+36-20-333-6475 info@omniverzum.hu
Oldal kiválasztása

21 lépéses Önismereti Tréning * 12. lépés

Üdvözöllek a 12. lépésnél!

 

Az előző lépés segített összekapcsolódni az Erőállatoddal. Azzal a belső erővel, amely bármikor rendelkezésedre áll, és csak hívni kell, hogy segítsen.

Mai gyakorlatunkkal újra a fizikai aktivitás fontosságáról olvashatunk, majd térképezhetjük fel az életünkben.

 

12. lépés – Lépésről-lépésre lehet építkezni

Ez a 21 lépéses program abban segít, hogy közelebb kerülj a fizikalitáshoz, a tudatos cselekvéshez és jelenléthez.

Az életünk aktív alakítása, a jelenlét, a „munka” elvégzésének fontossága a mesékben is megtalálható. Ahhoz, hogy egy legényből királyfi lehessen, meg kell találnia belső erejét, a táltost, és meg kell tudnia küzdeni az ellennel. Az, hogy ez épp kit vagy mit takar, már személyes sorsa vetíti elé. De a mesék is azt mutatják, hogy cselekedni kell ahhoz, hogy a fizikai szinten eredményeket, sikereket érjünk el.

Amikor olvassuk ezeket, láthatjuk, hogy nem mindig egyértelmű, hova vezet az út. De cselekedni kell, amikor arra felszólítást kapunk, mert a végén ezek együtt hozzák el az eredményt, ezek együttes hozadékat arathatjuk le.

Ma erről olvashatunk, hogy mégis mi történik ha tesszük a dolgunk, fizikálisan, és mi történik, ha nem.

A nap feladata: A cselekvés fontossága

Olvasd el az alábbi mesét, majd a kérdések segítségével dolgozd fel, és aktiváld a mintáit az életedben.

 

