+36-20-333-6475 info@omniverzum.hu
Oldal kiválasztása

Jeruzsálemi János próféciái prófétai szövegek halmaza, amelyeket csak két, Franciaországban 1994-ben és 1998-ban megjelent könyv ismer.

A kiadó szerint ezeknek a próféciáknak a szerzője Jeruzsálemi János (más néven Jean de Vézelay vagy Jean de Mareuil), egy keresztes, aki 1099-ben részt vett Jeruzsálem meghódításában.

Burgundiában született 1042-ben, a Camino de Santiagón nevelkedett, szerzetes és lovag lett; részt vett volna az első keresztes hadjáratban, hogy visszaszerezze Jeruzsálemet a törököktől, akik húsz évvel korábban elfoglalták. Megtette volna, de akkor megismerte Hugues de Payns-t, akivel megalapította a Templomos Lovagrendet. Jeruzsálemben halt meg 1119 -1120 körül

Röviddel a halála előtt Jeruzsálemi János hét példányt írt a Próféciák könyvéből. Három példányt adott Clairvaux-i Bernardnak (Szent Bernát), aki ebből az egyiket a vézelayi kolostornak adományozta; a másik négy megmaradt példányt különböző embereknek küldte el.

A Franciaországban megjelent könyv előszava szerint Jeruzsálemi János próféciái két könyvön keresztül jutottak el hozzánk. Az első egy tizenötödik századi kézirat, amely kommentálja a próféciákat. Azt írják, hogy a kéziratot 1992-1993-ban fedezte fel újra a Zagorskban (Oroszország) található Szent Szentháromság Lavra kolostorában, Galvieski professzor.

A próféciák eredeti példányát állítólag a KGB archívuma őrzi Lubyankában, Moszkvában. A varsói zsidó közösség könyvtáraiból származna, amelyeket a németek 1941-ben elfoglaltak, majd az oroszok 1945-ben Berlin eleste után visszaszereztek. Ez a próféciai látomásos lenyűgöző éleslátással írja le a jelen időt, melyet 1099-ben írt Jeruzsálemi János (vagy Jean de Vezelay), a templomos lovagok nyolc alapítójának egyike.

A prófécia első része egy szörnyű jóslat a 2000-es időszakra, «az ezerév utáni Ezerévre». Ezzel szemben a prófécia második része egy új és reményteli korszakot hirdet, « amikor tele van az Ezer évvel, amely az Ezer év után következik » …” [1]

 

[1] https://commanderysaintmichael.wordpress.com/the-prophesies-of-john-of-jerusalem/

Előszó

Látom és tudom.

Szemeim felfedezik az égben, hogy mi lesz, és egyetlen lépéssel lépem át az időt.
Egy kéz vezet arra a helyre, amit ti nem láttok és nem ismertek.

Eltelik ezer év, és Jeruzsálem nem lesz többé Krisztus keresztes lovagjaié.
Homok temeti majd be váraink falait, fegyvereinket és csontjainkat.
Megfojtja hangunkat és imáinkat.

A messziről jött keresztény zarándokok csak – az itt uralkodó és templomot épített – zsidó lovagok
kíséretében mernek oda menni, ahol a sír és az ereklyék vannak.

A hitetlenek hatalmas serege fog elterjedni mindenhol
És hitünk visszhangra talál mindenütt a Földön.
Látom a hatalmas Földet.

Lesznek még olyan kontinensek, amelyeket Hérodotosz álmaiban sem tudott megnevezni, től a
hatalmas erdőkön, melyekről Tacitus beszélt, és távol a határtalan tengerek végétől, amelyek
Hercules oszlopai után kezdődnek.

Ezer év telik el attól az időtől, amiben élünk, és az urak mindenhol összefognak, és nagy országokat
és óriási birodalmakat hoznak létre.

Több háború lesz, mint lyuk a lovagok páncélingén, országok és birodalmak omlanak össze, hogy
újak keletkezzenek.

És a jobbágyok, a parasztok és a szegények, akiknek még tüzük sincs, ezerszer megpróbálnak majd
fellázadni, felgyújtják a termést, a várakat és a városokat, amíg elevenen megnyúzzák őket, és az
életben maradottakat visszakényszerítik búvóhelyükre.

Királyoknak hiszik majd magukat.

Eltelik ezer év, és az ember meghódítja a tenger mélyét és az eget, és olyan lesz, mint egy csillag az
égen.

