+36-20-333-6475 info@omniverzum.hu
Oldal kiválasztása

Létezésünk célja a FEJLŐDÉS!

Mit jelent a FEJLŐDÉS?

Egyre inkább EMBERként élni. Aki igaz EMBER, az nem önmagáért él. Nem személyes érdekei, önös akarata és egyéni jóléte vezérli.

Tudja, hogy életét és létezését ISTENnek köszönheti. (És most itt lépjünk túl az általunk ismert istenképen. ISTEN ennél sokkal több, más, és tudd, hogy valós Lény.)

Ezen az oldalon összegyűjtöttem különböző Utak erkölcsösségre és a lélek-ember fejlődésre vonatkozó útmutatásait. (Ha van még ötleted, hogy mivel lehet kiegészíteni szívesen fogadom.)

“Az erkölcs a szeretet-érzelmek ápolásából és szabályozásából áll, amelyekből erények fejlődnek, és a gyűlölet-érzelmek megzabolázásából és kiirtásából, amelyekből bűnök sarjadnak.” * Annie Besant

Satya Sai Baba: Emberi Értékek

 1. Igazság – Truth, Satya;
 2. Szeretet – Prema, Love;
 3. Béke – Peace, Shanti:
 4. Erkölcs (Helyes viselkedés) – Dharma;
 5. Erőszaknélküliség – Ahimsa;

Kilenc Hierarchikus Rendszer minőségei-tulajdonságai, melyeket ki kell fejlesztenünk: Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila: A Lélek evolúciója: a skorpiótól a fáraóig, 93. oldal

 1. Szeretet;
 2. Remény;
 3. Hit;
 4. Jóság;
 5. Üdvözülés;
 6. Könyörület;
 7. Alázat;
 8. Lelki emelkedettség;
 9. Felelősségtudat.

Vízöntő kor feladata: az erkölcsi felemelkedés és az élet egységének felismerése. * H. P. Blavatsky: Önforradalom

“Ha egy szeretet-érzelem önként támad fel valamely egyénben valaki iránt, és jótékony tettekben nyilvánul meg, állandó szokássá válik, akkor erénynek nevezzük. Az erényeket az emberiség egységét látó intelligencia irányítja és ellenőrzi. A bűnök állandósult gyűlölet-érzelmek, amelyeket egy olyan meg nem világosult intelligencia táplál és erősít, aki csak az egyedet, önmagát és az elkülönülést látja.” * Dr. Minya Klára

A Lélek Hét Erénye * Samael Aun Weor gnosztikus Mester

 1. Jótékonyság;
 2. Szorgalom;
 3. Szűziesség;
 4. Szerénység;
 5. Szívélyesség;
 6. Megbocsájtás;
 7. Mértékletesség.

Teozófia

 1. Igazság: ide tartozik az igazmondás, egyenesség, becsületesség, feddhetetlen élet, nyíltszívűség, pártatlanság, igazságosság.
 2. Önuralom, ami egyenletességet, egyensúlyt és méltóságot eredményez.
 3. Tisztelet: feletteseink: a nálunk fejlettebbek, az uralkodó vagy az államfő, a szülők, a tanítók és az idősek iránt. Ebből származnak a bizalom, az engedelmesség, az elégedettség, az alázatosság, az odaadás, a béke, a derű, a hála, az önfeláldozás, az önátadás, a vidámság, az optimizmus, a hazaszeretet, a közösségi szellem, a lovagiasság, a jómodor, a gyöngédség és az udvariasság. Ezekből fakad az egyenlők és alattunk lévők iránt is megnyilatkozó tolerancia, nyíltszívűség, megértés, részvét és együttérzés. 
 4. Szeretet: az egyenrangúakkal szemben tanúsított: testvériesség, jóságosság, barátságosság, megbecsülés, udvariasság, figyelmesség, vendégszeretet, becsületesség, nyíltság, egyenesség, tisztességesség, megbízhatóság, hűség, együttműködés, előzékenység.
 5. Vidámság.
 6. Szilárdság.
 7. Ártalmatlanság.

Alcyone: A Mester lábainál

1. Ítélőképesség.

2. Vágytalanság: tudni, merni, akarni, hallgatni.

3. Jó magaviselet: önuralom a gondolkodásban, önuralom a cselekvésben:

1. jó gondolatoknak folyamatosan jó cselekvésben kell megnyilvánulnia;
2. csak a saját kötelességünket kell teljesíteni, nem avatkozunk bele más dolgába;
3. mindennapi kötelességeink az elsődlegesek;
4. amit csinálsz tökéletesen kell végigcsinálnod), tolerancia, vidámság, céltudatosság, bizalom.

