+36-20-333-6475 info@omniverzum.hu
Oldal kiválasztása

Imák

IMÁK oldalunkon erőteljes imákat találhatsz, melyeket a hatodik emberi faj küszöbén használhatunk Lelkünk emelésére és Istenhez való kapcsolódásra.

Steinmüller Csilla Magdolna

IMÁK

Lelki emelkedettség és tisztulás, helyünk elfoglalása az Isteni Rendben  = ez mind része az IMÁK használatának.

Mi is az IMA?

“És lőn, mikor imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait” (Lukács 11:1)

Imádkozásunk során felemeljük Lelkünket és szívünket Isten felé. 

Emberként itt a sűrű fizikai világban elszigetelten élünk. Nem ismerjük az “Égi Világokat”, a Szellemi Lényeket és Istent sem. Nem tudjuk helyünket az Isteni Rendben, nem látjuk át a Függőleges Világ felépítését.

Azonban az imák tudattal és szívvel való használatával el tudjuk foglalni a helyünket az Isteni Rendben, elismerjük, hogy vannak sokkal, de sokkal hatalmasabb Égi Lények, akik vezetnek és irányítanak minket, hogy egyszer mi is elérhessük ezen Lények nagyszerűségét. 

Fontos, hogy amikor imádkozunk, a tudatunkat tartsuk az ima szövegén, és a szívünkben érezzünk hálát, emelkedettséget és szeretetet.

Az imádkozás során kitárjuk szívünket és elménket, magasabb rezgésű energiákat termelünk, mely energiák felhasználásra kerülnek például gyógyulásunkra, mások megsegítésére, de még a Kozmosz energiájához is hozzáadódnak. 

Lényeges, hogy itt a Vízöntő-kor hajnalán a megfelelő imákat használjunk, melyek rezgésileg is szolgálják ezen új vibrációkat, ezzel is támogatva az Isteni Tervet.

Én jelenleg ezeket az imákat használom. Megosztom veled Szeretettel!

Steinmüller Csilla Magdolna * 2021. 11. 11.

Mi Atyánk

Mi Atyánk

A Mi Atyánk ima a Vízöntő-kor hajnalán is a legerősebb ima.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség és most a győzelem
mindörökkön örökké.
Ámen.

 

Ima a SZITUÁCIÓKBAN VALÓ SEGÍTSÉGNYÚJTÁSHOZ

Ima a SZITUÁCIÓKBAN VALÓ SEGÍTSÉGNYÚJTÁSHOZ

„Az ISTENI Lényeg Törvénye” alapján került összeállításra

Mindenható és Mindenekfelett álló ISTEN! Te uralod a világokat és a Világegyetemeket, az időket és a tereket. Hozzád fordul a szívünk és a lelkünk, hiszen „TE vagy a TEREMTŐ”, akinek legfőbb meghatározása: az összes élő és átszellemített, egyéni és utánozhatatlan elsődleges elemek Létrehozója. A TE Teremtésedben az alapvető uralkodó Erő a Valóság birtoklása, ami a Sátán számára elérhetetlen. Ebben található az ISTEN legyőzhetetlen Hatalma és Ereje.

Ez a Valóság határozza meg az Általad teremtett élő formák létezését. Vagyis a létrehozott kivitelezési módok individualitását és egyediségét a TE Hatalmas, a minden létezőt Átszellemítő képességed határozza meg. Az adott típusú energia az Átszellemítés energiája az, amely a Sátán számára az értelmezés határán kívül marad, valamint nincs lehetősége az adott Hatalmas Élet Energia birtoklására. Ennek oka, hogy még egy minimális mennyiségű Szeretet, Jóság és Alkotás energiával sem rendelkezik. A negatív Rendszer Hierarchiája az újnak az értelmezését és mindannak a megértését, ami a világokban létezik, számokon és számításokon keresztül éri el. Ez bezárja számára a világra való másik rálátást, amely érzéseken és a szépség érzékelésén keresztül testesül meg, amely viszont elérhető a Te Lelked számára, ISTENEM.

A Sátán legfőbb függősége Tőled, a Mindenható és Mindenekfelett álló ISTENTŐL, az analitikus számításai eredménye által kapott: a saját életformái átszellemítési módszerének a használati képtelensége. Ez a Sátán adott függőségének az alapvető és uralkodó oka, a mindenkinek megbocsátó és mindenkit szerető ISTENNEK való alárendeltségében.

