+36-20-333-6475 info@omniverzum.hu
Oldal kiválasztása

Imák

IMÁK oldalunkon erőteljes imákat találhatsz, melyeket a hatodik emberi faj küszöbén használhatunk Lelkünk emelésére és Istenhez való kapcsolódásra.

Steinmüller Csilla Magdolna

IMÁK

Lelki emelkedettség és tisztulás, helyünk elfoglalása az Isteni Rendben  = ez mind része az IMÁK használatának.

Mi is az IMA?

“És lőn, mikor imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait” (Lukács 11:1)

Imádkozásunk során felemeljük Lelkünket és szívünket Isten felé. 

Emberként itt a sűrű fizikai világban elszigetelten élünk. Nem ismerjük az “Égi Világokat”, a Szellemi Lényeket és Istent sem. Nem tudjuk helyünket az Isteni Rendben, nem látjuk át a Függőleges Világ felépítését.

Azonban az imák tudattal és szívvel való használatával el tudjuk foglalni a helyünket az Isteni Rendben, elismerjük, hogy vannak sokkal, de sokkal hatalmasabb Égi Lények, akik vezetnek és irányítanak minket, hogy egyszer mi is elérhessük ezen Lények nagyszerűségét. 

Fontos, hogy amikor imádkozunk, a tudatunkat tartsuk az ima szövegén, és a szívünkben érezzünk hálát, emelkedettséget és szeretetet.

Az imádkozás során kitárjuk szívünket és elménket, magasabb rezgésű energiákat termelünk, mely energiák felhasználásra kerülnek például gyógyulásunkra, mások megsegítésére, de még a Kozmosz energiájához is hozzáadódnak. 

Lényeges, hogy itt a Vízöntő-kor hajnalán a megfelelő imákat használjunk, melyek rezgésileg is szolgálják ezen új vibrációkat, ezzel is támogatva az Isteni Tervet.

Én jelenleg ezeket az imákat használom. Megosztom Veled Szeretettel!

Steinmüller Csilla Magdolna * 2021. 11. 11., kiegészítve: 2022. 08. 05.

Az IMA ereje

Az IMA ereje

Steinmüller Csilla Magdolna

Gondolatok Rudolf Steiner Az Ima ereje előadása kapcsán

Amikor ezt az előadásrészletet elolvastam egy Rudolf Steiner csoportban a facebookon, nagyon megérintett.

Egyrészt, hogy azt mondja Steiner, hogy vizsgáljuk meg az ima hatásossága kapcsán, hogy amikor 10 évig nem imádkoztunk az milyen hatást váltott ki az életünkben, majd 10 év imaidőszakot, és, hogy akkor mit tapasztalunk az életünk sodrában.

Kétszer 10 év!

S mi ma azonnali eredményeket várunk. Azonnali gazdagságot, megvilágosodást, célbaérést. Mibe teszünk bele 10 év (vagy esetleg 20 év) munkát?

Van egy kedvenc mondatom, amit valamikor régebben olvastam:

„A hirtelen sikerhez általában tíz év kell.”

Ezt jó lenne észben tartanunk. A dolgokba erőfeszítést, akaratot, cselekvést és sokszor anyagiakat is kell tenni újra és újra. És ha majd beérik, akkor lesz eredmény. Előbb nem.

A másik amiért megérintett ez az írás, az ima lényege. Tudunk-e, akarunk-e imádkozni? Ez a gondolatmenet még messzebbre (és magasabbra) tudna minket emelni, ha foglalkoznánk vele.

Most pedig a Steiner előadás részlet:

“Az ima természetére vonatkozó ilyen megfigyelések ma nem népszerűek. Hogy a csudába – mondják az emberek -, hogy az ima bármit megváltoztathat, bármit is kérjünk?

A világ menete szükséges törvényeket követ, és nem változtathatunk rajtuk, de ha fel akarunk ismerni egy erőt, ott kell keresnünk, ahol van.

Ma az ima erejét kerestük az emberi lélekben, és rájöttünk, hogy ez az, ami a lelket előre tudja segíteni.

