+36-20-333-6475 info@omniverzum.hu
Oldal kiválasztása

A Karácsony előtti negyedik vasárnap indul Advent belső munkákkal, spirituális fejlődéssel teli időszaka.

A négy hét 4 erény kifejlesztését követeli meg tőlünk, és ehhez kapcsolódik az Adventi négy gyertya jelentése is. Ez a 4 Nemes Emberi Erény – Igazságosság, Bátorság, Mértékletesség, Bölcsesség – alkotja azokat a pilléreket, amelyre a 3 Szellemi Erény felépülhet, mely a Hit, Remény és a Szeretet.

Így a pillérek egyfajta közvetítő kapcsolatok is ahhoz a Tiszta Fényhez, mely Karácsonykor beárad a világba és szívünkbe. A gyertyák pedig mindehhez támogató erőt, fogalmakat adnak, amik segítenek a tudatos spirituális munkában.

Advent jelentéséről összefoglaló cikket írtunk korábban itt, javasoljuk olvasd el azt is, ha érdeklődsz a téma iránt.

Advent 1. hét * Igazságosság erénye

Az első héten az Igazságtalanság – Igazságosság ellentétpárral dolgozhatunk. Életünkbe és belső világunkba fizikai szintű kihívások érkeznek. A próbatételek ezen a héten megzavarják érzékelésünket, megtévesztenek és látszatvalóságokba kergetnek minket. Azon dolgoznak, hogy az eddig biztosnak hitt talaj és stabilitás kicsússzon a lábunk alól. Mindehhez az első héten a Hit ereje ad segítő erőt, mely az első adventi gyertya jelentése.

Olyan események sodrásába kerülhetünk, melyek miatt megkérdőjelezzük magunkban a Mindenség gondoskodásába, valamint a Kozmikus Erők igazságosságába és jogosságába vetett hitünket. Mindaz a megfelelő viszony, amelyet eddig a világgal magunkban ápoltunk, megkérdőjeleződik a napokban. A kísértés sikeressége lemérhető azon, milyen mértékben uralkodik el rajtunk a kétségbeesés. Úgy érezhetjük, már nem támogat minket egy nagyobb erő, sőt, inkább úgy látszik, mintha most egyfajta karmikus elszámoltatási időszak lenne, és minden ránk borul, ami eddig gyűlt körülöttünk. Ez a hét a Tűzpróba, mely arra sarkall, hogy tanuljuk meg semlegesen, nyugalommal és töretlen belső hittel elviselni a kihívásokat, amelyek a világgal való kapcsolatunkban megjelennek.

Ezen belső vívódások és a kétségbeesés ellenszere az Igazságosság erénye, melyet magunkban ezen a héten ki kell dolgoznunk! A Kozmikus Igazságosságnak az érzékelése, amikor is hisszük és tudjuk, hogy van egy nálunk nagyobb Erő és Törvény, melynek működését emberként csak nagyon minimális mértékben láthatjuk. Pont ez az a Hit, amelyet az első Adventi gyertya jelentése magában hordoz, és fényével segíti az előhívását bensőnkben is. Mai tetteink azok, amelyek életre hívják ennek a Törvénynek a működését jövőnkben, de a jelenben a múltunk következményeit tapasztalhatjuk meg.

Tanuljunk meg feladni

Tanuljuk meg a Advent első hetén feladni az egyéni igazságosságra való törekvést, és azokat a cselekedeteket, amelyekkel mi magunk válunk egyfajta azonnali bírósággá. Tudatosítsuk magunkban, hogy mostani tapasztalataink és az életünkbe belépő események nehézségei saját karmánk ledolgozásának lehetőségei. Merjük kiépíteni hitünket és bizalmunkat a nagyobb Igazságban, amely működik tőlünk és akaratunktól függetlenül.

Tudatosítsuk a hét kihívásait, tartsuk elménkben ezt az információt, hogy amikor a próbatételek belépnek életünkbe, tudatosan dönthessünk a fejlődés és az Igazságosság pillérének kiépítése mellett. Segítsen ebben az első Adventi gyertya jelentése, a Hit ereje, mely nem csak arra tanít, hogy a Kozmikus Igazság rendet tesz, hanem leveszi vállunkról a döntés, az ítélkezés vagy épp a személyes bíráskodás terhét.

Nem maradunk egyedül

Advent időszakában minden erő hazatér, mely eddig segített, támogatott minket. Ez az egyik oka annak, hogy olyan magányosnak érezzük magunkat az év legsötétebb időszakában. De nem maradunk teljesen egyedül, mert minden héten érkezik hozzánk egy angyal, egy pozitív támogató erő.

Advent első hetét Mihály Arkangyal felügyeli. Őt is megkérhetjük, hogy segítsen a hét próbáit pozitívan megélni.
Fohászok Mihály Arkangyalhoz:

“Mihály Arkangyal, segíts felfedeznem az Igazságot.”

“Mihály Arkangyal adj erőt, hogy szembe nézzek ezzel a helyzettel.”

“Mihály Arkangyal óvj meg minden bajtól.”

“Mihály Arkangyal, segíts, hogy hű lehessek magamhoz.

” Mihály Arkangyal borítsd rám védő szárnyaidat.”