Megszerzi a Nap erejét, és Istennek tartja megát, és a hatalmas Földön ezernyi babiloni tornyot épít majd. Falakat emelnek majd a romokon, amiket egykor a római császárok építettek, és a légiókat
ismét elválasztják a barbár hordáktól.

A nagy erőkön túl lesz egy birodalom. Amikor a falak összeomlanak, a birodalom nem lesz tbb,
mint iszapos víz. A népek ismét összekeverednek.

Így kezdődik az az évezred, ami ez után jön.

Látom és tudom, mi lesz.
Én vagyok a lejegyző.

Amikor elkezdődik az az évezred, ami ez után jön, az ember egy sötét labirintus bejárata előtt áll
majd. És az éjszaka mélyén, amelybe belép, látom a Minótoszaurus vörös szemét.

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

 

1

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az arany az ember vérében lesz

Aki felnéz az ég csillagaira, annak fizetnie kell érte

Aki belép a templomba, kufárokat talál ott

Az urakból pénzváltók és uzsorások lesznek

A kard a kígyót fogja védelmezni

 

De a tűz parázslik

Minden város Szodoma és Gomorra lesz

És a gyermekek gyermeki izzó parázsfelhővé válnak

Ők emelik fel a régi lobogót

 

2

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

az ember saját teremtményeivel népesíti be az eget, a földet és a tengereket

Parancsolni fog

Isten hatalmára tör

Nem ismer majd határt

 

De minden megfordul

Meginog majd, mint egy ittas király

Úgy vágtázik majd, mint egy vak lovag

Sarkantyújával hajtja hátaslovát az erdőbe

De az út végén szakadék áll

 

3

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

A Föld minden pontján babiloni tornyokat emelnek majd

Egyetlen Róma és Bizánc lesz minden

A mezők elnéptelenednek

Nem lesz törvény, csak mindenkinek a sajátja és a csoportjáé

 

A barbárok laknak majd a városokban

És nem lesz elég kenyér az éhezőknek

Soha nem lesz elég a mulatozásból

Így a reménytelenek nagy tüzeket gyújtanak

 

4

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Sokan éheznek majd

És kezük megkékül a hidegtől

Ínségükben egy jobb világ után vágyakoznak majd

Akkor megjelennek az illúzió árusai, és mérget kínálnak

 

Ami megöli a testet és megrontja a lelket

És akinek vérébe jut a méret

Olyan lesz, mint a csapdába esett vadállat

Ölni, erőszakolni, zsarolni és rabolni fog

Élete mindennap egy apokalipszis lesz

 

5

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

 Mindenki megpróbál annyi élvezetet szerezni, amennyit csak tud

A férfi annyiszor taszítja el magától asszonyát, ahányszor feleségül vette.

A nők sötét utcákon járnak majd, és azzal csillapítják vágyukat, aki megtetszik neki

És olyan férfiaktól szülnek gyerekeket, akinek nevét sem ismerik

 

Nem lesz tanító, ki e gyerekeket neveli majd

És egyedül lesznek a többiek között

A hagyomány elvész

A törvényt elfelejtik

És az ember ismét vadállattá válik

Mintha soha nem lett volna kinyilatkoztatás

 

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

A apa a lányával csillapítja vágyát

A férfi a férfival, a nő a nővel

Az öreg a gyerekkel

Ezt teszik mindenki szeme láttára

Ettől a vér tisztátalanná válik.

 

És a gonosz az ágyban terjed

Testük befogadja a föld minden rothadását

Arcuk megkínzott, tagjaik elsorvadnak

A szerelem lesz a legnagyobb veszél azoknak, akik csak egymás testét ismerik

 

7

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Nem hallják meg azokat, akik esküről és törvényről beszélnek

Azok hangja, akik a hitről és Krisztusról prédikálnak, eltűnik a pusztában

De hitetlen vallások tengere önti el az egész Földet

 

Hamis messiások gyűjtik maguk köré a vakokat

És a hitetlenek úgy felfegyverkeznek, mint még soha

Igazságosságról és jogról beszélnek majd

Hitük égető és metsző lesz

Így állnak bosszút a keresztes hadjáratokért

 

8

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

A halál hangos mennydörgéssel dübörög végig a világon

A barbárok elvegyülnek az utolsó légiók katonáival

Az istentelenek a szent városok szívében laknak

Az emberek egymás után válnak barbábbá, hitetlenné és vaddá

Nem lesz többé rend, sem szabály

 

A gyűlölet úgy terjed, mint a tűz a száraz erdőben

A barbárok lemészárolják a katonákat

A hitetlenek megfojtják a hívőket

Kegyetlen lesz mindenki, és elpusztulnak a városok

 

9

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az ember a vér és a hit szerint ítél majd

És senki nem hallja meg a gyerekek szívének fájdalmát

És nem találnak senkit

Aki megvédi őket a vaskesztyűs ököltől.