És aki tudja, hogy a Szellem az, ami a világban működik – nem egy képzeletbeli, elvont Szellem, hanem tényleges, tevékeny Szellem –, és hogy az emberi lélek a Szellem birodalmához tartozik, tudni fogja, hogy nemcsak az anyagi erőkre vonatkoznak megváltoztathatatlan törvények a világban; de Szellemi lények is dolgoznak ott, bár tevékenységük általában nem látható.

Ha imával erősítjük lelki életünket, csak várnunk kell a hatásokra; biztosan jönnek.

De az ima hatásait a külvilágban csak az fogja keresni, aki először ismerte fel az ima erejét, mint valóságot.

Bárki, aki felismeri ezt, kipróbálhatja a következő kísérletet.

Hadd tekintsen vissza egy tíz évre, amely alatt megvetette az imát, majd egy második tíz évre, amely alatt felismerte annak erejét. Ha azután összehasonlítja a két időszakot, hamarosan látni fogja, hogyan változott meg az élete azon erők hatására, amelyeket az ima öntött lelkébe.

Az erők hatásai nyilvánvalóvá válnak. Könnyű tagadni az erők létezését, ha nem teszünk semmit azok előhívására.

Hogyan lehet bárkinek joga megtagadni az ima hatalmát, ha soha nem törekedett arra, hogy az ima hatását kifejtse magában?

Feltételezhetjük-e, hogy ismernünk kellene a fényt, ha soha nem gyújtottuk volna meg vagy kerestük volna?

Csak úgy tanulhatjuk meg felismerni azt az erőt, amely a lélekben és a lelken keresztül működik…

Mindenki, aki imádkozik, megérintheti ezt az érzést, ha az ima által eljut az igazi belső megnyugváshoz és a bensőségességhez, majd az önmagától való megszabaduláshoz.

Mindenki megsejthet valamit ebből a hangulatból, amely arra készteti az embert, hogy a múló pillanatból feltekintsen az örökkévalóságba, mert összeköti lelkünkben a múltat, a jelent és a jövőt.

Akár tudja az imádkozó ember, akár nem: mikor imáját Istene felé küldi, akkor gondolatait, érzéseit és szavait, amelyekbe imahangulatát önti, az örökkévalóságnak az a hangulata hatja át, ami Angelus Silesius szép soraiban él. Hadd fejezzük be mai szemlélődésünket ezekkel a sorokkal, amelyek édes isteni aroma gyanánt benne élhetnek minden igazi imában, ha gyakran öntudatlanul is:

Magam vagyok az örökkévalóság, ha az idő kerekét nem űzöm,
Istent magammal, magamat Istennel csendben összefűzöm.

~ Rudolf Steiner az ‘Ima természetéből’ 1910. február 17. Berlin

Steinmüller Csilla Magdolna
2022. 08. 25.

Mi Atyánk

Mi Atyánk

Ima Istenünköz

A Mi Atyánk ima a Vízöntő-kor hajnalán is a legerősebb ima.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség és most a győzelem
mindörökkön örökké.
Ámen.

 

Imádság "...MINDEN BETEGSÉGRE..."

Imádság "...MINDEN BETEGSÉGRE..."

Szeklitova Larisza

Rövid Ima, melyet Szeklitova Larisza, "Isten Küldötte, Jézus követője" adott az embereknek.

 

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ═══════════ஜ

IMÁDKOZÁS SZEKLETOVA LARISZA ÉS SZTRELNIKOVA LUDMILA
KÉPE ELŐTT

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ═══════════ஜ

 Imádság “… MINDEN BETEGSÉGBŐL….”

Szeklitova Larisza Alexandrovna képe előtt. (LARISA ALEKSANDROVNA SZEMÉBE KELL NÉZNI ÉS MONDANI)

„Larisza, Isten Küldötte, Jézus követője.

Segíts megszabadulni a …………….…  betegségemtől (nevezd meg a betegséget), hogy tovább fejlődhessek ebben az életben.