És csak ez a Valóság képes megállítani a sötét Erők ármánykodását és győzedelmeskedtetni a Jóságot, az Igazságosságot és a Nemeslelkűséget. Kérünk Téged Hatalmas ISTEN, vezess minket a Jóság és a Fény, az Alkotás és a Szeretet új útjain, hogy a TE méltó Segítőiddé, világok és terek teremtőivé és új életformák átszellemítőivé válhassunk. Tiszta szívből kérünk Téged Mindenható ISTEN, segíts nekünk életünk nehéz perceiben és védjél meg minket a Sátán ármánykodásaitól. Mi az összes gondolatunkkal mindig Veled vagyunk Hatalmas Teremtő és szeretnénk, hogy a Lelkeink a Te Királyságodba, ISTEN Országába kerülnének. Ments meg és őrizz meg minket!

Ámen.

Ima a FEJLŐDÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÍTSÉGÉRT ÉS VÉDELEMÉRT

Ima a FEJLŐDÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÍTSÉGÉRT ÉS VÉDELEMÉRT

„Az ISTENI Lényeg Törvénye” alapján került összeállításra

ISTEN, Te vagy a Legfelsőbb Tudat, a Mindenekfelett fejlett és Mindenekfelett álló Egyén, aki rendelkezik a Téged alkotó összes Lény minőségi jellemzőivel. A TE erőhatalmad és a Hatalmas Lélek teljes potenciálja, a Téged alkotó összes Egység összpotenciáljából alakul ki és nincs Veled egyenlő a szenvedők védelmében és könyörületében. TE, a Hatalmas és Mindenekfelett álló Egyén, akihez nincs több hozzáfogható a mi Világegyetemünkben, sem a Gondolat erejében, sem a Lélek erőhatalmának potenciáljában. TE vagy az összes minőségi jellemzőkkel rendelkező és a maximális tökéletességet elérő Legfelsőbb Lény, aki a TE Terjedelmed potenciális konstrukciójában található.

Mi ISTENÜNK! Te vagy az az Ideál, akihez minden egyes embernek törekednie kell a fejlődésében: TE vagy a Teremtő, aki a gondolat erejével tereket, lelkeket és az összes élőt hozza létre a Világmindenségben. Csak Te vagy Az, Aki megnyitja az ember számára az utat a Tökéletesedés hatalmas Erején keresztül az örökkévalóságba. Nekem is Engedd meg, hogy méltó módon tegyem meg a saját utam a Te Országodba. Halld meg hangom a kétségbeesés és a gyengeség pillanataiban. Ne engedd a Sátánnak, hogy győzedelmeskedjen a tökéletlenségem felett.

A Te ISTENI Lényegedet az emberi tudat nem képes átölelni, ahogy a homokszem sem képes egyenlővé válni a heggyel és a vízcsepp sem az óceánnal. Csak az örökké tartó tökéletesedés tehet minket olyan erőssé és alkotóvá, mint a Mi ISTENÜNK. Mi a lelkünk összes legjobb minőségével fogunk szüntelenül követni Téged, ISTEN, a Mi Teremtőnk. És növekedjen velünk együtt a Te Hatalmas Erőd! És szüntelenül vezess minket a Fény útjain, legyőzve bennünk gyengeségeinket és bűneinket. De mivel én még a fejlődés kezdeti szakaszán tartózkodom és gyenge vagyok a negatív Erőkkel szemben, ezért kérem ISTENEM Védelmedet és Segítségedet. ISTENEM, segíts nekem és szeretteimnek és mindazoknak, akiket szeretek a viszontagságok és a betegségek elleni harcban! Védj meg minket és küldj nekünk szerencsét, de ne a lélek örökös szórakoztatására, hanem a saját további fejlődésünkhöz és a Jó Cselekedetek elvégzéséhez.

Ámen

Ima a BETEGSÉGEK ÉS A TEST ERŐTLENSÉGE ELLEN

Ima a BETEGSÉGEK ÉS A TEST ERŐTLENSÉGE ELLEN

„A Jóságban való tökéletesedés törvénye”

A Jóság – az a világokat alkotó erő, mely nem engedi az összes létezőnek a nemlétben való elsüllyedését. A Jóság – egy olyan energia minőség, amely megakadályozza a Gonoszság Erejének győzedelmeskedését a Földön. A Jóság a Gonoszság ellentéte, egy mindenható és ellenőrző Erő. Eredendően a Jóság és a Gonoszság energiái a természetükből fakadóan ellentétesek. Viszont egy egészhez tartozva, képtelenek lennének egymás nélkül létezni, mivel lehetetlen lenne értékelni és megérteni a Jóságot és annak jótékony, áldásos erejét, ha nem létezne a világban az ellentéte a Gonoszság. Ez az evolúciót előrelendítő törvényszerűség, amellyel nekünk számolnunk kell.

