+36-20-333-6475 info@omniverzum.hu
Oldal kiválasztása

Spirituális Válogatás – Omniverzum Esszencia * 3. rész

Szeretettel Üdvözöllek!

 

Nagyon örülök és gratulálok, hogy megvásároltad 3 részes Spirituális Válogatásunkat.

Nagy szeretettel és lelkesedéssel állítottuk össze az anyagot, bízva abban, hogy felkeltjük érdeklődésedet az Önismeret, a Tudatos Fejlődés és a Vízöntő-kori Új Tudás iránt.

Az Omniverzum Szabadegyetem legjobban kedvelt tanításait szedtük össze Neked 3 részben.

A 3. részt alábbiakban találod, olvashatod, de akár le is töltheted pdf. formájában, melyet kinyomtathatsz és bármikor belenézhetsz.

 

Itt tudod letölteni a Spirituális Válogatás harmadik részét:

KLIKK IDE A LETÖLTÉSÉRT >>>

Elérkeztünk minitanfolyamunk harmadik, Spirituális Lélekgyógyász módszertan leckéjéhez. Minitanfolyamunk célja, hogy betekintést nyújtsunk képzéseink és tanfolyamaink hangulatába, tudásába és mélységébe.

Az Omniverzum Szabadegyetem célja az emberek ébresztgetése és támogatása, hogy lássanak túl a mindennapi körforgáson, hogy felismerjék, hogy mindannyian Lelkek vagyunk, Szellemi Szikrát hordozunk magunkban és felelősek vagyunk ennek a Csodának a kibontakoztatására. Ehhez mélyebb, Lelki szintű önismeretre van szükségünk, nézőpontunk tágítására és tudásra, mely megvilágítja utunkat. Iskolánkban bejárós, hétvégi képzések keretében (Spirituális Lélekgyógyász, Önismereti tanácsadó, Számmisztikai és Spirituális konzulens, ÉletÚt és LélekÚt tanácsadó), online tanácsadó képzéseken (Spirituális Lélekgyógyász, Önismereti tanácsadó, Bizalmi tanácsadó, Maja Asztrológus, ÉletÚt és LélekÚt tanácsadó, Szám és Szín konzulens, Számmisztikai konzulens, Számmisztikai és Spirituális konzulens), tanfolyamokon és egyéni tanácsadásokon tudsz haladni, fejlődni és tágítani látásmódodat.
Ha személyes kérdésed van azzal is kereshetsz minket. Szellemi csoport is működik a Központban, azok számára akik gyakorlati lépéseket kívánnak tenni Önmaguk Lelki-Szellemi Esszenciája felé.

Felelősek vagyunk egyéni fejlődésünkért! Az elért tudást és fejlődést tovább visszük, gazdagítva ezzel Lelkünket és Szellemünket.

Üdvözlettel: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus

Spirituális Lélekgyógyászati módszer

 Ez a lecke egy Spirituális Lélekgyógyászati módszert mutat be. Képzéseinkben rengeteg módszert ismerhetsz meg, melyeket először mindig önmagadon keresztül dolgozol meg. Ezáltal gyakorlati tudásra is szert teszel, mert mi igen fontosnak tartjuk, hogy ne csak beszéljünk, hanem éljük is a változásunkat és a tudásunkat.

Milyen Spirituális Lélekgyógyászati módszereket tanulhatsz és tapasztalhatsz meg nálunk: számmisztika, színterápia, rajzelemzés, meseterápia, művészetterápia, OH kártya, Tarot kártya, asztrológia – Symbolon kártya, Maja Asztrológia, Útjelző Szavaink, kronobiológia, biblioterápia, mozgásos önismeret.

Ebben a leckében a neveddel fogsz dolgozni.

„Amikor megszületünk, szüleinktől egy nevet,

a Világegyetemtől pedig egy számot kapunk.”

Dan Millman

Számok = Energiák

Betűk = Számok = Energiák

Betűk = Kódok * a megvalósulás és a tartalom.

A születési dátumunk a Mindenség energiája, mely megvalósítása feladatunk az életünkben. A nevünk a megvalósulás mikéntjét mutatja meg számunkra.

A magyar nyelv „beszédes” nyelv, a Lélek beszéde.

Az ABC-t úgy mondjuk ki ÁBCÁldás Békesség Cél® Mit is mutat ez?