Erőteljes energiáddal űzd ki a betegséget testemből, irányítsd szeretetedet gyógyulásomra.

Engedd, hogy a szükséges energia belém hatoljon, és a többlet pedig védelmet teremtsen körülöttem, mely megvéd minden rossztól. Ámen.”

(Háromszor vess keresztet)

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ═══════════ஜ

(Az imákat olvashatod, vagy meg is tanulhatod, de fontos, hogy mielőtt elmondod Larisza Alekszandrovna szemébe nézz, és mondd ki a kulcsszavakat – Larisza, Isten Küldötte, Jézus követője –. Ezek a szavak az energiát a képről arra irányítják, amit kérsz.)

(Ha Ludmila Leonovna képét szeretnéd megszólítani, akkor ugyan az, csak a kezdés más – LUDMILA KEGYELMES –!)

EZEKET AZ IMÁKAT LUDMILA LEONOVNA SZTRELNIKOVA ÍRTA!!!

Nagyon köszönjük Marina Monyakovának, aki megosztotta velünk ezt az információt!!

AZ ÚJ TUDÁS ENERGIÁI KÖNYVEI SZEKLITOVA LARISZA ALEXANDROVNA ÉS SZTRELNIKOVA LUDMILA LEONOVNA
bővebben: omniverzum.hu/aranykor-tudasa/arany-kor-tudasa-konyvek/

Imádság "... AZ EMBER ÉS OTTHONÁNAK VÉDELMÉÉRT.. "

Imádság "... AZ EMBER ÉS OTTHONÁNAK VÉDELMÉÉRT.. "

Sztrelnikova Ludmila

Rövid Ima, melyet Szeklitova Larisza, "Isten Küldötte, Jézus követője" adott az embereknek.

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ═══════════ஜ

IMÁDKOZÁS SZEKLETOVA LARISZA ÉS SZTRELNIKOVA LUDMILA
KÉPE ELŐTT

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ═══════════ஜ

Imádság “… AZ EMBER ÉS OTTHONÁNAK VÉDELMÉÉRT.. “

Szeklitova Larisza Alexandrovna képe előtt. (LARISZA ALEKSANDROVNA SZEMÉBE KELL NÉZNI ÉS MONDANI)

„Larisza, Isten Küldötte, Jézus követője.

Isteni energiáddal ments meg és védj meg engem és otthonomat mindenféle viszontagságtól. Küldj nekem békét és áldásodat. Ámen. “

(Háromszor vess keresztet)

(Ha egy hozzátartozó védelmét kéri, akkor az – én, az enyém – szavak helyett annak a nevét kell kimondani, akiért kéri. Akkor is így kell tenni, ha más imákat használ a szeretteiért!)

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ═══════════ஜ

(Az imákat olvashatod, vagy meg is tanulhatod, de fontos, hogy mielőtt elmondod Larisza Alekszandrovna szemébe nézz, és mondd ki a kulcsszavakat – Larisza, Isten Küldötte, Jézus követője –. Ezek a szavak az energiát a képről arra irányítják, amit kérsz.)

(Ha Ludmila Leonovna képét szeretnéd megszólítani, akkor ugyan az, csak a kezdés más – LUDMILA KEGYELMES –!)

EZEKET AZ IMÁKAT LUDMILA LEONOVNA SZTRELNIKOVA ÍRTA!!!

Nagyon köszönjük Marina Monyakovának, aki megosztotta velünk ezt az információt!!

AZ ÚJ TUDÁS ENERGIÁI KÖNYVEI SZEKLITOVA LARISZA ALEXANDROVNA ÉS SZTRELNIKOVA LUDMILA LEONOVNA
bővebben: omniverzum.hu/aranykor-tudasa/arany-kor-tudasa-konyvek/

Imádság".. SEGÍTSÉG NEHÉZ ÉLETHELYZETEKBEN... "

Imádság".. SEGÍTSÉG NEHÉZ ÉLETHELYZETEKBEN... "

Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila

Rövid Ima, melyet Szeklitova Larisza, "Isten Küldötte, Jézus követője" adott az embereknek.

