+36-20-333-6475 info@omniverzum.hu
Oldal kiválasztása

Omniverzum Szabadegyetem és Központ Általános Szerződési Feltételek

www.omniverzum.hu
www.idozito.com
www.alkotoonismeret.com
www.diak.omniverzum.hu

Általános Szerződési Feltételek alábbiakban olvasható, illetve le is tölthetőek pdf. formátumban a következő linkről:

Általános Szerződési Feltételek

 

Az ÁSZF hatályba lépésének napja:

2015. február 22.

ÁSZF utosló módosításának napja:

2024. 02. 10.

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza az Omniverzum Szabadegyetem és Központ,

mint „Szolgáltató 1”
(név: Marelin-Domokos Erzsébet e.v., székhely: 1213, Budapest, Cirmos sétány 6. IV. 18., adószám: 66308986-1-43),

továbbá „Szolgáltató 2”
(név: Steinmüller Csilla e.v., székhely: 1203, Budapest János utca 31. 8/51., adószám: 67834781-1-42)

továbbá „Szolgáltató 3”
(név: Domokos Csilla Erzsébet e.v., székhely: 1203, Budapest János utca 31. 8/51., adószám: 57543938-1-43)

valamint „Szolgáltató 4”
(név: Mihalecz-Domokos Rita e.v., székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tagi út 104/B/2., adószám: 48191715-1-33)

együtt „Szolgáltatók” által üzemeltetett weboldalak (www.omniverzum.hu, www.idozito.com, www.spiritualislelekgyogyaszat.com, www.alkotoonismeret.com, www.vipassana-meditacio-elvonulas.com) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek).

 

Szolgáltató adatai

 

Fantázianév: Omniverzum Szabadegyetem és Központ

 

Szolgáltató 1 – személyes képzések és programok

Neve: Marelin-Domokos Erzsébet e.v.

A szolgáltató székhelye: 1213, Budapest, Cirmos sétány 6. IV. 18.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: infoomniverzum@gmail.com és info@omniverzum.hu

A szolgáltató telefonszáma: +3620/333-6475

Adószám: 66308986-1-43

Vállalkozás Nyilvántartási Száma: 33690099

Felnőttképzési Nyilvántartási száma: B/2020/592

A szerződés nyelve: magyar

 

Szolgáltató 2 – távoktatásos képzések, online tanfolyamok, elvonulás

Neve: Steinmüller Csilla Magdolna e.v.

A szolgáltató székhelye: 1203 Budapest, János utca 31. 8 em. 51 ajtó

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: omniverzumtavoktatas@gmail.com és omniverzum@gmail.com.

A szolgáltató telefonszáma: +3620/397-3930

Adószám: 67834781-1-42

Vállalkozás Nyilvántartási Száma: 50829929

Felnőttképzési Nyilvántartási száma: B/2020/593

A szerződés nyelve: magyar

 

Szolgáltató 3 – távoktatásos képzések és online tanfolyamok

Neve: Domokos Csilla Erzsébet e.v.

A szolgáltató székhelye: 1203 Budapest, János utca 31. 8 em. 51 ajtó

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: omniverzum@gmail.com.

A szolgáltató telefonszáma: +3620/397-3930

Adószám: 57543938-1-43

Vállalkozás Nyilvántartási Száma: 56182107

Felnőttképzési Nyilvántartási száma: B/2021/1786

A szerződés nyelve: magyar

 

Szolgáltató 4 – távoktatásos képzések és online tanfolyamok

Neve: Mihalecz-Domokos Rita e.v.

A szolgáltató székhelye: 2310 Szigetsztentmiklós, Tagi út 104/B/2.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: omniverzum@gmail.com.

A szolgáltató telefonszáma: +3620/397-3930

Adószám: 57543938-1-43

Vállalkozás Nyilvántartási Száma: 58476161

Felnőttképzési Nyilvántartási száma: B/2023/972

A szerződés nyelve: magyar

 

Tárhely szolgáltatók

A tárhely-szolgáltató 1. adatai:

http://www.wordpress.com az alábbi oldalakhoz kapcsolódóan:

(www.idozito.com, www.spiritulislelekgyogyaszat.com, www.alkotoonismeret.com, www.vipassana-meditacio-elvonulas.com)

Valamint tárhely-szolgáltató 2 és szoltáltató 3 adatai:

www.rackforest.com * RACKFOREST KFT. a www.omniverzum.hu és www.diak.omniverzum.hu oldalhoz kapcsolódóan.

 

Szolgáltatások

A www.omniverzum.com, www.omniverzum.hu, www.idozito.com, www.spiritualislelekgyogyaszat.com, www.alkotoonismeret.com, www.vipassana-meditacio-elvonulas.com, www.diak.omniverzum.hu oldalakon szereplő képzéseken, távoktatásban, tanfolyamokon, egyéni és csoportos programokon, valamint táborokban és elvonulásokon való részvétel.

A honlapokon több olyan Szolgáltató is található, akik önállóan végzik tevékenységüket, s azért ők vállalják a felelősséget.

 

Szolgáltatások megrendelésének módja és folyamata, együttműködés létrejöttének feltételei:

– A megjelenített szolgáltatások az oldalon található regisztrációs űrlapokon, e-mailben vagy telefonon rendelhetők meg. A kapcsolattartás személyesen, e-mailben vagy telefonon lehetséges.