„Mi hasznosabb: az, hogy igazságosan cselekszünk, szépen tevékenykedünk és igazságosak maradunk, ha látják, ha nem – avagy hogy igazságtalanságot cselekszünk, igazságtalanok vagyunk, ha éppen nem is kell lakolnunk érte, és nem kell büntetésben javulnunk?”
Platon idézet, Az állam, 445a * ujakropolisz.hu

Több nézőpontból is vizsgálódtunk, hogy rávilágítsunk Advent első hetének mélyebb jelentésére:

Az Igazság, mint az élet egyik aranyszabálya Kuthumi és Lady Guinevierre megfogalmazásában:

„A tizenegyedik aranyszabály az IGAZSÁG. Igazság nélkül semmi nem jöhet egyensúlyba. Ezért tisztességesnek kell lenned az önmagaddal való kapcsolatodban. Biztosítanod kell, hogy az összes rossz dolog az életedben helyes volt. Ez a magadnak és a másoknak való megbocsátást foglalja magában. Az egyik legfontosabb gyógyító folyamat a megbocsátás. Amikor azt érzed, hogy valaki megsértette az igazságodat valamilyen formában, igazságot kell tenni, mégpedig a sérelem begyógyításával. Minden sérelmet, ami jelen van az énben, teljesen meg kell gyógyítani a teljes felemelkedés érdekében, valamint annak érdekében, hogy az egyén a különböző szintek mögé tudjon menni, amik a leckéket szolgáltatják, és lehetővé teszik az egyén gyógyulását. Amennyiben nem vagy felkészülve arra, hogy szembenézz a múltaddal és meggyógyítsd a sérelmeidet, akkor körbe-körbe fogsz szaladgálni, mint a saját farkát kergető kutya.

Előjön a múlt

Azt is hozzá kell ehhez tennünk, hogy sokszor az egyén teste automatikusan emlékszik valamire a múltból, amikor valami olyan történik a jelenben, ami előhívja a múlt emlékezetét. Ez jelentkezhet egy hirtelen bosszúság vagy depresszió érzésben, aminek nincs semmi kézzelfogható oka. Vagy könnyekben törsz ki, szomorú vagy depressziós vagy, olyan mértékig, hogy nem akarsz mások jelenlétében tartózkodni. A test ilyen módokon emlékszik a múltra, és ez az emlékezet lényed érzelmi sejt szerkezetén keresztül áramlik ki. Máskor a test a fizikai struktúrán keresztül emlékszik, és a fiziológián keresztül fejti ki hatását. Sokan ilyenkor megfáznak, vagy visszatérő köhögés kapja el őket, esetleg folytonos fejfájás gyötri őket, ami migrénig fajulhat. Vannak, akiken kiütések keletkeznek, amik nem múlnak el, vagy valami olyan végzetes, mint a rák. Mindezek a testetöltések azt mutatják, amik nem lettek feldolgozva. Pszichológiátok határozza meg fiziológiátok erősségét.

Az Igazság az élet egy minősége

Az Igazság az élet egy minősége, amit sokan nem tapasztalnak meg, valójában általánosságban ennek pont az ellenkezőjét tapasztalják meg. Amikor valaki úgy érzi, hogy tisztességtelenül bántak vele, neheztelés kezd épülni benne, ami bizonyos stádiumban haragként tör ki, vagy pedig elfojtásra kerül a gyökér csakrában, ami depresszióként ölt testet, valamint egyéb más betegség formájában. Bolygótokon az igazság hiánya az eredményezte, hogy sok ember a saját kezébe vette a törvényt, és úgy érezték, hogy a mérleg egyensúlyba került, és ez gyakran még rosszabb eredményhez vezetett, mint előtte. Hadd biztosítsunk benneteket arról, hogy az igazság napjai lassan felvirradnak. Mihály Arkangyal vezeti ezt a projektet, és egyre több és több olyan esetet fogtok látni, ahol az igazság győzedelmeskedik. Ez azt is jelenti, hogy az ok és okozat egyre azonnalibbá válik a manifesztációk során. Vannak, akik ezt „Azonnali Karmának” nevezik. Ha az Univerzum törvényei szerint éltek, akkor biztosan a mindenki számára legjobb igazságszolgáltatásnak lesztek szemtanúi.”

Forrás: A Felemelkedési folyamat & Lady Guinevierre által az Élet 12 Aranyszabálya * http://shaumbra.wire.hu/

József Attila – Keresek valakit

Tele vágyakkal zokog a lelkem

Szerető szívre sohase leltem,

Zokog a lelkem.

Keresek Valakit s nem tudom, ki az?

A percek robognak, tűnik a Tavasz

S nem tudom, ki az.

Csüggedő szívvel loholok egyre,

Keresek valakit a Végtelenbe,

Loholok egyre.

Könnyim csorognak – majd kiapadnak:

Vágyak magukkal messzebb ragadnak –

Majd kiapadnak!

Búsan magamnak akkor megállok,

Szemem csukódik, semmitse látok –

Akkor megállok.

Lelkem elröppen a Végtelenbe,

Tovább nem vágyom arra az egyre,

A Végtelenbe.

Írta: Varga Éva
Igazságosság erénye és a színek

Az Aura-Soma rendszerében léteznek úgynevezett Egyensúly üvegek. Ezek az üvegek egy-egy témában, tulajdonságban, minőségben a színek segítségével próbálnak harmonizálni bennünket.

A négy sarkalatos erényhez, amelyekkel Advent négy hetében dolgozunk egy-egy Tarot kártyát kapcsolunk. Az Aura Soma rendszerében minden Tarot kártya hozzárendelhető egy Egyensúly üveghez. Alábbiakban az első hét erényének megértését a hozzá tartozó Aura-Soma Egyensúly üveg színminőségén keresztül próbálom segíteni.

Az Igazságosság erénye

Az Igazságosság erényéhez a 8. Igazságosság Tarot lap tartozik, melynek Egyensúly üvege sárga/kék színű.