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ═══════════ஜ

IMÁDKOZÁS SZEKLETOVA LARISZA ÉS SZTRELNIKOVA LUDMILA
KÉPE ELŐTT

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ═══════════ஜ

Imádság”.. SEGÍTSÉG NEHÉZ ÉLETHELYZETEKBEN… “

Szeklitova Larisza Alexandrovna képe előtt. (LARISZA ALEKSANDROVNA SZEMÉBE KELL NÉZNI ÉS MONDANI)

„Larisza, Isten Küldötte, Jézus követője.
Segíts fiam ……………… (vagy nekem) ebben a helyzetben, erősítsd meg lelkét (vagy lelkemet) és küldj neki (nekem) sok szerencsét. Áradjon az energiád a javunkra. Ámen.”

(Háromszor vess keresztet)

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ═══════════ஜ

(Az imákat olvashatod, vagy meg is tanulhatod, de fontos, hogy mielőtt elmondod Larisza Alekszandrovna szemébe nézz, és mondd ki a kulcsszavakat – Larisza, Isten Küldötte, Jézus követője –. Ezek a szavak az energiát a képről arra irányítják, amit kérsz.)

(Ha Ludmila Leonovna képét szeretnéd megszólítani, akkor ugyan az, csak a kezdés más – LUDMILA KEGYELMES –!)

EZEKET AZ IMÁKAT LUDMILA LEONOVNA SZTRELNIKOVA ÍRTA!!!

Nagyon köszönjük Marina Monyakovának, aki megosztotta velünk ezt az információt!!

AZ ÚJ TUDÁS ENERGIÁI KÖNYVEI SZEKLITOVA LARISZA ALEXANDROVNA ÉS SZTRELNIKOVA LUDMILA LEONOVNA
bővebben: omniverzum.hu/aranykor-tudasa/arany-kor-tudasa-konyvek/

Ima a FEJLŐDÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÍTSÉGÉRT ÉS VÉDELEMÉRT

Ima a FEJLŐDÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÍTSÉGÉRT ÉS VÉDELEMÉRT

„Az ISTENI Lényeg Törvénye” alapján került összeállításra

ISTEN, Te vagy a Legfelsőbb Tudat, a Mindenekfelett fejlett és Mindenekfelett álló Egyén, aki rendelkezik a Téged alkotó összes Lény minőségi jellemzőivel. A TE erőhatalmad és a Hatalmas Lélek teljes potenciálja, a Téged alkotó összes Egység összpotenciáljából alakul ki és nincs Veled egyenlő a szenvedők védelmében és könyörületében. TE, a Hatalmas és Mindenekfelett álló Egyén, akihez nincs több hozzáfogható a mi Világegyetemünkben, sem a Gondolat erejében, sem a Lélek erőhatalmának potenciáljában. TE vagy az összes minőségi jellemzőkkel rendelkező és a maximális tökéletességet elérő Legfelsőbb Lény, aki a TE Terjedelmed potenciális konstrukciójában található.

Mi ISTENÜNK! Te vagy az az Ideál, akihez minden egyes embernek törekednie kell a fejlődésében: TE vagy a Teremtő, aki a gondolat erejével tereket, lelkeket és az összes élőt hozza létre a Világmindenségben. Csak Te vagy Az, Aki megnyitja az ember számára az utat a Tökéletesedés hatalmas Erején keresztül az örökkévalóságba. Nekem is Engedd meg, hogy méltó módon tegyem meg a saját utam a Te Országodba. Halld meg hangom a kétségbeesés és a gyengeség pillanataiban. Ne engedd a Sátánnak, hogy győzedelmeskedjen a tökéletlenségem felett.