Ne légy Akaratos, fogadd be Isten Akaratát (az „Á” befogadni Isten Akaratát). Ő mutatja a Célt. Az utadon megÁld Téged. Teremts Békességet szívedben. 1

Ebben a leckében a nevünket egy speciális szemszögből vizsgáljuk. Feltérképezzük milyen energiákat, üzeneteket és megoldási kulcsokat hordoz. Amikor ezt a megközelítést 1994-ben olvastam nagyon megérintett. Azóta is forog, dolgozik bennem. Sokat segített utamon.

Angelika Hoefler „karma kabbalisztiká”nak nevezi a módszerét. Ezt írja: „jelen életünk értelme és útja világosan felismerhető; felismerhetővé válnak adottságaink és feladataink, kötelességeink és vizsgáink, de foglalkozásunk, hivatásunk, segítségeink és lehetőségeink is.”2 A betűket és a számokat összeköti az angyalokkal, angyali segítőkkel. Tőlem ez így egy kicsit messze áll, de a rendszert tökéletesnek tartom arra, hogy jobban rálássunk Lelki feladatunkra és lehetőségeinkre.

Szeretettel adom át Neked is: Csilla

 

[1] Mike László: ÚjVilág Tarot Könyv, Magánkiadás 2008
[2] in.: Angelika Hoefler: Esély az Életre, 91. old.

Pszichogramm = Névanalízis[1]

A betűk rezgéseket hordoznak. Először nézzük meg a betűk üzenetét:

A, Á akaratkifejezés, energia, erő, akció, kezde­ményezés, elkötelezettség, tájékozódás, el­vek, koncentráció, saját felelősség, auto­ritás
B tudás, intelligencia, intellektus, tehetség, tanulás, elmélet, tudati fejlődés, tudás­szomj
C spiritualitás, ezoterika, parapszichológia, határtudományok, érzékenység, intuíció, ráismerés, médiumi tulajdonságok, befo­lyásolhatóság, művészet, kreativitás
CH kozmikus rend, jog, igazság, törvény, derekasság, becsület, pontosság, konstruktivi­tás, egyenesség, integritás, belső egyen­súly, egészség
D munka, cselekvés, tett, spontaneitás, impul­zivitás, szorgalom, rendszeresség, körül­tekintés, pragmatizmus, terjeszkedés, érvényesülés, döntéshozás, nyilvánosság
E vallás, szolgálat, segítség, gyógyítás, kozmi­kus befolyás, szenzitivitás, finom lelkűség, kifinomultság, nemesség, nagyvonalúság, stílus, jellem, színvonal, származás, titok­zatos, megmagyarázhatatlan, élet értel­me, szeretet
F igazság, igazságosság, őszinteség, hit, re­mény, idealizmus, melegség, szívélyesség, együttérzés, részvét, jóság, jólelkűség, fe­lebaráti szeretet, túlvilági támogatás
G közösség, közösségi szellem, kommuniká­ció, megértés, segítőkészség, barátság, együttműködés, beilleszkedés, közvetítés, béke, értelem, társadalmi elkötelezettség, kifelé fordulás
H kozmikus rend, jog, igazság, törvény, ren­dezettség, becsületesség, konstruktivitás, tisztesség, feddhetetlenség, belső egyen­súly, egészség
I, J változtatás, váltás, elindulás, áttörés, for­radalom, újítás, reform, átmenet, átmeneti megoldások, mellékfoglalkozás, elhatárolódás, divat, rugalmasság, állhatatlanság, szeszélyesség, elengedés, utazás, függetlenség
K spiritualitás, ezoterika, parapszichológia, határtudományok, érzékenység, intuíció, ráismerés, médiumi tulajdonságok, befo­lyásolhatóság, művészet, kreativitás
L karmikus feladat, adás, odaadás, áldozat, alázatosság, feláldozás, kötelességteljesí­tés, szerénység, alárendelődés, veszteség, lemondás, felebaráti szolgálat, felelősség, hűség
M magasabb hatás, személyiség-átalakítás, átváltozás-elváltozás, búcsú, halál, válság, rombolás, új tájékozódási irányok, újra­kezdés, misztikum, titok
N fegyelem, megértés, harc, úttörőszellem és -munka, megbízhatóság, példakép
O, Ö nehézségek, problémák, akadályok, ka­tasztrófa, káosz, szenvedés, lelki terhek, szélsőséges helyzetek, tanulási folyamat, beavatás, tanács
P, PH igazság, igazságosság, őszinteség, hit, re­mény, idealizmus, melegség, szívélyesség, együttérzés, részvét, jóság, jólelkűség, fele­baráti szeretet, túlvilági támogatás, szociá­lis elkötelezettség
Q harmónia, megelégedettség, boldogság, öröm, szeretetreméltóság, kedvesség, hu­mor, pozitív gondolkodás
R karmikus újrafelismerések, kulcsélmények, déja-vu-élmények, szellemi orientáció, szellemi fejlődés
S lehetőségek, felemelkedés, karrier, siker, haladás, visszhang, tekintély, tisztesség, előkelőség, hírnév
SCH, SH őszintétlenség, hazugság, vádaskodás, igaz­ságtalanság, együgyűség, nihilizmus, bűnözés, szenvedélybetegségek, üldözés, rombolás, rendetlenség, baleseti hajlam, betegség, veszély, önzés,
T pszichológia, filozófia, a szív iskolája, életre­való okosság, bölcsesség, illem és taktikai érzék, diplomácia, kultúra, tanulás, isteni döntések
TH asztrális hatások, víziók, éterikus dolgok, érzékszerveken túli érzékelés, nosztrada­mizmus, zsenialitás
U, Ü, V, W vizsga, kritika, kutatás, elemzés, érdeklő­dés, kíváncsiság, felfedezés, találmányok, felvilágosodottság, szexualitás
X befolyás, befolyásoltság, kisugárzás, vonz­erő (személyes magnetizmus), báj, hatás, kompetencia, hatalom
Y változás, váltás, áttörés, indulás, forrada­lom, újítás, reform, átmenet, átmeneti meg­oldások, utazás, mellékfoglalkozás, elhatárolódás, divat, rugalmasság, állhatatlanság, szeszé­lyesség, elengedés, függetlenség
Z győzelem, önlegyőzés, uralkodás, szívós­ság, kitartás, fölény, szuverenitás, meggon­doltság, stratégia, megbocsátás, dicséret, diadal, nyerés és nyereség