4. Szeretet.

Jan von Rijckenborgh * Arany Rózsakereszt gnosztikus út

 1. Jóság;
 2. Erényesség;
 3. Igazság
 4. Vágytalanság;
 5. Szolgálat;

Tao Te King * Az Út és Erény könyve

Létrehozza a dolgokat és táplálja őket. Létrehoz, anélkül, hogy birtokolna. Jutalmat nem várva növel és szaporít. Uralkodik, és nem tekinti mesternek magát. Ez az, amit titokzatos erénynek neveznek.

Erény:

 1. tökéletes megszabadulás;
 2. tökéletes nyugalom;
 3. tökéletes nem-lét állapota;

Hylozoika * Tizenkét Esszenciális Tulajdonság

 1. Bizalom az Életben;
 2. Bizalom az Énben;
 3. Bizalom a Törvényben;
 4. Egyenesség;
 5. Személytelenség;
 6. Áldozatkészség;
 7. Megbízhatóság;
 8. Szűkszavúság;
 9. Életöröm;
 10. Célirányosság;
 11. Bölcsesség;
 12. Egység.

Buddha Nyolcrétű Nemes Ösvény

 1. Helyes szemlélet – a képzetalkotás módja. Buddha szerint ez a Négy Nemes Igazság belátása. A világ elfogulatlan szemlélete, mely feltárja, hogy a lét szenvedés, a szenvedés oka a vágyakban rejlik, a vágyak megszüntetése a szenvedést is megszünteti, ennek módja pedig a Nemes Nyolcrétű Ösvény.
 2. Helyes szándék – elhatározás. Buddha egyszerűen azt mondja, határozzuk el a lemondást, a jóakaratot és az ártó szándék elkerülését.
 3. Helyes beszéd: tartózkodás a hazugságtól, rágalmazástól, durva beszédtől és az üres fecsegéstől.
 4. Helyes cselekvés – magatartás, külső cselekvés.
 5. Helyes megélhetési mód – életmód
 6. Helyes erőfeszítés – törekvés: 1. Megsemmisíteni mindazt a rosszat, ami már felmerült bennünk, 2. A még meg nem született rossz létrejöttét megakadályozni, 3. A még meg nem született jó létrejöttét elősegíteni, 4. A már meglévő jót megtartani, ápolni.
 7. Helyes éberség – jelenlét, figyelem, tanulás az élettől.
 8. Helyes elmélyedés – önvizsgálat.

A jóga nyolc tagjából kettő:

Yama (jáma) elvek

 1. Nem ártás (Ahimsa)
 2. Nem lopás, a tulajdon tisztelete (Asteya
 3. Igazsághoz való hűség (Satya)
 4. Birtoklás mentesség, vagyis a kapzsiságtól való tartózkodás (Aparigraha)
 5. Önmegtartóztatás, mértékletesség (Brahmacharya)

Niyama (nijáma) elvek

 1. Tisztatás (Saucha)
 2. Megelégedettség (Santosha)
 3. Belső Tűz (Tapas)
 4. Öntanulmányozás, önfigyelés, önképzés (Swadhyaya)
 5. Felsőbbnek való önfeladás (Ishvara Pranidhana)

Négy Sarkalatos Erény * kereszténység
Advent négy hete is ezen tulajdonságok megfigyelésére és gyakorlására hív évről évre. Továbbá az Adventi koszorú négy gyertyája is ezt szimbolizálja.
(Az Advent időszakáról az írásainkat itt találod >>>

 1. Igazságosság
 2. Mértékletesség
 3. Bátorság
 4. Bölcsesség

Ez a négy alappillér, mely biztosítja „életházunk” stabil alapját. Erre épül három Szellemi minőség, mely a fejlődő ember-lélek magasabb minőségi energiáit adja:

 1. Hit 
 2. Remény
 3. Szeretet

Fajok és alfajok jó tulajdonságai

5.1. (hindu) spiritualitás, nem-bántás, tolerancia, ragaszkodás nélküli cselekvés;
5.2 (angol) közömbösség (a tett eredménye izgatja);
5.3 hazafiasság, családszeretet, emberszeretet (világpolgárság);

(Besant és Leadbeater: Beszélgetések „A Mester lábainál”; 33. old.)

