+36-20-333-6475 info@omniverzum.hu
Oldal kiválasztása

Ezt az írást a mefiz.hu oldalon találtam.

Elolvasva megérintett és a szöveget teljes egészében megosztva teszem közzé. Semmi változtatást nem eszközöltem.

Köszönöm, köszönjük!

Ha már mindenképpen párhuzamot szeretnék vonni a Gájatríval, akkor azt mondanám, hogy a mi hagyományunkban ilyen a Miatyánk, amely – bármennyire meglepő is – felfogható egy tökéletes csakra-harmonizáló gyakorlatsorként.

Ezért a kereszténység alapimája külön kitérőt érdemel, amelyet most egy kicsit más szemmel fogunk megvizsgálni. (Ezt a bizonyos „Miatyánk a csakrák szerint” c. összefüggésrendszert Szász Ilmától hallottam, akinek rendkívül sokat köszönhetek.) 

Amikor valaki ezt a fohászt  mondja, képzeletben haladhat a test elülső oldalán, egyik energetikai gócpontról a másikra, a következőképpen:

Korona-csakra [Szahaszrára] –
„Miatyánk, aki a mennyekben vagy”. 

Az Atya országa a fejtető. Akkor élhetjük át ezt a tudatállapotot, ha a szahaszrára nyitott. 

„Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod.” 

A Szent Szellem bennünk történő megelevenedésének óhajtása. Vonuljon be tudatunkba a nyugalom, béke, szeretet, végtelenség. A hinduknál az esszenciális énünket a Lét, Tudat, Üdvösség [Szat, Csit, Ánanda] kifejezésekkel jellemzik. A szikh vallás hívei egy érdekes hasonlattal élnek: „Amikor a Nám (Ige) sasmadara leszáll, a bűnök apró verebei szétrebbennek.”

 

Homlok-csakra [Adzsna] –
„Legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is.” 

Az akarati központ a homlok. De itt a felsőbb akaratról van szó, amely meg akar nyilvánulni bennünk és általunk, engedjük meg neki. Mindenképpen az Ő akarata érvényesül, ne ellenkezzünk. Hordozzuk méltósággal kisebb-nagyobb keresztünket. A mesterek azt tanítják, hogy amikor az adzsna, vagyis a harmadik szem kinyílik, vele együtt felélednek az alsóbb erőkörök is. Ez az a mód, ahogyan a földön (tehát a fizikumban) beteljesül a Legfelsőbb Akarat.

Az evangélium szerint: „Ha a te szemed tiszta, az egész tested tiszta.”  Ugyebár ez a tisztánlátás centruma is. (…és a teljességben, az egészben meglátszik, hogy ez így jó!)

Torok-csakra [Visuddha] (Éter Elem)  –
„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.” 

A magyar fordításában szereplő mindennapi kenyér az eredetiben ténylegesen szuperszubsztanciálisként szerepel, vagyis a legfinomabb prána megnyilvánulását kérjük. A kundaliní mesterek leírják azt a rendkívül szubtilis energiát, amely a szóma csakrából árad. Amikor sikerül végre a torokban megállítani, a jógi egy kivételesen finom, édes ízt érez, és képes lesz szinte kizárólag az energiával táplálni a testét. 

Más szavakkal, a tökéletes önátadás révén megnyilvánul a tökéletes Gondviselés.

 

Szív-csakra [Anahata] (Levegő Elem) –
„Bocsásd meg a mi vétkeinket.”

Az előző erőközponttal együtt szattvikus minőséget hordoz, amely a tisztánlátáshoz nélkülözhetetlen. A könyörgés arra irányul, hogy a magasabb tudatosság fényében képesek legyünk felismerni a cselekedetek személytelen természetét, és vessünk véget a téves önidentifikációnak. Mindaddig, amíg egy test-elme komplexumnak tekintjük magunkat, jelen lesz a bűn eszméje, és az ezt kísérő önvád.