Az Aura Soma rendszere Goethe színfilozófiáján alapszik, ami lélektani, fiziológiai szempontból tekint a színekre. Bár három alapszínt fogalmazott meg, ezen belül mégis megjegyezte, hogy a két legfontosabb szín a sárga és a kék, mint a Fény és az Árnyék szimbóluma. A dualitás világunk alap működési mechanizmusa, ezért jelenik meg ebben a rendszerben a kettősség, mint alappillér, melyben egyensúlyra törekvés történik. A harmadik alapszín, amely a vörös a természet analógiájában úgy jön létre, hogy a napfény (sárga) belépve a Föld légkörébe, annak sajátosságai következtében az ég kékjével találkozik, és kettejük keverékeként vetül le a természet zöldje a földfelszínre. A zöld komplementer, azaz kiegészítő színét, ami a harmadik alapszínünk a vörös, a Föld mélyén találjuk.

A négy sarkalatos erény

A négy sarkalatos erény közül az első, amivel foglalkozunk az Igazságosság. Lényeges üzenet a színek szempontjából, hogy ezt az erényt a két alapszínnel azonosítjuk. Érezhetjük hát ennek alapvető fontosságát.

Az Igazságosság erényének sajátos cselekvése a helyes ítélethozatal. A helyes ítélet meghozatalához szükségünk van arra, hogy a Megkülönböztetés Kardját helyesen használjuk.

A helyes használat higgadt, békés belső állapotot (kék) és tudatosságot, megértést (sárga) követel. Ha e két színt egyenlő arányban vegyítjük (helyesen használjuk a kardot) zöldet kapunk. Mondhatnánk úgy is, hogy zöld utat kapunk, vagy a helyes irányt.

A zöld a Szívtér színe

A zöld a Szívtér színe, amely egyfajta kaput képez az alsóbb személyiségrészeink és a felsőbb szellemiségünk között. Ahhoz, hogy ezt a teret képesek legyünk önmagunkban felfedezni és abban tartósan létezni, fenn kell tartani a békesség és a tudatosság egyensúlyát. A 4. csakrához kapcsolható Szívterünkben vagyunk képesek fölé emelkedni az alsóbb természetünknek és a bennünk működő pszichológiai erőknek. Ezek érzelmi, akarati, gondolati, szexuális erőkből tevődnek össze, melyek tudatos irányítása nélkülözhetetlen a helyes ítélethozatalhoz, azaz az igazságosság erényének megéléséhez.

A kék

Ha belső békénk (kék) felborul, akkor hajlamosak lehetünk ítélkezni (sárga) önmagunk, vagy mások felett. Ha rálépünk az ítélkezés e „sárga” útjára, akkor hamar elveszítjük a még megmaradó béke állapotát is. Ez a helytelen belső ítélkezés a hatalommal és szabályokkal kapcsolatos külső konfliktusokat hozhat életünkbe, amely szintén a kék szín jelentéséhez kapcsolódó minőség.

A Törvény, mely szerint a helyes ítélethozatal működik nem a világi törvényekhez, vagy a pszichológiai erőink által létrehozott igazságunkhoz kapcsolódik. A Szívtér, melyben kapcsolódni tudunk ehhez az erényhez, személyiségünk (alsóbb csakráink) felett helyezkedik el. Képessé kell válnunk kiemelkedni a helyzetekből, szituációkból és egyrészt madártávlatból rájuk tekinteni (zöld), másrészt a „felebaráti szeretet” minőségét (rózsaszín) is magunkra kell öltenünk, amely segít más nézőpontjából is vizsgálni a körülményeket.

A keleti tanok, az ősi bölcseletek mind úgy tartják, hogy a helyes ítélettel mindenképpen szembesülnünk kell, ha más nem, halálunk pillanatában. Az egyiptomi mitológiában Anubisz mérlegre teszi szívünket, és a mérleg másik serlegébe Maatnak, az igazság istennőjének tollát teszi. Szívünk tisztaságát mutatja meg a mérleg, azt, hogy milyen értékek őrződnek meg jelen életünkből, mennyit ért az élet.

Szemléletváltás

Döntsünk hát úgy, hogy szívünkbe az igaz értékeket szeretnénk gyűjteni. Ehhez a korábban, és fent leírt szemléletváltást kell bejárnunk. Így kozmikus értelemben zöld lámpát kapunk, és a helyes útra lépünk.

Amikor ez mindennapi törekvésként él bennünk, átlépünk az Igazság Tarot lapjának visszaútjára. Az ehhez kapcsolódó Egyensúly üveg színe Tiszta/Türkiz.

Az Aura-Soma Tarot rendszer egyedülálló módon mutatja be képek és színek formájában ezt az állapotot. Ezt hívja a Nagy Arkánumok visszaútjának. Arra a kérdésre ad választ, hogy hogyan kell jól használni a magunkévá tett képességeket.

A türkiz

A türkiz a szív kreatív kifejezésének területével az un. négy és feledik csakrával analóg szín. Itt található az Antahkarana (szivárványhíd). Ez egy energetikai híd, amely a felsőbb Lelki princípiumunkhoz szállítja az ember személyes benyomásait, gondolatait. Ezen hídon azonban csak azok a benyomások jutnak át, melyek értéke halhatatlan, amelyeket a Lelki princípium képes elraktározni, tehát személyiségünk „legjobb” tapasztalatainak emlék-rezgéseit. Szimbolikusan a híd kapuját őrzi Anubisz.

A türkiz szín egyesíti magában a szív zöldjét (amit érzünk) és a torok kékjét (amit mondunk). Segíti kimondani azt, ami a szívünkben van, nyíltan és őszintén beszélni. Ez a fajta kommunikáció együttműködésre törekszik. A tudatos (üveg felső) részén megjelenő fehér, arra utal, hogy képesek vagyunk a helyzetek, és önmagunk természetének tisztánlátására. A kettő együtt pedig egy olyan állapot, amelyben képesek vagyunk meghallani és megérteni mások problémáit és szükségleteit is a szívünk által.