A szorgalmas és a rest leány

Volt egyszer egy öregember és egy öregasszony. Az öregasszonynak az előbbeni urától volt egy leánya, s a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. De az öregasszony haragudott a férjének a lányára. Nem szívelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta, hogy menjen el szolgálni. Azt mondta az öreg ember:
– No, ha nem szíveled az én leányomat, akkor süss neki hamuba sült pogácsát, s menjen el, amerre a szeme lát.
Elindult a lány, s ment, ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki:
– Hova mész, te leányocska?
– Megyek szolgálni.
– Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól. Hogyha engemet megtisztogatsz, jótettedért jót kaphatsz.
Odament a leányocska, a körtefát szépen letakarította s továbbment. Elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki:
– Hova mész, te leányocska?
– Megyek szolgálatra.
Akkor azt mondta a szőlőbokor is neki:
– Gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől, metsszél meg s kapálj meg, mikor visszafordulsz, meglásd, jótettedért jót kapsz.
A leányocska szépen megmetszette, megkapálta s továbbment. Ment, ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence összevissza volt omladozva, olyan rossz volt. Azt mondta neki:
– Gyere ide, leányocska, sikálj meg engem, meglásd, mikor visszafordulsz, jótettedért jót kapsz.
Akkor a leányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta és továbbment. Elért egy forrást, egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Azt mondja a kutacska neki:
– Hova mész, te leányocska?
– Megyek hosszú útra, szolgálatra.
– Gyere ide, takaríts ki engem szépen, meglásd, mikor hazatérsz, jótettedért jót kapsz.
Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és továbbment. Ment, ment, s ahogy ment, találkozott egy kiskutyával. Azt mondja az a kutya neki:
– Hova mész, te leányocska? – Megyek szolgálni.
– Gyere, takaríts meg engem, s nyírj meg, s mikor visszafordulsz, akkor jótettedért jót kapsz.
Akkor a leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska továbbment. Ment, ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Tündérek laktak benne. Kérdezik, hogy milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Azt mondja az egyik neki:
– Maradj meg itt nálunk. Itt van hét szoba. Hatot seperj ki, de a hetedikbe be ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öregasszonyt, és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az öregasszonyhoz:
– Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öregasszony:
– Na, most gyere velem, meghallgattál szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. Akkor az öregasszony benyitott a hetedik szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz s egy rakás aranypénz. Azt mondja az öregasszony a leánynak:
– Most hengergőzz meg ebben az ezüstpénzben, ami reád ragad, az a tied.
Mikor a leányocska felállott, akkor megint azt mondta: – No, most hengergőzz meg szépen az aranyban. Akkor meghengergőzött a leányocska abban is, azután felállott s elbúcsúzott. Jött az úton visszafele, elérte a kutyát. A kutya olyan szépen táncolt, olyan öröme volt, mikor odaért hozzá, s azt mondta:
– No, leányocska, most gyere ide hozzám, s innen rólam vegyél, ami neked tetszik, s amit te szeretsz. A jótettedért most visszajár!
A kutya tele volt aggatva gyönggyel, s a leányocska vett, amennyi kellett, s szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, az olyan szép volt, hogy csupa gyönyörűség, csészikék, kancsócskák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. S a leányocska merített, egyet, ivott s megnyugodott. Azután szépen felkelt, s jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, kalácsok. Azt mondja a kemence:
– Gyere ide, egyél, amennyi jólesik, mert a jótettedért visszajár.
Evett is, hozott is. S ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, bor poharakban kitéve, ehetett-ihatott, amennyi kellett. A bélesre éppen jólesett. Tovább jött hazafele, s odaért a körtefához. Nagyon meleg volt, mikor odaért, s azt mondja a körtefa neki:
– Gyere ide, leányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megért a körte. Vegyél és egyél, amennyi jólesik, s haza is vigyél, amennyi kell.
Még közeledett hazafelé, már a kakas meglátta, hogy jön. Felállott a kapu tetejére, és szólani fogott:
– Kukuriku-gángu, jön az én nénikém ezüsttel, arannyal teli futtatva. Mikor közelebb jött, meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának.
Megint szólott a kakas: – Kukuriku-gángu, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. De az öregasszony azt kiabálta:
– Hallgass te, nem igaz!
Megint kiáltott a kakas: – Kukuriku-gángu, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva.
Mikor a leányocska bement a kapun, mondta az öregasszony: – Elég sokat kaptál, de most elmegy az én leányom is, s az sokkal többet hoz, mint te hoztál!
Akkor az asszony sütött neki is egy hamuba sült pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő lánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Azt mondja a körtefa:
– Gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól, jótettedért jót kapsz!
Akkor a leány azt mondja neki:
– Én a csecsebecse lábacskáimat s vacsavacsa kezecskéimet nem csipkézem meg, akármi is lesz! – És továbbment. Elérte a szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda, és metssze meg, mert a jótételért jót kap; de a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsavacsa kezecskéit össze nem szurkálja, ha akármi is lesz. Akkor továbbment, s elérte a kemencét. A kemence azt mondta neki:
– Gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, s sikálj meg engem, mert jótettedért jót kapsz. De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsavacsa kezecskéit nem mártja a sárba, ha akármi is lesz. Akkor továbbment, elérte a kutat, és a kút azt mondta:
– Gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet, mert jótettedért jót kapsz. De a leány neki is azt mondta:
– Én a csecsebecse lábacskáimat, vacsavacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor továbbment. Elérte a kutyát. A kutya mondja neki:
– Gyere ide, leányocska, nyírjál meg!
De a leány azt mondta neki: – Én reád nem teszem a vacsavacsa kezecskéimet, csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz.
Akkor továbbment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekérezkedett, hogy ott aludjék. Õt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a leány, hogy megyen hosszú útra, szolgálatra. Akkor azt mondja az az előbbeni öregasszony neki, hogy maradjon ott náluk, mert ott már volt egy Leány, s az nagyon jól viselte magát, s nagyon jól is járt. Ott is maradt, és az öregasszony azt mondta neki:
– Itt van ez a hat szoba, seperd ki, de a hetedikbe be ne menj.
A leány a hat szobát kiseperte, s a hetedikbe se ment be egy darabig, de egyszer mégis bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. Akkor látta csak, hogy mi van odabenn: kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy véres lett egészen. Mikor kijött onnan, odament a gazdasszonyhoz, s azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki, mert nem fogadott szót, s hazafele indult. Amint jött, útközben összetalálkozott a kutyával. Odament hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből, de a kutya azt mondta:
– Nem akartál megtisztítani, most maradsz a csecsebecse lábacskáiddal s a vacsavacsa kezecskéiddel! Mehetsz utadra!
Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút: – Menj el innen, mert sajnáltad a kezedet s a lábadat. Semmit sem kapsz! Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét, nem tudott venni. Azt mondja a kemence:
– Menj el innen, nem érdemled, hogy jót egyél, mert sajnáltad, hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat s a vacsavacsa kezecskéidet.
Akkor továbbment. Elérte a szőlőbokrot, azon szőlő, ott a bor, csak enni s inni kellett volna. Odament, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár bort. Akkor a szőlőbokor eltaszította a kezét, s azt mondta neki:
– Menj el, mert nem akartál megmetszeni, s nem akartál megkapálni. Most nem érdemled meg. Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét is. Mikor közeledett haza, akkor a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott:
– Kukuriku-gángu, jön az én nénikém vérrel futtatva!
Akkor az ördöngős asszony odament, s azt mondta: – Nem igaz, arannyal jő futtatva!
De a kakas megint elkezdte: – Kukuriku-gángu, jön az én nénikém vérrel futtatva! De az öregasszony megint csak azt mondta: – Nem igaz, mert arannyal jön futtatva!
Harmadszor is azt mondta a kakas: – Kukuriku-gángu, jön az én nénikém vérrel futtatva!
Mikor elmondta, akkor belépett a lány a kapun, s akkor meglátta az anyja is. – Nem igaz, nem igaz! – kiabálta, de az öregember azt mondta: – Látod, az én leányom jobban szolgált, mint a tied! – S akkor összevesztek, s az öregasszony és a leánya elment a háztól. Az öregember és a leánya, ha meg nem haltak, ma is élnek.