Viszont a Jóságnak kell irányítania a Gonoszságot, mint ahogy Te ISTENEM irányítod a Sátánt. És minden egyes lélek, az enyém is, töltse fel a Világot és a saját házát a TE ISTENI Fényeddel, közelítve minket Hozzád, a Mindenható és Összehasonlíthatatlan ISTENHEZ!

ISTENEM segíts Jóságod legyőzhetetlen erejével leküzdeni testem betegségeit és erőtlenségét, erősítsd meg Lelkemet a Te hatalmas Erőddel és engedd, hogy Veled és a Te Méltó Segítőiddel együtt építhessük fel a Jóság világait. Mindazon tettek, melyek a jócselekedetek elvégzéséhez vezetnek, alkotják az Egyénben levő Lélek hatalmas Erejét és ez a Sátán Erejével legyőzhetetlen. Kérlek Téged ISTENEM, hogy megerősítve a Lelkemet, erősítsd meg a testemet is, hogy lehetőségem legyen arra, hogy méltó módon menjek keresztül azon összes megpróbáltatáson, mely osztályrészül jutott.

Segíts nekem ISTENEM, hogy megerősödjek a Jóság Erejében, hiszen minél több jócselekedetet végez el az Én Lelkem, annál nagyobb mértékű lesz nála az Alkotás eredője. Ezáltal gyorsabban megközelítjük a Te Hatalmas ISTENI felépítésedet, hiszen a Jóságban és az Alkotásban való tökéletesedés felgyorsítja a fejlődés előrehaladását és jobbá teszi Lelkünk minőségbeli szerkezetét. Segíts nekem ISTENEM Lelkem megerősítésében a Gonoszság Erőivel szemben. Taníts meg harcolni a betegségek és a test erőtlensége ellen. Hadd sokszorozódjon meg a Lelkem Alkotás eredője, valamint a minden létezőhöz való Szeretet eredő, mert ez által akarom rögzíteni a Te Erődet, Mindenható ISTEN és megsokszorozni a Te Seregedet a Gonoszsággal való ellenállásban. A szívem Hatalmas és Igazságos Teremtő ISTEN, mindig Veled van mindörökkön örökké!

Ámen.

90. zsoltár * A Fölséges oltalmában

90. zsoltár * A Fölséges oltalmában

Hittétel és gyúgyulás érdekében használjuk a 90. zsoltárt

Aki a Fölséges oltalmában lakik,
a Mindenható árnyékában pihen,
ezt mondja az Úrnak:
Te vagy menedékem és erősségem,
Istenem, benned bízom.

Megment ő téged a vadászok tőrétől
és a gonosz beszédtől.
Szárnyaival oltalmaz,
tollai alatt menedéket találsz.
Pajzs és páncél az ő hűsége;
nem kell félned az éjjeli rémtől,
a nappal szárnyaló nyíltól,
a sötétben ólálkodó ragálytól,
a fényes nappal pusztító dögvésztől.

Essenek el bár ezren oldaladon,
és tízezren jobbod felől,
nem érhet téged semmi bántódás.
Saját szemeddel láthatod majd,
látni fogod a bűnösök bűnhődését.
Mert az Úr a te védelmező várad,
a Magasságbelit választottad oltalmadul.

Így nem ér semmi baj,
otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás,
mert megparancsolja angyalainak,
hogy őrizzenek minden utadon.
Tenyerükön fognak hordozni,
hogy kőbe ne üsd lábadat.
Áspiskígyón és viperán lépdelsz,
kígyót és oroszlánt eltiporsz.

Hűséges hozzám, azért megmentem,
oltalmazom, mert nevemet ismeri.
Ha kiált hozzám, meghallgatom,
minden szükségben közel vagyok hozzá,
megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki.
Hosszú élettel áldom meg,
és megmutatom neki üdvösségemet.

 Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.