Kívánom, hogy sikerüljön könnyítenünk szívünk terhén a helyes ítélethozatalra törekedve Advent idején is.

„Az igazságos ember nem engedi, hogy a lélekrészek egymás feladatával foglalkozzanak és egymás dolgába beleártsák magukat, hanem valóban minden részt a saját dolgára fog, így önmagán uralkodik, rendet teremt, barátja lesz önmagának, összhangba foglalja a három részt.”

(Platón, Az állam, 443c–e, ujakropolisz.hu)

Megbocsátás gyakorlata

Kuthumi 12 Aranyszabályáról szóló üzenetében, az Igazság alapszabálynál a megbocsátás gyakorlására hívja fel a figyelmet. Ehhez szeretnénk egy gyakorlatot adni nektek.

A megbocsátás olyannyira fontos képesség, hogy bizonyos szinten karmaoldó hatása is van. Tudni kell, hogy a karmának három része van. A rejtett karma, érett karma és születendő karma. A rejtett karma a csomag olyan része, ami ebben az életben nem aktivizálódik. Az érett karma az, amelynek megdolgozására megérettünk, de aktivizálódása életünkben nem automatikus, valójában bármilyen furcsán is hangzik, meg kell dolgozni érte.

A ma emberének mindennapjaiban megjelenő karmikusnak hitt események jelentős része születendő karma. Ez egy olyan csomag, amit tudattalanul teremtünk gondolatban, szóban, cselekedetben máról holnapra. Ezek valójában plusz batyuk, amiket magunknak készítünk. A következő gyakorlattal elsősorban ezzel a karmával dolgozunk. Ha életünkben tudatossá válunk arra, hogy a születendő karmát megállítsuk, ezzel „kitisztul az energetikai ég” felettünk, és megláthatjuk valódi feladatainkat is (érett karma).

A gyakorlat:

A SZÜLETENDŐ KARMÁT SEMMISÍTŐ GYAKORLAT, amelyet a VILÁGOSSÁG URAI ajánlanak:

Amikor lefekszik, elalvás előtt nézze át fordított sorrendben minden aznapi tettét, gondolatát, sőt – tettei motívumát (okát). Őszintén, igazságosan találja meg, mi volt az, amit igazságtalanul csinált, kinek mi rosszat tett, hol viselkedett hamis módon. Kérjen bocsánatot az ön által megbántott emberektől (gondolati módon) és saját Lelkétől, döntse el, hogy nem ismétli meg ezt soha, és valóban NE ISMÉTELJE MEG! Ha így tesz, megszabadul a halál utáni Tisztítótűztől, mert: A TERMÉSZET NEM VESZTEGETI EL ERŐIT FELESLEGESEN, CÉLJA — NEM A BOSSZÚÁLLÁS, és nem büntet meg azért a negatívért, amely már nem létezik. HA AZ EMBER MINDEN NAP MAGA FELETT MOND ÍTÉLETET, KISZABADUL A HALÁL UTÁNI SZENVEDÉSBŐL, kikerüli az alsó asztrális szinteket és azonnal felemelkedik az Első Mennybe. NE ÉLVEZZE negatív tetteit, ne sajnálja magát, ne szidja saját magát, hanem határozottan döntse el, hogy soha többet nem fogja megtenni! Sőt, ne felejtse el DICSÉRNI saját magát a JÓ tettekért, és határozza el azt, hogy holnap még több JÓ dolgot teremt.

Forrás: Dr Bíró Dénes

Szent Anzelm Adventhez is köthető gondolatai:

„Fel emberke, kerüld egy kicsit a tüsténkedést. Rejtőzz el egy rövid időre hangos gondolataid elől. Szabadulj meg a rád nehezedő gondoktól, és tartózkodj mindentől, ami szétszórtságot okoz. Ne sajnáld az időt Istenre; pihenj meg benne. Így szólj Istenhez:

– Uram, én arcodat keresem!
– Uram, Istenem, Te oktasd a szívemet, hol és hogyan kereshet, hol és hogyan találhat meg Téged.”

Írta: M-Domokos Erzsébet

Út az Igazságosság erényének magasabb minőségéig

Az Aura-Soma Tarot az Oda-Vissza utas tarot rendszere. A Nagy Arkánumokhoz rendelt plusz lapok segítenek nekünk kibontani azt, amit az eredeti paklikban 1 kártyában kellene meglátnunk. Vagyis nem új jelentést adnak, hanem segítenek árnyalni az egyes Nagy Arkánum lapokban rejlő minőségek szintjeit. Hiszen minden erénynek, tulajdonságnak van egy alacsony, ösztönös szinten megélt oldala, és egy magasabb szintje, mely már kapcsolódik az Univerzális Rendhez és Törvényekhez.

Ezen túlmenően nem csak a minőségek szintjeit tárja fel előttünk ez a rendszer, hanem megmutatja az utat, amin keresztül az alacsonyabb minőségekből eljuthatunk a magasabb minőségek felé.

A négy nemes erény

Advent időszakában úgy vélem, hasznos minden olyan térkép vagy útmutatás, ami segít jobban megérteni, kibontani a négy nemes erényt, amelyet integrálnunk kell magunkba. Advent első hetének erénye, amivel dolgoznunk és fejleszteni kell önmagunkban, az Igazságosság erénye. Ehhez a pillérhez a 8. Nagy Arkánum – az Igazság lapja kapcsolódik.

