagyis a végletek között kell tartani.
Így vagyunk képesek a belső oroszlánt integrálni, és belépni a 89-es lap állapotába. Itt már nincs oroszlán, se szende lány. Egy erős nőt látunk, akiből sugárzik, hogy uralkodik bensőjén. Vele szemben nem jut eszünkbe, hogy ránk engedi rejtegetett oroszlánját. Látjuk rajta, hogy képes megfékezni indulatait, kívánságait, vágyait és ösztönös, belső késztetéseit. Ő a tökéletes fegyelem megtestesítője. Ez a Mértékletesség integrálásának első állapota. Amikor már képesek vagyunk bensőnk uralására.

17-es lap * Csillag, mint önátadás

Ez az állapot visz át minket a 17-es lap lépcsőjére. Itt már nem két korsó között öntögetjük a vizet. A képen lévő lány kezeiben tálak vannak, amelyekbe befogad különböző sugallatokat, és oda is adja a világnak. Kiáraszt, miközben magának nem tart meg semmit. Az, hogy a korsókat elengedte, megnyílt egy másfajta minőségnek: a befogadásnak. Amikor már kevés energia is elég, hogy ösztöneinket állandó uralom alatt tartsuk, olyan energiák és figyelem szabadul fel, melyet már a Magasabb Szellemi minőségek befogadására fordíthatunk. Ekkor látjuk meg Lélekcsillagunkat, kapcsolódunk vele, és elkezdjük cselekedeteinkben megvalósítani sugallatait.

Itt szembetaláljuk magunkat a Mértékletesség erényének egy újabb feladatával: hogy képesek vagyunk-e teljes önátadásra Szellemünk Akaratának. Ugyanis amikor uraljuk már ösztöneinket, felvetődik a kérdés, hogyan lehetne a bensőnkben lévő erőket a jóhoz rendelni. Ezt a feladatot hozza magával a 17-es lap. A képen ugyanis a fentről érkező sugallat nincs kapcsolatban a Szoláris csakrából érkező energiákkal. Vagyis van kiárasztás bensőnkből és a Lélekből is, de ezek nincsenek összhangban. A test és a lélek még nem képes együtt cselekedni.

Itt lép elő a feladat, hogy megzabolázott ösztöneinket egy Magasabb Célnak rendeljük alá. Ez egy döntés, de hatása a gyakorlatban mutatkozik meg.

Amikor például úgy döntünk, hogy elmélyülünk önmagunkban, és elmegyünk egy csend és meditációs táborba. Ott tapasztaljuk meg a döntésünk eredményét kihívások képében. A csendet még csak-csak el lehet viselni pár napig, de a 8 óra meditáció ellen sokszor már lázad a test. Aztán hirtelen felbukkan az édesség utáni vágy, vagy egy kiadós beszélgetésre való késztetés. Vagy egyszerűen csak annak a vágya, hogy lefekvéskor elköszönjünk egymástól. És ha kicsit is elengedjük a gyeplőt, és átadjuk a vezetést késztetéseinknek, ösztöneinknek, akkor még arra is képesek, hogy a döntésünk ellenére rávegyenek a távozásra.

Szóval, ha úgy döntünk, hogy feljebb emeljük a Mértékletesség erényét és tökéletesítjük, akkor elérkezünk egy pontra, amikor az önmagunk kiárasztásának edényét is el kell engednünk. Már csak az marad, amin keresztül Eszenciánk sugallatát fogadjuk be és árasztjuk ki. Bensőnk pedig ennek a folyamatnak a segítője úgy, hogy minden erejét a megvalósításra összpontosítja. Itt vagyunk képesek a Remény érzésének megszilárdítására szívünkben. Hiszen a Lélekkel való tiszta kapcsolat és az ebből fakadó sugallatoknak való alárendelődés alapfeltétele a bizalom és a remény abban, hogy a Magasabb Akaratnak alárendelve hasznos munkát végezhetünk életünk során.