Minél gyakrabban fordul elő egy-egy betű a nevünkben, annál erőteljesebben nyilvánul meg a benne rejlő energia. A következő szabály érvényesül:

1x fordul elő egy bizonyos betű = átlagos erősségű hatás.

2x = optimális hatás.

3x = erős hatás.

4x – vagy gyakrabban = túlzásra vagy az erők visszájukra fordítására hajlamosít. Ezt mindenképpen vizsgálnunk kell!

Példa: Betű: A

Szám: 1

Energia: Akarat

Ha egy névben háromszor van meg az A-betű, akkor az számértékben 3×1= vagyis a 3-as számmal is dolgozunk.  Az „Akarat-energiát” (1-es) ebben az esetben azon a területen vetjük be, amelyet a 3-as szám reprezentál. Ez pedig a közösség, kommunikáció (3-as szám) területe. Az adott személy tehát erősebben (3x szerepel az A betű a nevében) nagyobb társadalmi közegben, valamilyen közösségben tudja bevetni, illetve hasznosítani az akaratát.

A kiszámításnál a születési nevünket vesszük alapul. Abban az esetben, amkor például nem használjuk a kereszteléskor kapott keresztnevünket, de az a Születési Anyakönyvi kivonatba szerepel, igen is figyelembe vesszük. Ilyenkor érdemes külön ránézni csak erre a keresztnévre, vajon milyen üzenetet hordoz és az hogy jelenik meg (vagy nem jelenik meg) az életemben.

Ha valaki férjhez ment és megváltoztatta a nevét akkor érdemes mindkét nevet vizsgálni, hogy milyen feladatokat, minőségeket tett le a névváltoztatással és mit vett fel a férje nevével.[2]

A rendszer 1-től 22-es számokkal dolgozik.[3] Ha a számok összeadásánál 22-nél több jön ki akkor azt összeadjuk és addig adjuk össze, míg 22 vagy annál kevesebb nem lesz.

Példa: L betű 5x szerepel a névben. L betű számértéke 12, ez 5×12= 60, ezt tovább adjuk össze: 6+0= 6, ezt a számot fogjuk értelmezni.

Vagy az N betű (mely számértéke 14) 2x szerepel: 14×2= 28. Ezt összeadjuk: 2+8=10, s ezt fogjuk elemezni.

 

[1] in.: Angelika Hoefler: Esély az életre című könyvében találtam. Édesvíz Kiadó, 1994, Budapest

[2] Nincs jó és nincs rossz választás. Választás van és annak következménye. Itt is felhívnám a figyelmet a felelősség vállalására. Ez egy Szaturnuszi energia, melyhez itt az ideje felnőni mindenkinek!