Kiindulásként tekintve a 8-as lapra, Justitiat, az Igazságszolgáltatás Istennőjét láthatjuk a lapon, aki a kezében tartott mérleg és kard segítségével bírálja el tetteink súlyát. Szemei be vannak kötve, ezzel is utalva arra, hogy az Igazság vak, vagyis nem származástól, kinézettől függ, hogy tetteink hogyan ítéltetnek meg.

Ez a lap képviseli az Igazság erényének legalacsonyabb állapotát bennünk. Ekkor az igazság megjelenését, fenntartását és felénk történő érvényesítését még kívülről várjuk. Azt szeretnénk, ha a személyes, egyéni igazságunk lenne mérvadó mindenki számára. Vagy legalábbis döntő helyzetekben a mi igazságunk kapna elismerést, és válna „egyetemes” igazsággá. Ez azt is hordozza, még ha tudat alatt is, de vágyunk arra, hogy az általunk elképzelt és felvázolt rend szerint legyen a világ, az események és környezetünk személyei elbírálva.

Alapvetően azonban el kell fogadnunk, hogy a világban minden embernek saját igazsága van. Ez pedig nem egy állandó igazság, hanem mozog minden nap. Változtatják egyéni igényeink, ösztönös vágyaink, elvárásaink és az aktuálisan megélt énképünk is. De ha elindulunk a tudatosság és fejlődés útján, és egyre magasabbra törünk a Szellemi szférák felé, annál inkább láthatjuk, hogy az emberi szinten még oly sok igazság szűkülni kezd, és egyetlen pontban találkozik. Vagyis az, ami nekünk rengeteg igazság az ember szintjén, mind találkozik és összeolvad a Szellemi törvények egyetemes igazságában.

A 8-as lap

Advent első hetén törekednünk kell arra, hogy ettől a személyes igazságtól elrugaszkodjunk, és magunkba engedjük azt az egyet, amit Kozmikus vagy Egyetemes Igazságnak nevezhetünk. Ennek az útnak a kiindulópontja a 8-as lap, és végső állomása a 86-os, az Igazság visszaútja lap.

A 86-os kártyán már ránézésre szembetűnnek változások, és teljesen más érzetet kelt bennünk ez a lap. Míg az odaút 8-as lapján egy trónuson ülő, mozdulatlan női alakot látunk, addig a visszaút kártyájában dinamika és mozgás van. Nincs trónus vagy emelvény, ami magasabb rangúnak állítja be az ott helyet foglaló személyt. Hanem egy dinamikát látunk. Eltűnt a mérleg, és maga az alak az, aki ezt a mérleg pozíciót elfoglalja. A kard elhelyezkedése is változott. Már nem a szívre mutat, hanem lefelé, egyfajta köztes utat megvilágítva számunkra.

Az első lapon még érezzük, hogy bár mindenkinek van igazsága, akkor is egy nagyobb nézőpontból méretünk meg minden pillanatban és életünk végén is. Itt még mi magunk is várunk egy kívülről érkező igazságosztásra (akárcsak a bíróságon). De a visszaútnál már nincs külvilág, nincs trónuson ülő bíráló. Csak mi magunk vagyunk, és a bennünk lüktető Egyetemes Igazság. Itt már nem várunk semmire, mert a fejlődési folyamat során integráltuk magunkba a Kozmikus törvényeket, és tetteinket már ezek fényében válogatjuk meg. Nincs ösztönös vagy elvárásokkal telített cselekvés. A tiszta, egyetemes és univerzális elvek mentén lefolytatott élet van.

És ez milyen is?

A Kozmikus rendben minden tettünknek meglesz a következménye. A karma törvénye magával hozza a dharma törvényét. Az első, hogy minden negatív tettünk ugyanolyan mértékű következményt hoz magával, mely valamikor visszaérkezik hozzánk. A dharma törvénye pedig majdnem ugyanez, csak a pozitív jótett oldaláról közelít. Vagyis minden jó cselekedetünk életre hív egy pozitív energiacsomagot, ami majd visszaáramlik hozzánk. Minden pillanatban dönthetünk arról, hogy melyik oldalt erősítjük.

Ezen felül az Egyetemes Igazság integrálása egy objektív állapotot eredményez. Amikor már nem személyes, szubjektív oldalról közelítem meg a dolgokat, hanem törekszem arra, hogy a szituációban résztvevő személyek igazságát is lássam. Olyan ez, mint amikor azt mondjuk, hogy lépj bele a másik cipőjébe. Akkor nem csak a cipőt próbálod fel, hanem az adott személy múltját, belső világát, családját, körülményeit, vágyait, igényeit, frusztrációit, nehézségeit is magadra veszed. Így, abban a cipőben már láthatod, hogy mennyire sokféle nézőpont létezik.

Tetteinket mindig az Egyetemes Igazság nézőpontjából vizsgáljuk

Összességében azt mondhatnánk, hogy az Igazság erényének fejlődési folyamatának kiinduló állapota az, amikor az igazságot még kintről várjuk. A megfejlődött, integrált erény pedig az, amikor már belsővé tettük az igazságot. Vagyis tetteinket mindig az Egyetemes Igazság nézőpontjából vizsgáljuk, és annak mentén cselekszünk. Ahogy a 86-os kártyán is látjuk, ez egy nagyon vékony kis utat eredményez a két véglet között, de nem lehetetlen rálelni.

Most már láthatjuk, hogy az Igazság erényének magas szintre fejlesztése egy minőségi ugrás is egyben. A kintről várt igazságszolgáltatás helyett egy, már a bensőnkben működő és minket irányító egyetemes igazság megtalálása a cél Advent első hetén. Ezt a folyamatot mutatjuk be a Tarot útjának segítségével.