Hétfői Csoportunk összeállítása:

 

Fegyelmezettség és Önuralom Ítélőképesség Bátorság Alázatosság
Mértéktartás Türelmesség Jóság Kitartás
Nyitottság Rugalmasság Segítőkészség Szerénység
Alkalmazkodás, tolerancia Akarat Bölcsesség Igazságosság
Becsületesség Együttérzés Áldozatkészség Engedelmesség
Hitelesség Nem bántás Hűség Kötelességtudás
Őszinteség Megbízhatóság Nagylelkűség Lelkiismeretesség
Egyszerűség

Rudolf Steiner * Antropozófia

~ Devoció – tiszteletadás, áhitat;
~ Odaadás;
~ Alázat;
~ Áldozatkészség;
~ Közösségért való munka;

Kuthumi 12 Aranyszabálya

 1. Őszinteség;
 2. Szeretet;
 3. Együttérzés;
 4. Nem-Ítélekzés;
 5. Kreatív kommunikáció;
 6. Tudatosság;
 7. Felelősség;
 8. Tisztelet;
 9. Hűség;
 10. Szenvedély;
 11. Igazság;
 12. Hit.

Mahajana Buddhizmusban

 1. Nagylelkűség – dána-páramitá
 2. Erkölcsösség – szilá-páramitá
 3. Türelem – ksántí-páramitá
 4. Törekvés/kitartás/erőfeszítés – vírja-páramitá
 5. Elmélyedés – dhjána-páramitá
 6. Megkülönböztető bölcsesség – pradzsnyá-páramitá

Théraváda Buddhizmusban

 1. Az adakozás tökéletessége – dána;
 2. Az erkölcsösség tökéletessége – szilá;
 3. A lemondás tökéletessége – nekkhamma;
 4. A megkülönböztető bölcsesség – pannyá;
 5. Az életerő/energia tökéletessége – virija;
 6. A türelem tökéletessége – khanti;
 7. A szavahihetőség tökéletessége – szaccsa;
 8. A céltudatosság tökéletessége – adhitthána;
 9. A szerető kedvesség tökéletessége – mettá;

Sumangala főpap

 1. Tökéletes jótékonyság;
 2. Tökéletes erkölcsösség;
 3. Tökéletes energia;
 4. Tökéletes jóindulat;
 5. Tökéletes bölcsesség;
 6. Tökéletes türelem;
 7. Tökéletes elhatározás;
 8. Tökéletes önmegtagadás;
 9. Tökéletes önmegtagadás.

(Beszélgetések a Csend Hangjáról 69. old.)

Isten tízparancsolata

A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a valláserkölcsi élet örök érvényű alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi. érvényessége minden időben megmarad, mivel Jézus azt mondta: „Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni” (Mt 5,17).

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10.  Mások tulajdonát ne kívánd!

A Hét Sugár

„Az őstermészetre hét sugár gyakorol befolyást, az egyetemes szellemtér hét ereje, Isten hét ereje, amelyek a Mozdulatlan Birodalomból indulnak ki. E hét sugár mindegyike hétszeres, hétféle. A hétszer hét sugár mind egymástól függ.

Azt, hogy ez a hét sugár egymástól függ, és így minden sugárban jelen kell lennie a hat másiknak, könnyen megérthetik, ha végiggondolják, hogy minden tettben életnek, szeretetnek, intelligenciának, harmóniának, bölcsességnek és odaadásnak kell jelen lennie, hogy valóban megszabadító tettről beszélhessünk.” (J. van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-gnózis 2., 109. old.)

 

 1. Abszolút Élet – másként az Isteni Akarat;
 2. Abszolút Szeretet – másként Szeretet és Bölcsesség;
 3. Abszolút Intellitencia – másként a Kozmikus Intelligencia;
 4. Abszolút Harmónia – márként a Konfliktuson keresztül elért harmónia;
 5. Abszolút bölcsesség – másként Konktrét tudás;
 6. Abszolút Odaadás – másként Odaadás és Idealizmuns;
 7. Abszolút megszabadító Cselekedet – másként Ceremonális Rend és Mágia.

és keresem a továbbiakat is …

Sandro Botticelli: A négy sarkalatos erény című képe

Ha tetszett fenti összefoglalónk, itt kérheted 3 részes ingyenes „Spiri-mini-tréningünket” amiben bemutatjuk az Omniverzum Szabadegyetem módszereit, majd rendszeresen küldünk léleképítő, önismeret fejlesztő tartalmakat.

ITT Kérheted INGYENES mini tréningünket >>>

KÉPZÉSEK

Szolgáltatásaink

Személyes képzéseink

Ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit, válassz személyes képzéseink közül.

Távoktatás képzéseink

Otthonodból, saját időbeosztásod szerint is elvégezheted az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit.

Online tanfolyamok

Rövidebb, online kurzusainkon egy-egy spirituális részterületet sajátíthatsz el, akár otthonodból.

Köszönjük, hogy igényelted Önismereti program tájékoztatónkat