 

Gyűlölet önti el a Földet, kinek lakói békésnek hitték magukat

Senkit sem kímél, sem öreget, sem sebesültet

A házakat kifosztják és szétzúzzak

Az egyik ember a másik helyébe lép

És becsukják a szemüket, hogy ne lássák az asszonyok meggyalázását.

 

10

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az ember szeme és füle mindenhová elér a Földön

Gyerekeket fognak látni, kiknek csontjai kiszúrják bőrüket

És olyanokat, kiknek szemét legyek lepik be

És olyanokat, kikre úgy vadásznak, mint a patkányra

 

De az ember elfordítja arcát

Mert csak magával törődik

Egy marék magot ad alamizsnaként

Miközben teli zsákokon alszik

És amit az egyik kezével ad, elveszi a másikkal

 

11

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az ember mindennel kerekedni fog

Mindennek ára lesz

A fának, a víznek és az állatoknak.

Semmi sem lesz már Isten ajándéka, mindennel kereskedni fognak.

Még az ember értékét is csak a húsával mérik.

 

Testét úgy árusítja majd, mint egy darab húst

Kiveszik majd a személt és a szívét

Semmi sem lesz szent, sem az élet, sem a lelke

Úgy marakodnak majd halott testéért és véréért

Mint a keselyűk a döghúsért.

 

12

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az ember megváltoztatja a Föld arculatát

Az erdők és a mezők urának és tanítójának gondolja magát

Felszántja az eget és a földet

Barázdát húz a folyókon és a tengereken

De a Föld csupasz és terméketlen lesz

 

A levegő forró lesz, és a vizek bűzlenek

Az élet hervadásnak indul, mert az ember kimerítette a Föld gazdagságát

És az ember egyedül marad a gyűlöletével

 

13

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

A gyerekekkel is kereskedni fognak

Lesznek, akik gyalázatos vágyaik céltáblájának használják őket

Hogy élvezhessék fiatal testüket

Mások úgy bánnak velük, mint az állatokkal

Elfelejtik, hogy a gyerek gyengesége szent

és misztikus.

 

A gyereket úgy tekintik majd, mint a csikót, akit be kell törni

És mint a bárányt, amit leölnek és kivéreztetnek

És az ember csak a kegyetlenséget ismeri majd

 

14

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az ember szeme és szelleme fogoly lesz

Mámorosak leszenek, és nem fogják észrevenni

A csalóka képeket összetévesztik a valósággal

Azt teszik velük, ami a birkával.

 

Aztán előjönnek a ragadozók

A ragadozó madarak összeterelik őket, hogy könnyebben taszítsák a szakadékba

És hogy egymásra uszítsák őket

Aztán megnyúzzák, hogy a gyapjukat és a bőrüket megkapják

És aki ezt túléli, annak a lelke vész el

 

15

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

A kényurak hit nélkül fognak uralkodni

A tehetetlen és mit sem sejtő tömegen uralkodnak majd

Arcukat elrejtik, nevüket titokban tartják

Erős váraikat az erdőkben rejtik el

De mindenki sorsáról ők döntenek.

 

És senki nem jut el titkos rendjük erődítményeibe

Az emberek azt hiszik magukról, hogy szabadok és igazi lovagok

De a valóságban rabszolgák

Csak a vadonban élő, eretnekek mernek fellázadni

De először legyőzik őket, aztán elevenen elégetik.

 

16

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Megszámlálhatatlanul sok ember lesz a Földön

Az emberiség olyan lesz, mint a felbolydult hangyaboly

Össze-vissza szaladgálnak, és a halál a sarkával szétzúzza őket

Mint a megzavarodott rovarokat

Nagy számban vándorolnak egyik helyről a másikra.

 

A barna bőr keveredik a fehérrel

A keresztény a hitetlennel

Kevesen pérdikálnak a megígért békéről

De mindenhol harcban állnak az ellenséges népek.