Ha valaki csak úgy tudja ezt elfogadni, hogy mindenképpen egy rajta kívülálló, transzcendens hatalom ítélkezik felette, és ténylegesen az Ő megbocsátását szükséges elnyerni, az is rendben van, így is működhet. Hiszen egy ilyen magasrendű ima, mint a Miatyánk, mindenképpen a tisztaság ideájához kapcsol bennünket.

Köldök-csakra [Manipura] (Tűz Elem) – 
„Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.”

Ez is összefügg annak helyes megértésével, hogy a folyamatokban és tettekben nincs semmiféle személyes tartalom. A harag és neheztelés csak úgy távozik tőlünk, ha felhagyunk azzal, hogy másokhoz a tetteik alapján viszonyulunk. Az ind hagyomány a manipúra csakrához az asztrológiai planéták közül a Napot társítja. Ennek alacsony megnyilvánulási szintje az ego, amelyik folyton reagál a történésekre. Úgy érezzük, bennünket bántottak meg, minket ért sérelem, nekünk okozott szenvedést valami szörnyűséges alak. Magas oktávon viszont a tisztánlátás szellemi fénye érvényesül, amelyik az „Uram bocsáss meg nekik, hisz nem tudják mit cselekszenek hozzáállásában ölt testet. Nem könnyű ezt őszintén, szívből kimondani, tényleg magasabb rendű impulzusok szükségesek hozzá. A szenteknek viszont ez az alapvető tudati tendenciája. Ők úgy látják, hogy csupán az emberi tudatlanság áramlik át egy bizonyos formán, mindegy hogy hívják azt a formát. Más szavakkal, elítélik a bűnt (a helytelen tetteket), de nem ítélik el a bűnöst (az elkövetőt).

 

Szakrális-csakra [Szvadisthana] (Víz Elem) –
„És ne vígy minket a kísértésbe.”

Vagy kicsit korszerűbben, ne engedj minket kísértésbe esni, adj erőt ahhoz, hogy kellőképpen éberek legyünk. A szvádhisthanát a nemiség centrumaként szokták emlegetni, de ennél jóval tágabb a jelentésköre. Mindenféle tendenciát magába foglal, ami a vak vágyak és az illúzió világa felé húz, és akadályozza a szellemi fejlődést. Talán titkon azt is üzeni, hogy erényeinkkel szemben legyünk gyanakvóak, mert ez az Erő megleckéztethet minket.

Gyökér-csakra [Múladhara] (Föld Elem) –
„De szabadíts meg a Gonosztól.”

Természetesen a bennünk lévő, a bennünk szunnyadó gonosztól.
Megint csak egy modern fordulattal élve, adassék számunkra valamiféle támogatás a személyes tudattalan árnyainak feltisztításához.
Légy segítségemre! Maradj velem! Köss össze a Végtelennel!

 

Záróakkordként pedig – amikor a „…tied az ország, a hatalom és a dicsőség” szavakat mondjuk, mintegy visszacsatolásként a gerincoszlop hátsó felén felvihetjük a figyelmet a legalsó erőközpontból a legfelsőbe. 
.

Kedves Olvasó!

Legyen Áldás az életeden és az Utadon.

.

Ha megérintett ez a kis történet olvass tovább. Itt kérheted 3 részes ingyenes „Spiri-mini-tréningünket” amiben bemutatjuk az Omniverzum Szabadegyetem módszereit, majd rendszeresen küldünk léleképítő, önismeret fejlesztő tartalmakat.

ITT Kérheted INGYENES mini tréningünket >>>

KÉPZÉSEK

Szolgáltatásaink

Személyes képzéseink

Ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit, válassz személyes képzéseink közül.

Távoktatás képzéseink

Otthonodból, saját időbeosztásod szerint is elvégezheted az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit.

Online tanfolyamok

Rövidebb, online kurzusainkon egy-egy spirituális részterületet sajátíthatsz el, akár otthonodból.

Köszönjük, hogy igényelted Önismereti program tájékoztatónkat