Amikor megszületik bennünk az igény a fejlődésre, a változásra, az Igazság magasabb szinten történő megélésére, akkor kimozdulunk a 8-as lap állapotából. Megérkezünk a 14-es, Mértékletesség lap állapotába. Itt szembe találjuk magunkat a duális világgal. A képen az angyal két kancsót fog, egyikből a másikba öntögetve a folyadékot. Egyik lába a vízben, másik a földön. Rengeteg eleme a képnek a dualitást sugározza. Ezen a ponton a bennünk lévő dualitás vizsgálata javasolt: Egyensúlyban van-e a bennem a kint és a bent, a fent és a lent, az én és az ő?

Ha az Igazság szempontjából vizsgáljuk a lapot, akkor még több kérdést tehetünk fel magunknak:

Mindkét fél igazsága

Amikor konfliktusba kerülök, látom-e, hogy a helyzetben lévő mindkét félnek megvan a saját igazsága? És ezek mindegyike helytálló és létezésre jogosult?

Amikor saját igazságról beszélek, az mennyire táplálkozik ösztönös, alacsonyabb szintű lényem vágyaiból, késztetéseiből, és milyen mértékben köthető a Szellememmel kapcsolatban lévő részhez? Mennyire húznak szét engem ezek a részek? Egyensúlyban tudom-e őket tartani, vagy hagyom, hogy befolyásoljanak úgy, mint amikor az egyik korsó megtelik vízzel. Ha pedig a másikba kerül víz, az irányít engem.

Amikor ezen belső erőket és késztetéseket sikerül magunkban kiegyensúlyozni, elfogadni, hogy az emberi szinten nem létezik egyetemes igazság, és mindenki nézeteinek helye van, akkor képes vagyok átlépni a következő, 92-es lapra. Itt megjelenik az Univerzális Egyensúly. Már nem foglal le minket a két kancsó, hanem egy belső egyensúly és harmónia van, ami kihat a világunkra is. Képesek vagyunk határokat húzni önmagunk és a külvilág között, és mi a saját terünkben jól vagyunk. Látjuk már a különbözőségeket, de attól mi még képesek vagyunk egységben és egyensúlyban maradni.

A 11-es lap

Ekkor átlépünk a 11-es Erő lap állapotába. Itt azt látjuk, hogy van egy természetes, elemi erő, amit egy szépséges lány uralni képes. De azzal, hogy kezeivel lefogja az oroszlánt, nem tudja felvenni a kulcsot, ami a helyzetét megoldaná. Így kénytelen továbbra is az állatot uralni, különben az lehet, hogy végezne mindenkivel. Külső szemlélőként úgy láthatjuk, hogy ez a lány az oroszlánjával uralja környezetét. Villogtatja fogait, mintha csak azt mondaná, hogy ha nem az van, amit én akarok, akkor elengedem a fenevadat.

Ez a lap ösztönös erőinket, tudattalanban rejlő energiáinkat mutatja, melyek motiválhatnak minket arra, hogy vágyjunk az irányításra, hogy a mi igazságunk legyen az az egy, amit mindenki követ. Hiszen az oroszlán az állatok királya. És mindenkiben él a vágy, hogy ő legyen a király vagy a királynő. És ez az, ami az igazságérzetünket is uralja. Szeretnénk, ha nekünk lenne igazunk. A mi érzéseinket, motivációinkat elismernék, ezzel a mi nézeteink kapnának megerősítést. Ebben az állapotban már nem kérdés, hogy az igazság a javunkra dől el. De ez nem az Egyetemes Igazság. Nem félemlíthetünk meg senkit a látszólag uralt erőkkel (oroszlán), hogy azt tegyék, amit mi szeretnénk.

Ez a lap azt tanítja meg nekünk, hogy saját késztetéseinket meg kell tanulnunk uralni. Mindenki szeretne különleges, egyedi és király vagy királynő lenni. Mindenki szeretné, ha az ő igazsága kapna érvényt. Mert valahol ez is az elismerés érzését hívja életre bennünk. De nem irányíthatjuk mások gondolait. Csak saját magunkra lehetünk hatással. Ezért is kell ezen az állomáson szembenézni saját oroszlánunkkal, és megküzdeni vele. Nem elpusztítani, hanem integrálni azt az erőt, amelyet magában hordoz. Az erőt önmaga, képességeinek és készségeinek felvállalásáért. A bátorságot, mert képes kiállni saját magáért, és azért a területért, melynek ő királya. Nem pusztít el másokat, mindössze fenntartja az egyetemes egyensúlyt önmagában és világában. Így már kisugárzásában is látszik, hogy személyes, ösztönös késztetéseit uralja, és képes az egyetemes szintekkel összhangban ténykedni. Magabiztossága nem követel másoktól engedelmességet vagy egyetértést. Tudja és képviseli saját igazát, és felvállalja önmagát.

A 17-es lap

Amikor megszületik bennünk ez az állapot, akkor lépünk a következő állomásra, a 17-es Csillag lapra.

Itt, az eddig megszerzett egyensúlyt, önuralmat és felelősségvállalást kell összhangba hoznunk a Szellemi szférákkal.

Látjuk, hogy a lapon egy meztelen lány térdel. Mindkét kezében tál, amikből folyamatosan a környező természetet táplálja. Egyik kezével fogadja az égből jövő áldást, inspirációt, és adja tovább azonnal a természetnek. Míg másik kezével a harmadik csakrából érkező energiával megszínezett folyadékot áramoltatja a világba. Vagyis odaadja azt is, ami a Lélekcsillagból érkezik, és azt is, amit személyes fejlődése során megszerzett, és jónak gondol. De ez a két minőség nem kapcsolódik össze. Áramlanak kifelé, de nincsenek kapcsolatban.