 

17

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az ember át akar lépni minden határt

Az anyának ősz haja lesz, mint az öregeknek

A természet útját elhagyják

A családok olyanok lesznek, mint a szétszórt magok, és nem tudnak többé egyesülni.

 

Ez egy másik világ lesz.

Az ember, mint a megvadult ló

Gyeplő és cél nélkül vágtat minden irányban fel s alá

De jaj a lovasnak, aki az állatot vezeti,

Nem lesz kengyel, a az árokba zuhannak.

 

18

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az emberek nem fogják alávetni magukat Isten törvényének

Az életet úgy akarják majd irányítani, mint a hátaslovat

A gyermeket már az anya hasában ki akarják választani

És megölik azt, amelyiket nem szeretnék

De mi lesz az emberből, aki Istennek tartja magát?

 

A gazdagok magukhoz ragadják a legjobb földeket és a legszebb asszonyokat

A szegények és a gyengék olyanok lesznek, mint az állatok

A szegények kunyhója börtönné válik

A félelem megmérgez minden szívet.

 

19

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Egy sötét, titkos rend alakul.

A törvényük a gyűlölet, fegyverük a méreg

Egyre több aranyat akar, és uralkodni az egész világon

Tagjai vércsókkal kapcsolódnak egymáshoz

Uralkodnak majd az igazakon és a gyengéken.

 

A hatalmasok szolgálni fogják őket

Az lesz az egyetlen törvény, mait az árnyékból diktálnak

A mérget az egyháznak is eladják

És a világ skorpióval a sarkán menetel.

 

20

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

sok ember fog tétlenül ülni

Vagy üres tekintettel, céltalanul kóborolni

Nem lesznek már kovácsműhelyek, ahol üthetik a vasat

És nem lesz már mező, amit megművelhetnek.

 

Olyanok lesznek, mint a mag, mely nem tud gyökeret verni

Lemeztelenítve, megalázva és kétségbeesve kóborolnak

A fiataloknak és az időseknek gyakran nem lesz otthonuk

A háború megváltás lesz nekik

De először önmagukkal szállnak harcba, és gyűlölik az életüket.

 

21

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

A víz, az ég és a föld betegségei

Fenyegetik és megbetegítik az embert

Amit elpusztított, az újra akarja teremteni, ami megmarad, azt meg akarja menteni

Félni fog az eljövendő napoktól

De már túl késő lesz.

 

A sivatag beborítja a Földet, a víz egyre mélyebben válik

Bizonyos napokon folyni fog, és mindent magával ragad, mint egy vízözön

Miatta nem lesz jövője a Földnek

És a levegő felemészti a leggyengébbek testét.

 

22

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

A Föld sok helyen megrázkódik, és városok pusztulnak el

Minden veszélyben lesz és elpusztul, amit a bölcsek tanácsa nélkül építettek

A falvakat sár nyeli el, és a paloták alatt megnyílik a Föld

De az ember makacs lesz, mert túl büszke

Nem hallja meg a Föld ismételt figyelmeztetését.

 

És tűz pusztítja el az új Rómákat

A barbárok és a nincstelenek kifosztják az elhagyott vagyonokat, amit a légiók nem védenek meg.

 

23

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

A Nap égetni fogja a Földet

A levegő nem véd meg a tűztől

Olyan lesz, mint a lyukas függöny

És az égető fény kimarja a bőrt és a szemet.

 

Az óceán megemelkedik, mint a forrásban lévő víz

És a partján lévő városokat elnyeli

És egyész kontinensek tűnnek el

Az emberek a hegyekbe menekülnek,

Elkezdenek mindent újraépíteni, és elfelejtik, mi történt.

 

24

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az ember képes lesz életre kelteni a káprázatokat.

Érzékeit becsapja, megérinteni véli azt, ami nincs,

Olyan utakon jár, amelyet csak a szeme lát.

És az álom így valósággá válik.

 

De az ember már nem fogja tudni megkülönböztetni a valóságot és a káprázatot.

El fog veszni a hamis labirintusban.

Azok, akik életre tudják kelteni a káprázatot

Csúf játékot űznek a naivakkal és becsapják őket

És sok ember lesz alávetett kutyájuk.

 

25

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Azok az állatok, akiket Noé felvett bárkájába

Már nem lesznek az ember kezében.

Mert akarata szerint megváltoztatta az állatokat.

És ki fogja csillapítani véget nem érő szenvedésüket?

Az ember saját kényére-kedvére alakítja az élőlényeket,

És számtalant pusztít el.