A Te ISTENI Lényegedet az emberi tudat nem képes átölelni, ahogy a homokszem sem képes egyenlővé válni a heggyel és a vízcsepp sem az óceánnal. Csak az örökké tartó tökéletesedés tehet minket olyan erőssé és alkotóvá, mint a Mi ISTENÜNK. Mi a lelkünk összes legjobb minőségével fogunk szüntelenül követni Téged, ISTEN, a Mi Teremtőnk. És növekedjen velünk együtt a Te Hatalmas Erőd! És szüntelenül vezess minket a Fény útjain, legyőzve bennünk gyengeségeinket és bűneinket. De mivel én még a fejlődés kezdeti szakaszán tartózkodom és gyenge vagyok a negatív Erőkkel szemben, ezért kérem ISTENEM Védelmedet és Segítségedet. ISTENEM, segíts nekem és szeretteimnek és mindazoknak, akiket szeretek a viszontagságok és a betegségek elleni harcban! Védj meg minket és küldj nekünk szerencsét, de ne a lélek örökös szórakoztatására, hanem a saját további fejlődésünkhöz és a Jó Cselekedetek elvégzéséhez.

Ámen

Ima a SZITUÁCIÓKBAN VALÓ SEGÍTSÉGNYÚJTÁSHOZ

Ima a SZITUÁCIÓKBAN VALÓ SEGÍTSÉGNYÚJTÁSHOZ

„Az ISTENI Lényeg Törvénye” alapján került összeállításra

Mindenható és Mindenekfelett álló ISTEN! Te uralod a világokat és a Világegyetemeket, az időket és a tereket. Hozzád fordul a szívünk és a lelkünk, hiszen „TE vagy a TEREMTŐ”, akinek legfőbb meghatározása: az összes élő és átszellemített, egyéni és utánozhatatlan elsődleges elemek Létrehozója. A TE Teremtésedben az alapvető uralkodó Erő a Valóság birtoklása, ami a Sátán számára elérhetetlen. Ebben található az ISTEN legyőzhetetlen Hatalma és Ereje.

Ez a Valóság határozza meg az Általad teremtett élő formák létezését. Vagyis a létrehozott kivitelezési módok individualitását és egyediségét a TE Hatalmas, a minden létezőt Átszellemítő képességed határozza meg. Az adott típusú energia az Átszellemítés energiája az, amely a Sátán számára az értelmezés határán kívül marad, valamint nincs lehetősége az adott Hatalmas Élet Energia birtoklására. Ennek oka, hogy még egy minimális mennyiségű Szeretet, Jóság és Alkotás energiával sem rendelkezik. A negatív Rendszer Hierarchiája az újnak az értelmezését és mindannak a megértését, ami a világokban létezik, számokon és számításokon keresztül éri el. Ez bezárja számára a világra való másik rálátást, amely érzéseken és a szépség érzékelésén keresztül testesül meg, amely viszont elérhető a Te Lelked számára, ISTENEM.

A Sátán legfőbb függősége Tőled, a Mindenható és Mindenekfelett álló ISTENTŐL, az analitikus számításai eredménye által kapott: a saját életformái átszellemítési módszerének a használati képtelensége. Ez a Sátán adott függőségének az alapvető és uralkodó oka, a mindenkinek megbocsátó és mindenkit szerető ISTENNEK való alárendeltségében.

És csak ez a Valóság képes megállítani a sötét Erők ármánykodását és győzedelmeskedtetni a Jóságot, az Igazságosságot és a Nemeslelkűséget. Kérünk Téged Hatalmas ISTEN, vezess minket a Jóság és a Fény, az Alkotás és a Szeretet új útjain, hogy a TE méltó Segítőiddé, világok és terek teremtőivé és új életformák átszellemítőivé válhassunk. Tiszta szívből kérünk Téged Mindenható ISTEN, segíts nekünk életünk nehéz perceiben és védjél meg minket a Sátán ármánykodásaitól. Mi az összes gondolatunkkal mindig Veled vagyunk Hatalmas Teremtő és szeretnénk, hogy a Lelkeink a Te Királyságodba, ISTEN Országába kerülnének. Ments meg és őrizz meg minket!

Ámen.