Vagyis ha az igazság erényének fejlődését nézzük, elérkeztünk oda, amikor is a megfejlődött útnak és a Szellemi minőségeknek össze kell kapcsolódniuk. Nem csak képviselni a személyes igazságot és az Egyetemeset, hanem a kettőt összhangba hozni. Amikor ez a szándék és törekvés megszületik bennünk, képessé válunk tisztán kapcsolódni Szellemi Eszenciánkhoz. Ekkor el kell engedni az edényeket, mint közvetítőket, és arcunkat felfelé fordítani. Tudatosan el kell engedni az eddig igaznak gondolt nézeteket, érzéseket és gondolatokat, és az Egyetemes felé kell fordulnunk. Meg kell nyílnunk saját Lélekcsillagunknak, hogy sejt szinten is összekapcsolódhassunk a Kozmikus energiákkal és Igazsággal. Így képessé válunk arra, hogy az Egyetemes közvetítői legyünk. Már nem kérdés, hogy van-e személyes motiváltság és igazság a tetteinkben, mert mi tudjuk és sejtjeinkben is érezzük, hogy cselekedeteinket a Kozmikus törvények irányítják.

Itt már nem kérdés, hogy van-e dualitás, és hogy kinek van igaza. Pusztán az a kérdés, hogy a Nagy Igazsággal mi egyeztethető össze. És amikor ez a felismerése megszületik bennünk, megérkezünk az Igazság útjának végállomásához. Megszületik bennünk a 86-os lap minősége, amikor már belsővé tettük az Igazságot. Már nem akarjuk a sajátunkat érvényesíteni. Nem várjuk el a külső elismerést és megerősítést. Képesek vagyunk elfogadni mások nézeteit, hiszen tudjuk, hogy magjaikban ezek egyek. Felvállaljuk a felelősséget tetteinkért és önmagunkért. Figyelmünk fókuszát Lélekcsillagunkra irányítjuk, és általa inspirálódva cselekszünk. Ezzel integráljuk önmagunkba és életünkbe az Igazság erényét.

Rudolf Steiner gondolatai az év 48.hetéhez:

„A fényben, mely világmagasságokból hatalmasan akar a lélekhez áradni, jelenjen meg, lélekrejtélyeket megoldón, a világgondolkodás bizonyossága, sugarainak hatalmát összegyűjtve, az emberszívekben szeretetet ébresztve.”

Írta: Varga Ádám

Igazságosság, mint Egyetemes Törvény: Karma és Dharma

Létezik egy Isteni Rend, Egyetemes Törvény, ami áthatja világunkat. A ma élő ember jóllehet nincsen a Szellemi Törvényeknek tudatában, mégis érzi őket. Amikor jó erkölcsi érzékről, vagy igazságérzetről beszélünk, amikor mélyen belülről érezzük vagy „egyszerűen tudjuk”, hogy mi a helyes.

Tehát él legtöbbünkben annak a belső iránytűnek az érzékelése, ami az Isteni Törvényre van hangolva.

Mindazonáltal, néha nem tudunk ennek a jó-érzésnek megfelelően cselekedni. Sőt! Ez valódi kihívást jelent, hiszen számos esetben nehézséget okoz összehangolnunk a belső iránytűnket a környezetünk igényeivel, vagy amit a társadalom elvár tőlünk. Sajnos az, hogy tekintettel vagyunk a környezetünk igényeire, még nem mentesít minket a Törvény alól.

A karma törvénye

Ahhoz, hogy helyre tudjon állni a Rend, akkor is, ha a belső iránytűre nem hallgattunk, vagy nem működik bennünk, külső segítséget kaptunk. Ez kollektíven hat minden létezőre. Ez a Karma törvénye.

A Karma Törvénye egy egyetemes kiegyenlítő erő. Gondoskodik róla, hogy kiegyenlítődjön az, amiben csorbát szenvedett az Isteni Rend. Mindannak, amit teszünk – helyeset és helytelent a Törvény

szempontjából – keletkezik egy lenyomata a Szellemi Térben. Úgy is mondhatnánk, hogy lejegyzésre kerül. Helyes tetteinkért, gondolatainkért, érzelmeinkért Dharmát kapunk, helytelen működéseinkért pedig Karmát teremtünk. Bizony nem csak a tetteinkkel hatunk a világra, hanem gondolatainkkal, érzelmeinkkel is, ezért ennek megfelelően is mérettetünk.

Egy meghatározott pillanatban pedig, eljön a termelt Karmánk kiegyenlítésének a feladata. Ilyenkor visszaszáll ránk működéseink következménye. Ha a Törvényt erősítettük, pozitív hatás tér vissza ránk, ha a Törvénnyel szemben cselekedtünk, az Egyetemes Igazságosság kiegyenlítő hatását kell elszenvednünk. Mivel ez a dolgok Isteni Rendje, fontos lenne, hogy méltósággal fogadjuk és szenvedjük el tetteink következményét. Fontos hogy megtanuljuk beépíteni mindennapi hozzáállásunkba ezt a szemléletet. Rengeteg újabb Karma-termelést és szenvedést takaríthatunk meg ezzel. Tekintsünk úgy a jelen nehézségeire, mint a tegnap következményeire. Érezzük meg ezáltal a törvény működését, hogy feléledhessen belső iránytűnk! Belül, magunkban érezzük meg az Isteni Igazságosság valóságát.

A Törvény végtelenül igazságos.