 

És mi lesz az emberből, aki megváltoztatta az élet törvényeit?

Aki az élő állatot egy darab agyaggá tette?

Vajon Isten képmása vagy az ördög ivadéka?

 

26

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Aggódni kell majd a gyerekekért.

Méreg és reménytelenség leselkedik rájuk.

A szülő csak magának akar jót, nem neki és nem az életnek.

Vadászzsákmánnyá válik, akinek néha még a testét is eladják.

De még a család oltalmában élőket is fenyegeti a veszély,

Hogy a szellemük halott lesz.

 

A játék és a káprázat világában fognak élni

ez vezeti őket, mert nem lesz tanítójuk

Senki sem tanítja meg őket cselekedni és remélni.

 

27

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az ember Istennek fogja képzelni magát, bár nem lesz több, mint születéskor

Dühtől és féltékenységtől hajtva csapkod mindig

És karja erős lesz a hatalomtól, mait magához ragadott.

Vak Prométheuszként mindent képes lesz szétzúzni maga körül.

 

Lelkében törpe lesz, de egy óriás erejét bírja majd

Óriás léptekkel halad előre, de nem tudja hova

Feje nehéz lesz a sok tudástól

De nem fogja tudni miért él, és miért hal meg

Olyan lesz, mint a hadonászó bolond, vagy mint a nyafogó gyermek.

 

28

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Egész régiók válnak hadizsákmánnyá

Nemcsak a régi birodalom területén, hanem római limesen túl is

Sok város lakói egymást ölik majd

Itt a törzsek között folyik háború, ott a hívők között.

 

A zsidók és Allah gyermekei között nem fog megszűnni az ellentét

Krisztus földje csatatérré válok

De a hitetlenek mindenhol meg akarják védeni hitük tisztaságát

De csak kétellyel és hatalommal találkoznak majd

Miközben a halál nyomul előre, mint az új kor zászlóvivője.

 

29

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Sok ember ki lesz zárva az emberi életből

Nem lesznek jogaik, nem lesz tető a fejük felett, és nem lesz kenyerük sem

Meztelen testük lesz csupán, amit áruba bocsátanak

De Bábel gazdag tornyai elutasítják őket.

Ők pedig fenyegetően morognak e bűnért

Egész országrészeket foglalnak el, és szaporodnak.

 

Jövendölést hallanak majd a bosszúról

Ledöntik a büszke tornyokat

Ekkor kezdődik a barbárok inváziójának korszaka.

 

30

Amikor elkezdődik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az ember egy sötét labirintusba lép

Félni fog, és becsukja személt, mert már nem képes látni

Tele lesz gyanakvással, és minden lépésnél félni fog

De tovább fog menni, mert nem lesz megállás

Kassandra hangja hangos és erős lesz

De nem fogja meghallani.

 

Mert egyre többet akar, fejét elveszti és délibábok között

Tanítói becsapják, és csak rossz pásztorok lesznek.

Mi is a benyomás: “Általánosságban véve bármely gondolat, érzelem vagy érzet; pontosabban azok az észlelések, amelyek az érzékszerveken keresztül érkeznek.2 (in.: Robert Earl Burton: Önemlékezés, Út az öröklétbe)

 

Amikor befejeződik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

 

31

Amikor befejeződik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az embereknek már felnyíltak szemeik

Már nem lesznek bezárva a fejükbe és a városokba

Ellátnak a Föld egyik pontjáról a másikra, és megértik egymást.

Már tudják, hogy az egyik ember ütése fáj a másiknak

Az emberek egyetlen nagy testet alkotnak majd

Aminek mindenki egy kis része.

 

És együtt alkotják a szívet

Egyetlen nyelv lesz, amit mindenki beszél

És végül megszületik valami, a Nagy Ember.

 

32

Amikor befejeződik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az ember már meghódította az eget

Csillagokat teremt a nagy, mélykék tengerben

És ezen a ragyogó hajón fog utazni

Mint egy új Odüsszeusz, a Nap a barátja, az égi Odüsszeia.

 

De ő lesz a vizek ura is

Nagy vízi városokat épít

Amelyeket a tenger gyümölcsi táplálnak

Így él majd a nagy birodalom minden részén

És semmi sem lesz megtiltva neki.