– Egyes online tanfolyamok online fizetéssel (OTP Simple Pay) vásárolhatóak meg. Erről a lehetőségről mindig az adott szolgáltatás oldalán történik a tájékoztatás. Ez a lehetőség csak azon szolgáltatások esetén vehető igénybe, ahol az feltüntetésre kerül. Az online megvásárolt szolgáltatások igénybevétele a www.diak.omniverzum.hu oldalon keresztül történik. A sikeres online fizetést követően ezen oldalhoz és a megvásárolt szolgáltatáshoz minden vásárló kap egyedi belépési adatokat e-mailben. Az adott oldalon keresztül, online történik a képzési anyag átadása. A megvásárolt tanfolyam anyaga korlátlan ideig áll a vásárló rendelkezésére. Az esetlegesen felmerülő problémákról a Szolgáltatók felkeresése e-mailben vagy telefonon lehetséges: info@omniverzum.hu vagy +36-20-333-6475. (Szolgáltató 3, vagyis Domokos Csilla Erzsébet e.v. a szerződött fél az OTP Mobil KFT.-vel OTP Simple Pay rendszer igénybevételére.)

– A megkeresésre Szolgáltató 1, 2 és/vagy 3 legkésőbb 48 órán belül e-mailben válaszol, és tájékoztatja a Megrendelőt a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségeiről és lépéseiről.

– Konkrét együttműködés az online vagy távoktatásos Szolgáltatások kapcsán akkor jön létre, amikor Megrendelő az adott Szolgáltatás díját megfizeti, illetve egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Felnőttképzési Szerződés megkötésre kerül.

A Személyes képzések és tanfolyamok esetén az együttműködés létrejöttének feltétele az adott Szolgáltatás díjának megfizetése illetve egyes esetekben a Felnőttképzési Szerződés megkötése.

Az egyéb programok, egyéni lehetőségek illetve táborok esetében az együttműködés az adott Szolgáltatás díjának megfizetésével és annak kezdetével jön létre.

 

Szolgáltatások megrendelésének és nyújtásának lemondása, visszavonása

– Megrendelő a korábban megrendelt Szolgáltatást e-mailben, írott formában tudja lemondani. Ezt Szolgáltatók e-mailben, írott formában igazolják vissza.

– Lemondás esetén a korábban megfizetett szolgáltatási díj abban az esetben jár vissza, amikor a Szolgáltatás nyújtása nem teljesült. (Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a Szolgáltatáshoz regisztrációs díj kapcsolódik, és a lemondási idő lejárta után történik a visszamondás. A regisztrációs díj és a kapcsolódó feltételei az adott Szolgáltatás oldalán vannak feltüntetve.).

– Amennyiben a Szolgáltatás elindult, de nem zajlott le teljesen, a szolgáltatási díj visszafizetése időarányosan történik, vagyis csak a hátralévő, még nem teljesült Szolgáltatás befizetett díja jár vissza. Egyéb feltételekről az egyes Szolgáltatások oldalain lehet tájékozódni.

– Szolgáltatók jogában áll a megrendelt és/vagy kifizetett Szolgáltatás nyújtását visszamondani és/vagy visszautasítani, amennyiben úgy találják, hogy Megrendelőre az adott szolgáltatás károsan hat, vagy pszichés problémái, esetleg olyan megnyilvánulásai vannak, amelyek akadályát képezik a felelős döntéseknek és cselekvéseknek. Emellett a Szolgáltatás visszautasítása történhet személyes össze nem illés okán is. Ezt Szolgáltató 1, 2 és/vagy 3 írásban jelzi Megrendelő felé, emellett Szolgáltatók a Szolgáltatás befizetett díjának időarányos visszafizetését vállalják.

Panaszok intézése

A Szolgáltató 1, 2, 3 és/vagy 4 a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja, és arra érdemi választ ad. Amennyiben a panaszra a Szolgáltató 1, 2, 3 és/vagy 4 elutasító választ ad, azt írásban megindokolja. A jogviták elsősorban békés úton közvetlenül vagy a fogyasztó lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, a bírósági út nyitva áll.

 

Adatkezelés

– A Szolgáltatók a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, célhoz kötötten kezelik, és nem adják ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve amennyiben a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges (pl. számlázás, könyvelés).

– A megadott személyes adatokat Szolgáltatók közvetlen, üzletszerzési céllal is kezelik (GDPR 47). Vagyis a honlapon történő regisztráció vagy a honlapon keresztül leadott megrendelés során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó/megrendelő/regisztráló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

– A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltatók a megrendelés teljesítéséhez használják fel, kivéve az elektronikus levelezési címet, melyet az ezt megelőző pontban említett módon és feltételekkel, a megrendelő kifejezett hozzájárulásával használnak fel.

– A leadott megrendelésből készült számla adatai rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A számlázást követően az előzőekhez nem tartozó adatok törlésre kerülnek. A törlési idő a mellékletként kezelendő Adatkezelési Tájékoztatóban kerül pontosításra.

A megadott adatok törlése, módosítása a jogosult által bármikor kérhető írásban.

– A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülhetnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

– A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben Ön nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

– További információk és részletes leírás az Adatkezelési tájékoztatóban.

 

Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK. (2013.évi V. törvény), az EKER törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény), valamint a fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Köszönjük, hogy igényelted Önismereti program tájékoztatónkat