Ima a BETEGSÉGEK ÉS A TEST ERŐTLENSÉGE ELLEN

Ima a BETEGSÉGEK ÉS A TEST ERŐTLENSÉGE ELLEN

„A Jóságban való tökéletesedés törvénye”

A Jóság – az a világokat alkotó erő, mely nem engedi az összes létezőnek a nemlétben való elsüllyedését. A Jóság – egy olyan energia minőség, amely megakadályozza a Gonoszság Erejének győzedelmeskedését a Földön. A Jóság a Gonoszság ellentéte, egy mindenható és ellenőrző Erő. Eredendően a Jóság és a Gonoszság energiái a természetükből fakadóan ellentétesek. Viszont egy egészhez tartozva, képtelenek lennének egymás nélkül létezni, mivel lehetetlen lenne értékelni és megérteni a Jóságot és annak jótékony, áldásos erejét, ha nem létezne a világban az ellentéte a Gonoszság. Ez az evolúciót előrelendítő törvényszerűség, amellyel nekünk számolnunk kell.

Viszont a Jóságnak kell irányítania a Gonoszságot, mint ahogy Te ISTENEM irányítod a Sátánt. És minden egyes lélek, az enyém is, töltse fel a Világot és a saját házát a TE ISTENI Fényeddel, közelítve minket Hozzád, a Mindenható és Összehasonlíthatatlan ISTENHEZ!

ISTENEM segíts Jóságod legyőzhetetlen erejével leküzdeni testem betegségeit és erőtlenségét, erősítsd meg Lelkemet a Te hatalmas Erőddel és engedd, hogy Veled és a Te Méltó Segítőiddel együtt építhessük fel a Jóság világait. Mindazon tettek, melyek a jócselekedetek elvégzéséhez vezetnek, alkotják az Egyénben levő Lélek hatalmas Erejét és ez a Sátán Erejével legyőzhetetlen. Kérlek Téged ISTENEM, hogy megerősítve a Lelkemet, erősítsd meg a testemet is, hogy lehetőségem legyen arra, hogy méltó módon menjek keresztül azon összes megpróbáltatáson, mely osztályrészül jutott.

Segíts nekem ISTENEM, hogy megerősödjek a Jóság Erejében, hiszen minél több jócselekedetet végez el az Én Lelkem, annál nagyobb mértékű lesz nála az Alkotás eredője. Ezáltal gyorsabban megközelítjük a Te Hatalmas ISTENI felépítésedet, hiszen a Jóságban és az Alkotásban való tökéletesedés felgyorsítja a fejlődés előrehaladását és jobbá teszi Lelkünk minőségbeli szerkezetét. Segíts nekem ISTENEM Lelkem megerősítésében a Gonoszság Erőivel szemben. Taníts meg harcolni a betegségek és a test erőtlensége ellen. Hadd sokszorozódjon meg a Lelkem Alkotás eredője, valamint a minden létezőhöz való Szeretet eredő, mert ez által akarom rögzíteni a Te Erődet, Mindenható ISTEN és megsokszorozni a Te Seregedet a Gonoszsággal való ellenállásban. A szívem Hatalmas és Igazságos Teremtő ISTEN, mindig Veled van mindörökkön örökké!

Ámen.

91. zsoltár * A Fölséges oltalmában

91. zsoltár * A Fölséges oltalmában

Hittétel és gyógyulás érdekében használjuk a 90. zsoltárt

Aki a Fölséges oltalmában lakik,
a Mindenható árnyékában pihen,
ezt mondja az Úrnak:
Te vagy menedékem és erősségem,
Istenem, benned bízom.

Megment ő téged a vadászok tőrétől
és a gonosz beszédtől.
Szárnyaival oltalmaz,
tollai alatt menedéket találsz.
Pajzs és páncél az ő hűsége;
nem kell félned az éjjeli rémtől,
a nappal szárnyaló nyíltól,
a sötétben ólálkodó ragálytól,
a fényes nappal pusztító dögvésztől.