Kérdések:

– Mi tetszett a mesében, és mi nem?
– Ezek vajon hogyan kapcsolódnak a jelenedhez? Hol kötődnek életedhez?
– Esetleg ami tetszik, arra te is vágysz? Ezt hogyan tudnád beemelni az életedbe?
– Ami nem tetszik, az mit szimbolizál neked? Vajon hol van benned ez a minőség vagy tulajdonság? Mikor bukkan fel?
– Az első lány minden szembejövő feladatot teljesített annak ellenére, hogy a fő szándéka a szolgálás volt. Vajon Te az életedben mennyire vagy „eltéríthető” eredeti céljaidtól, és mennyire tudsz áramolni az érkező felkérésekkel? Cselekszel vagy elhajtod a „munkát”, ha az nem azonos céljaiddal?

– A mai napon helyezd a hangsúlyt a cselekvésre. Igyekezz mindent megcsinálni, ami szembejön. Ne írd fel a teendőid listájára, hanem vedd a fáradságot, és már a felbukkanása után végezd el a munkát, akkor is, ha nem az volt az eredeti szándékod.

– A nap végén figyeld meg, miben volt más így a napod, hogy mindent megcsináltál, ami szembejött.

– Vajon a hétköznapjaidba hogyan lehetne ezt a működési dinamikát beemelni?

 

Mindennapos esti gyakorlatok:

1. Foglald össze magadnak néhány mondatban, hogy mit kaptál az adott naptól.

2. Írj le 5 dolgot, amiért hálás vagy.

Jó munkát kívánunk, és lefekvés előtt még végezd el az esti gyakorlatokat!

 

Tartsd észben: már csak 9 lépésen keresztül kisérünk a tudatos fejlődésben!

Domokos Erzsébet

KÉPZÉSEK

Szolgáltatásaink

Személyes képzéseink

Ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit, válassz személyes képzéseink közül.

Távoktatás képzéseink

Otthonodból, saját időbeosztásod szerint is elvégezheted az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit.

Online tanfolyamok

Rövidebb, online kurzusainkon egy-egy spirituális részterületet sajátíthatsz el, kényelmesen, otthonodból.

Köszönjük, hogy igényelted Önismereti program tájékoztatónkat