Ez azt jelenti, hogy minden kiegyenlítődésre kerül, ami Karmát vont maga után. A Törvény előtt mindenki egyenlő, mindenkire a rá vonatkozó mértékben hat. Senki nem bújhat el, nincsenek kivételezettek. Nem súlyosabb egyikünkkel, enyhébb másikunkkal. Egységes, egyenlően és mindig igazságosan ítél, létezésünk milyensége szerint. De!

Kevesen tudják, hogy a Karma alkudható! Nemes és érdemes élettel, nem csak Dharmát termelünk, hanem bizonyíthatjuk méltóságunkat bizonyos Karmikus terhek enyhítésére is. A megfelelő Szellemi Munkával pedig a Karma Ura, Anubisz Logosz elé járulhatunk, és kérhetjük Karmikus terheink enyhítését. Oly mértékben, amilyenben azt a Törvény megengedi. Ez a gyakorlat a Szellemi Iskolában elsajátítható.

Az Igazságosság Adventi Pillérjének megvalósításával önmagunkban, a Tarot lapok által elénk tárt utat bejárva – melyeket előző írásainkban bemutattunk – összhangba kerülhetünk az Egyetemes Törvénnyel, a Karma Törvényével. Így nem teremtünk újabb karmát, és érett karmánk kiegyenlítését is nagymértékben meggyorsíthatjuk, támogathatjuk.

Nagyszerű lehetőség ez, mert életünk folyása könnyedebbé, kifinomultabbá válhat, feloldhatunk olyan lehetőségeket, amik eddig blokkolva voltak. Teljesen új életminőség élhető meg, amit most még el sem tudunk képzelni. Ami a legnagyszerűbb; közelebb kerülünk Szellemi Lényünkhöz, Lelkünkhöz! Ezzel pedig valódi csodákat hívunk életre létezésünkben, és nem is várt új dimenziók, lehetőségek tárháza nyílik meg előttünk!

A magányosan élő szerzetes remetéhez egyszer emberek jöttek. Megkérdezték tőle: – Mire való, hogy életed nagy részét itt töltöd el csöndben és magányban? A remete éppen azzal foglalatoskodott, hogy vizet mert egy ciszternából, az esővíz összegyűjtésére szolgáló mély kútból. Fölfigyelt a kérdésre, s munka közben odaszólt a látogatóknak: – Nézzetek bele a ciszternába! Mit láttok? Az emberek kíváncsian körülvették a szerzetest, és próbáltak beletekinteni a mély kútba: Nem látunk semmit – mondták kisvártatva. A remete abbahagyta a vízmerítést, pár pillanatnyi csöndet tartott. A látogatók feszülten figyeltek rá, mozdulni sem mertek: – Most nézzetek bele a kútba egyenként, csöndesen. Mit láttok? A látogatók érdeklődéssel hajoltak egyenként a kút fölé, s felkiáltottak: – Saját arcunkat látjuk a kútban! – Bizony, amíg zavartam a vizet – mondta a remete -, nem láttatok semmit. De a csöndben és a nyugalomban megismeritek önmagatokat. A látogatók megértették a remete tanítását.

Erhart Kaestner: Mire való a csönd?

Az Igazságosság erénye

Amikor elérkezünk Advent első hetének végéhez (a második vasárnap előtti szombat). Este, lefekvés előtt fordítsuk újra figyelmünket befelé, önmagunkba. Zárjuk le a hetet, és nyíljunk meg a második hét próbatételeinek.

Ha nem is sikerült teljesen kifejlesztenünk az Igazságosság erényét, akkor sincs gond, mert a negyedik héten újra foglalkoznunk kell majd minden erénnyel!

Emlékeztessük magunkat Advent első gyertyájának jelentésére, és higgyünk abban, hogy fontos lépéseket tettünk, és az elmúlt hét munkája beérik majd. Ahogy hétről-hétre dolgozunk az erényeken, úgy ezek életre hívnak plusz erényeket, minőségeket is. Az első hét pedig nem mást hozott magával, mint a Hit erejét. Ahogy az Igazság kérdése tisztult bennünk a héten, úgy fejlődött és erősödött a Hitünk is.

A. M. Desleal: Kérdések

Uram, ki vagyok én?

Hol az a táj, az ismeretlen,

ahová megyek?

És tűnő lépteim nyoma

egykor hová vezet?

A fény, amelyben fürdök,

a te fényed?

és ami lüktetve betölti testem,

lehet, hogy végülis a hit?

Adventi időszaka

Bízunk benne, hogy tetszett fenti összefoglalónk és elgondolkodsz Advent jelentése kapcsán.

A következő hetekben még további részleteket fogok megosztani az Adventtel, az Advent jelentésével kapcsolatban.

Figyeld értesítéseinket és javaslom iratkozz fel hírlevelünkre (melyet itt megtehetsz >>>), hogy megküldhessük Neked legújabb spirituális tanításainkat, tapasztalásainkat és segíthessünk az ÚTON.

Bensőséges “várakozást”:
az Omniverzum Szabadegyetem csapata, Böbe és Csilla

Ha tetszett fenti összefoglalónk, itt kérheted 3 részes ingyenes „Spiri-mini-tréningünket” amiben bemutatjuk az Omniverzum Szabadegyetem módszereit, majd rendszeresen küldünk léleképítő, önismeret fejlesztő tartalmakat.

ITT Kérheted INGYENES mini tréningünket >>>

KÉPZÉSEK

Szolgáltatásaink

Személyes képzéseink

Ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit, válassz személyes képzéseink közül.

Távoktatás képzéseink

Otthonodból, saját időbeosztásod szerint is elvégezheted az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit.

Online tanfolyamok

Rövidebb, online kurzusainkon egy-egy spirituális részterületet sajátíthatsz el, akár otthonodból.

Köszönjük, hogy igényelted Önismereti program tájékoztatónkat