Essenek el bár ezren oldaladon,
és tízezren jobbod felől,
nem érhet téged semmi bántódás.
Saját szemeddel láthatod majd,
látni fogod a bűnösök bűnhődését.
Mert az Úr a te védelmező várad,
a Magasságbelit választottad oltalmadul.

Így nem ér semmi baj,
otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás,
mert megparancsolja angyalainak,
hogy őrizzenek minden utadon.
Tenyerükön fognak hordozni,
hogy kőbe ne üsd lábadat.
Áspiskígyón és viperán lépdelsz,
kígyót és oroszlánt eltiporsz.

Hűséges hozzám, azért megmentem,
oltalmazom, mert nevemet ismeri.
Ha kiált hozzám, meghallgatom,
minden szükségben közel vagyok hozzá,
megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki.
Hosszú élettel áldom meg,
és megmutatom neki üdvösségemet.

 Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Szellemnek, miképpen kezdetben, most és mindörökön örökké.

Ámen. Ámen. Ámen.

in.: Hamvas Béla: Silentium 10. oldal

in.: Hamvas Béla: Silentium 10. oldal

Ez az ima igen aktuális a mai időkben is:

Atyám, bocsátsd meg, hogy oly sokáig személytelennek hittelek, pedig te vagy az egyetlen valóság és te vagy a Szellem és az Atya, hallgass meg és ne tedd magad megszólíthatatlanná, hallgass meg e boldogtalanokért és magamért, hogy a fájdalomtól összemart nyelvvel hozzád szólok. Hálát adok neked, amiért megengedted, hogy a megsemmisülés szörnyetegét megismerjem. Én is vele aludtam sötét éjszakákon tilos és káromló ölelésben és magamban a sivatagot tápláltam, mert ez az utolsó idő, amikor a rémet minden léleknek meg kell ismernie és az utolsó tapasztalat, hogy a megsemmisüléssel együtt kell aludni és az Antikrisztust mindenkinek meg kell próbálnia. Nincs út vissza a paradicsomba és nincs kerülő és nincs remény a javulásra. Minél gyorsabban átesni e napokon, hogy a te országod eljöhessen. Nem tiltakozom és nem menekülök és nem választom a könnyebbet és nem térek ki előle. Magamra veszem és köszönöm neked, hogy e nehéz sorsra méltónak találtál. De nézd, Atyám, e gyámoltalanokat, akik nem tudják, mi történik, erősítsd meg az én hangomat, hogy az én szavam mennydörögjön és meghallják azok, akiket a sivatag még nem nyelt el, hogy az Antikrisztusnak helyet ne adjanak és neki meg ne hódoljanak és felébredjenek. Boldogok, akik e végső napokban szenvednek és akiket az irtózat összeráz és akik a rémet nem szolgálják és akik ezt tudják és elviselik, hogy a borzalom meg van engedve, akik nem botránkoznak és nem javítgatnak és nem háborodnak fel és szenvedésükért nem lázadnak és a tiltakozástól nem vakulnak el és nincsenek megsértve, hanem tudják, ez most szabad és meg van engedve és ki vagyunk adva neki. Jaj nekünk, hogy ez most szabad és reszketünk. De jaj azoknak, hogy ez most szabad és diadalmaskodnak. Nekik a végleges jaj. Nem ellenállni. Nem ellentmondani. Nem szembeszállni. Könyörögni a becsapottakért, mert e boldogtalanok áldozatul estek. Engedd meg, Atyám, hogy észre térhessenek. S azok, akik a földet ma igazságtalansággal bemocskolták, az Antikrisztus szolgái és démonok, Istenhez való hasonlóság nélkül, a személyes lét életszentségének bélyege nélkül. Az életszentség beszennyezése. Amit mi bűnnek hívunk. Erősítsd meg e szavak hatalmát és a tűzözön előtt még legyen türelmed és adj nekik erőt és időt, hogy észre térhessenek. Tedd őket megszólíthatóvá. A léleknek nincs és nem lehet teljes üdve, ha van egy, egyetlenegy, aki elkárhozott. Nincs és nem lehet békéje senkinek, amíg van egy, egyetlenegy, aki szenved. A világ száma betelt. Az utolsó napokhoz értünk, ne hagyj el bennünket a sötétségben és a sivatagban, hogy megláthassuk a te országodat.