95-ös lap * a Remény lapja

Amikor megszületik ez az állapot, döntés és a Remény érzése, akkor léphetünk át a következő, 95-ös lapra. Itt már nincsenek edények, hiszen már eszköz sem szükséges, mert mi magunk állunk már kapcsolatban Eszenciánkkal. Ez egy állandó, áramló kapcsolat, impulzus és inspiráció. Ekkor már nem kérdés, hogy mindaz a cél, amiért erőinket megzabolázzuk és irányítjuk, egy Magasabb Cél és az Egyetemes Jót szolgálja. Kezünkben kürt, amellyel szimbolikusan is közhírré tehetjük mindazt az Igazságot és Tetteket, amelyeket Magas Szellemi Eszenciánk sugall nekünk. És ennek a kiárasztásnak már nem lehetnek gátjai alacsony énünkben rejlő ösztönök vagy késztetések, egónk már háttérbe vonult. Itt képesek vagyunk a test és lélek egészséges harmóniájának létrehozására és megélésére. Nem hat ránk külső erő, nem korbácsolja fel vagy hívja életre régi vágyainkat, mert mi uralkodunk bensőnk felett. Ez pedig már az az állapot, amit a 92-es lap is mutat, a Mértékletesség erényének végső állapota.

„Ebben az állapotban már bírunk a Mértékletesség erényével. Aktív működtetésével képessé válunk belső életünk kiegyensúlyozására. Már nem rángatnak minket a belső tartalmak, késztetések és ének. Mi magunk uraljuk ösztöneinket, ezáltal képessé válunk arra, hogy a külső dolgokban is rendet tartsunk. A belső harmónia, rend és önuralom teszi lehetővé, hogy a külvilág és köztünk egy határ képződjön, amin már nem képesek áttörni az alacsony szintű erők. Már nem tudnak minket kibillenteni vagy elcsábítani külső kísértések, mert mi vezetjük bensőnket: a tisztesség határai között tartjuk vágyainkat, a józan ítélőképességgel képesek vagyunk különbséget tenni a dualitásban, érzéki vágyainkat az eredendő jóhoz rendeljük.”

„Minden erőnket, a sajátunkat is és a városét is arra kell fordítani, hogy meglegyen bennünk az igazságszeretet és az önmérséklet, ha egyszer boldogok akarunk lenni, és mindenben ennek megfelelően kell cselekedni, nem pedig szabadjára engedni a vágyainkat és csak azok betöltésén fáradozni.”

Platon, Gorgiasz, 507e * ujakropolisz.hu

“A reménység egy madárka, amely már tudja, hogy hajnalodik, pedig még sötét az ég.”

Advent időszaka

Bízunk benne, hogy tetszett fenti összefoglalónk és elgondolkodsz Advent jelentése kapcsán.

A következő hetekben még további részleteket fogok megosztani az Adventtel, az Advent jelentésével kapcsolatban.

Figyeld értesítéseinket és javaslom iratkozz fel hírlevelünkre (melyet itt megtehetsz >>>), hogy megküldhessük Neked legújabb spirituális tanításainkat, tapasztalásainkat és segíthessünk az ÚTON.

Bensőséges “várakozást”:
az Omniverzum Szabadegyetem csapata, Böbe és Csilla

Ha tetszett fenti összefoglalónk, itt kérheted 3 részes ingyenes „Spiri-mini-tréningünket” amiben bemutatjuk az Omniverzum Szabadegyetem módszereit, majd rendszeresen küldünk léleképítő, önismeret fejlesztő tartalmakat.

ITT Kérheted INGYENES mini tréningünket >>>

KÉPZÉSEK

Szolgáltatásaink

Személyes képzéseink

Ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit, válassz személyes képzéseink közül.

Távoktatás képzéseink

Otthonodból, saját időbeosztásod szerint is elvégezheted az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit.

Online tanfolyamok

Rövidebb, online kurzusainkon egy-egy spirituális részterületet sajátíthatsz el, akár otthonodból.

Köszönjük, hogy igényelted Önismereti program tájékoztatónkat