 

33

Amikor befejeződik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az ember tud már a víz alatt mozogni

Testük új lesz, és olyanok lesznek, mint a halak

És néhányan magasan repülnek majd, mint a madarak

Mintha a kő nem esne vissza a Földre

Egymással kommunikálnak majd

Mivel szellemük olyan nyitott lesz, hogy minden üzenetet felfog

És álmaikat megosztják egymással

És olyan sokáig élnek majd,

mint a legidősebb ember a Szent Könyvekben.

 

34

Amikor befejeződik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az ember már ismeri minden dolog szellemét

A kőét, a vízét, az állatok testét vagy a másik pillantását

És ismeri a titkot, amit a régi istenek őriztek

És az egyik ajtót a másik után nyitja fel az új élet labirintusában

Teremteni fog erőteljesen és pezsegve, mint a forrás

És minden embernek ő tanítja a tudást

És a gyerekek jobban ismerik az eget és a földet, mint bárki előttük

az emberi test nagyobb és ügyesebb lesz

És az emberi szellem mindent megismer és birtokol.

 

35

Amikor befejeződik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Nem a férfi lesz az egyedüli uralkodó, mert a nő megragadja a jogart

Ő lesz a jövő nagy úrnője

És amit gondol, azt rákényszeríti a férfiakra

Ő lesz annak az évezrednek az anyja, amelyik ez után jön

Ő árasztja szét az anyai meleg puhaságot az ördög napjai után

Ő lesz a szépség a barbárok szörnyű korszaka után

Az az évezred, ami ez után jön, már könnyű lesz

Szeretet lesz és megosztás

És az álmokat valóra váltják.

 

36

Amikor befejeződik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az ember másodszor születik meg

A szellem fogja hatalmába keríteni a tömegeket

És testvéri közösség lesz

És akkor hirdetik ki a barbár korszak végét

Ekkor a hit ismét megerősödik

A következő évezred kezdetén lévő sötét napokat

Boldog napok követik

Az ember újra megtalálja az Ember útját

És a Földön megint rend lesz.

 

37

Amikor befejeződik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az utak a föld és az ég egyik pontjától a másikig vezetnek.

Az erdők újra dúsnak lesznek

A Föld olyan lesz, mint egy kert

Az ember vigyázni fog mindenre, ami él

És megtisztítja azt, ami tisztátalanná tett

Az egész Földet a hazájának fogja tekinteni

És bölcsességgel gondol a jövőre.

 

38

Amikor befejeződik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Mindenki olyan lesz, mint egyetlen, közös lépés

Az ember mindent fog tudni a világról és a testéről

A betegségeket még megjelenésük előtt meggyógyítják

Mindenki önmaga és mások gyógyítója lesz

Az ember megérti majd, hogy segíteni kell az egészség fenntartását

És a zártság és a kapzsiság korszaka után az ember

Megnyitja a szívét és a pénztárcáját a szegények felé.

 

39

Amikor befejeződik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az ember már megtanult adni és megosztani

A magány keserű napjai már elmúltak

Újra hisz a szellemben

És a barbárok mindent elismernek

De mindez a háborúk és tüzek után lesz

Ez támad majd Bábel elfeketedett romaiból

És egy vasököl kell majd, hogy a káoszból rend legyen,

És az ember újra megtalálja a helyes utat.

 

40

Amikor befejeződik az az évezred, amelyik ezt az évezredet követi

Az ember tudni fogja, hogy minden élőlény a fény hordozója

És hogy minden teremtményt tisztelni kell

Új városokat épít majd

Az égben, a földön és a tengerben

Emlékezni fog arra, ami volt

És olvasni fog a jövőben

Nem fog már félni a haláltól

Mert több életet is meg fog élni életében

És a fény soha nem fog megszűnni.

Ha megérintett ez a kis történet olvass tovább. Itt kérheted 3 részes ingyenes “Spiri-mini-tréningünket” amiben bemutatjuk az Omniverzum Szabadegyetem módszereit, majd rendszeresen küldünk léleképítő, önismeret fejlesztő tartalmakat.

ITT Kérheted INGYENES mini tréningünket >>>

KÉPZÉSEK

Szolgáltatásaink

Személyes képzéseink

Ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit, válassz személyes képzéseink közül.

Távoktatás képzéseink

Otthonodból, saját időbeosztásod szerint is elvégezheted az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit.

Online tanfolyamok

Rövidebb, online kurzusainkon egy-egy spirituális részterületet sajátíthatsz el, akár otthonodból.

mini-spiri-trening

Köszönjük, hogy igényelted Spiri-mini-tréningünket