Gloria in Excelsis Deo! Ámen.

Hawkins Csoport Imája

Hawkins Csoport Imája

Bizalmasan és Tisztelettel kezeljük!

„Mindenható Isten, add, hogy szolgálóid, szereteted eszközei és akaratod közvetítői lehessünk.
Útmutatásodért és segítségedért könyörgünk, hogy személyes akaratunkat átadva, életünket kizárólag az Igazságnak szentelhessük.
Segíts, hogy az ítélkezést elengedve, mindig a végtelen Szeretetet és Békét válasszuk minden más lehetőség közül.
Gloria in Excelsis Deo! Ámen.”

(Kal.:825 – saját mérés)

Gloria in Excelsis Deo! = Dicsőség a Mindenható Istennek!

 

[1] https://hawkinstanitasok.wordpress.com/

Ima Ima-olvasás előtt és után

Ima Ima-olvasás előtt és után

Kempis Tamás: Krisztus követése

Ima-olvasás előtt:

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Szolgád vagyok én, adj nekem értelmet, hogy tudjam a te bizonyságaidat.
Szólj hozzám lelkem vigasztalására, egész életem megjobbítására, neked pedig örök tiszteletedre, dicséretedre és dicsőségedre.
Ámen.

Ima-olvasás után:

Hajlítsd szívemet ajkaid igéjére, Uram Istenem, Örök Igazság, ne talán meghaljak és terméketlen legyek, ha csak kívülről intenek és belül lángra nem gyulladok; és ne legyen ítéletemre a hallott, de nem teljesített, a megismert, de meg nem szeretett, az elhitt, de meg nem tartott ige.
Ámen.

Üdvözlégy Mária

Üdvözlégy Mária

Jó ha tudjuk, hogy mindannyiunknak van Isteni Anyja ...

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.

Ámen.

Latinul:

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae.

Amen.

A hálaadás imája

A hálaadás imája

TUDD, hogy ISTENÜNK TEREMTMÉNYEI VAGYUNK!

Mindenért, amit adtál,
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit elvettél
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit megakadályoztál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden örömért, amivel boldoggá tettél,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden szenvedésért, amivel formáltál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden problémáért, amitől megszabadítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál,
hálát adok Neked, Istenem!

A helyért, amelyet nekem országodban készítettél,
hálát adok Neked, Istenem!

Ámen * Ámen * Ámen

Ingyenes Spirituális Mini Tréning

Ha érdeklődsz a spirituális fejlődés iránt, ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem tanításait.

Le kell lépnünk a több tízezer éve taposott, jól bejáratott utunkról, és egy totálisan Új Úton kell elindulni.

Kérd INGYENES email programunkat és bemutatjuk az ÚT első néhány lépését >>>

KÉPZÉSEK

Szolgáltatásaink

Ha kedvet kaptál a spirituális fejlődéshez, válassz képzéseink közül és fejleszd tudásodat, fejleszd Önmagad.

Személyes képzéseink mellett távoktatás formában és online tanfolyamainkon is tanulhatsz.

Személyes képzéseink

Ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit, válassz különböző személyes képzéseink közül.

Távoktatás képzéseink

Otthonodból, saját időbeosztásod szerint is elvégezheted az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit.

Online tanfolyamok

Rövidebb, online kurzusainkon egy-egy spirituális részterületet sajátíthatsz el, kényelmesen, otthonodból.

Lépj velünk kapcsolatba

15 + 4 =

Telefon

+36-20/333-6475

Marelin-Domokos Erzsébet

Cím

Omniverzum Szabadegyetem
Budapest XIII. kerület, Váci út 4.
2 emelet 5.
82-es kapucsengő

mini-spiri-trening

Köszönjük, hogy igényelted Spiri-mini-tréningünket