Ámen.

in.: Hamvas Béla: Silentium 10. oldal

in.: Hamvas Béla: Silentium 10. oldal

Ez az ima igen aktuális a mai időkben is:

Atyám, bocsátsd meg, hogy oly sokáig személytelennek hittelek, pedig te vagy az egyetlen valóság és te vagy a Szellem és az Atya, hallgass meg és ne tedd magad megszólíthatatlanná, hallgass meg e boldogtalanokért és magamért, hogy a fájdalomtól összemart nyelvvel hozzád szólok. Hálát adok neked, amiért megengedted, hogy a megsemmisülés szörnyetegét megismerjem. Én is vele aludtam sötét éjszakákon tilos és káromló ölelésben és magamban a sivatagot tápláltam, mert ez az utolsó idő, amikor a rémet minden léleknek meg kell ismernie és az utolsó tapasztalat, hogy a megsemmisüléssel együtt kell aludni és az Antikrisztust mindenkinek meg kell próbálnia. Nincs út vissza a paradicsomba és nincs kerülő és nincs remény a javulásra. Minél gyorsabban átesni e napokon, hogy a te országod eljöhessen. Nem tiltakozom és nem menekülök és nem választom a könnyebbet és nem térek ki előle. Magamra veszem és köszönöm neked, hogy e nehéz sorsra méltónak találtál. De nézd, Atyám, e gyámoltalanokat, akik nem tudják, mi történik, erősítsd meg az én hangomat, hogy az én szavam mennydörögjön és meghallják azok, akiket a sivatag még nem nyelt el, hogy az Antikrisztusnak helyet ne adjanak és neki meg ne hódoljanak és felébredjenek. Boldogok, akik e végső napokban szenvednek és akiket az irtózat összeráz és akik a rémet nem szolgálják és akik ezt tudják és elviselik, hogy a borzalom meg van engedve, akik nem botránkoznak és nem javítgatnak és nem háborodnak fel és szenvedésükért nem lázadnak és a tiltakozástól nem vakulnak el és nincsenek megsértve, hanem tudják, ez most szabad és meg van engedve és ki vagyunk adva neki. Jaj nekünk, hogy ez most szabad és reszketünk. De jaj azoknak, hogy ez most szabad és diadalmaskodnak. Nekik a végleges jaj. Nem ellenállni. Nem ellentmondani. Nem szembeszállni. Könyörögni a becsapottakért, mert e boldogtalanok áldozatul estek. Engedd meg, Atyám, hogy észre térhessenek. S azok, akik a földet ma igazságtalansággal bemocskolták, az Antikrisztus szolgái és démonok, Istenhez való hasonlóság nélkül, a személyes lét életszentségének bélyege nélkül. Az életszentség beszennyezése. Amit mi bűnnek hívunk. Erősítsd meg e szavak hatalmát és a tűzözön előtt még legyen türelmed és adj nekik erőt és időt, hogy észre térhessenek. Tedd őket megszólíthatóvá. A léleknek nincs és nem lehet teljes üdve, ha van egy, egyetlenegy, aki elkárhozott. Nincs és nem lehet békéje senkinek, amíg van egy, egyetlenegy, aki szenved. A világ száma betelt. Az utolsó napokhoz értünk, ne hagyj el bennünket a sötétségben és a sivatagban, hogy megláthassuk a te országodat.

Gloria in Excelsis Deo! Ámen.

Ingyenes Spirituális Mini Tréning

Ha érdeklődsz a spirituális fejlődés iránt, ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem tanításait.

Le kell lépnünk a több tízezer éve taposott, jól bejáratott utunkról, és egy totálisan Új Úton kell elindulni.

Kérd INGYENES email programunkat és bemutatjuk az ÚT első néhány lépését >>>

KÉPZÉSEK

Szolgáltatásaink

Ha kedvet kaptál a spirituális fejlődéshez, válassz képzéseink közül és fejleszd tudásodat, fejleszd Önmagad.

Személyes képzéseink mellett távoktatás formában és online tanfolyamainkon is tanulhatsz.

Személyes képzéseink

Ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit, válassz különböző személyes képzéseink közül.

Távoktatás képzéseink

Otthonodból, saját időbeosztásod szerint is elvégezheted az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit.

Online tanfolyamok

Rövidebb, online kurzusainkon egy-egy spirituális részterületet sajátíthatsz el, kényelmesen, otthonodból.

Lépj velünk kapcsolatba

15 + 4 =

Telefon

+36-20/333-6475

Domokos Erzsébet

Cím

Omniverzum Szabadegyetem
Budapest XIII. kerület, Váci út 4.
2 emelet 5.
82-es kapucsengő

mini-spiri-trening

Köszönjük, hogy igényelted Spiri-mini-tréningünket