[3] Ennyi lapja van a Tarot kártyának és a héber ABC is ennyi betűből áll.

Számok – Betűk – rövid meghatározása:

 

Számérték Betűk Üzenet
1 A, Á Akarat, energia
2 B Tudás, tanulmányok
3 G Közösség, kommunikáció
4 D Cselekvés, tett, munka
5 E Vallás, segítés, gyógyítás, szeretet
6 U, Ü, V, W Vizsga, kutatás, kritika, elemzés
7 Z (Ön)legyőzés, győzelem
8 H, CH Jog, rend, egészség
9 T Filozófia, bölcsesség, pszichológia
10 I, J. Y Változás, reformok, utazások
11 C, K Spiritualitás, intuíció, kreativitás
12 L Karmikus feladat, áldozat, odaadás
13 M Magasabb tudás, búcsú, újrakezdés
14 N Fegyelem, úttörő szellem, példakép
15 X Befolyás, hatás, kompetencia
16 O, Ö Problémák, tanítás, tanulás, beavatás
17 F, P, PH Felebaráti szeretet, szociális elkötelezettség
18 SCH, SH, TS, TZ Jogtalanság, betegség, veszély
19 Q Harmónia, öröm, humor, pozitívumok
20 R Küldetés (újjászületés), ismételt találkozások
21 S Esélyek, siker, haladás
22 TH Asztrális hatás, álmok, fantázia, érzékszerveken túli érzékelés

 

ABC számkulcs:

 

A, Á 1
B 2
C 11
D 4
E, É 5
F 17
G 3
H, Ch 8
I, J 10
K 11
L 12
M 13
N 14
O, Ö 16
P, Ph 17
Q 19
R 20
S 21
Sch, Sh 18
T 9
TH 22
Ts, Tz 18
U, Ü, V, W 6
X 15
Y 10
Z 7

 

 

Példa:

Albert Schweitzer pszichogramja

 

Pszichogram Érték 1x 2x 3x 4x … x Összérték
A, Á 1 1 1
B 2 1 2
C 11
CH 8
D 4
E 5 1 1 1 15
F 17
G 3
H 8
I, J 10 1 10
K 11
L 12 1 12
M 13
N 14
O, Ö 16
P, PH 17
Q 19
R 20 1 1 40/4
S 21
SCH, SH 18 1 18
T 9 1 9
TH 22
TS, TZ 18 1 18
U, Ü, V, W 6 1 6
X 15
Y 10
Z 7

 

Vannak számok Albert Schweitzer esetében amik kétszer fordulnak elő: a 18-as, ezt összeadjuk: 2×18=36=9 (3+6); és a 20-as, 2×20=40, mely szám nagyobb 22-nél, ezért összeadjuk: 4+0= 4-et fogjuk értelmezni.

S vannak, amik háromszor: 3×5=15. Itt a 15-öt fogjuk olvasi.

Albert Schweitzer (1875-1965) német teológus, lelkész, filozófus, tanár, orvos, Nobel-békedíjas. Mint tudjuk, gyakran szélsőséges körülmények között gyógyította betegeit.

Erőssége az volt, hogy rendíthetetlenül hitt a küldetésében. Erős volt a vallásos meggyőződése és emberszeretete.

A következő erőket egyesítette magában:

1x (normális hatás: Ezeket az energiákat normál mértékben kapta és dolgozta fel.

A = 1 = akarat, energia

B = 2 = tudás, tanulmányok

I = 10 = változások, reform

L = 12 = áldozat, lemondás, karmikus feladat

T = 9 = filozófia, bölcsesség

W = 6 = vizsgálódás, kutatás

2x (optimális hatás)

SCH, TZ = 18 = igazságtalanság, betegség, veszély

Hatásköre: 2×18= 36 = 3+6= 9. 9= filozófia, bölcsesség.

Az igazságtalanság, betegség és veszély felerősített hatását Schweitzer a filozófia és a bölcsesség fegyverével győzte le.

R = küldetés (újjászületés)

Hatásköre: 2×20= 40, mely szám összege: 4 (4+0) 4= cselekvés, tett, munka.

Az erős hatású küldetést a cselekvés, tett és munka területén élte meg.

3x (erős hatás)

E = 5 = vallás, segítés, gyógyítás, szeretet

Hatásköre: 3×5= 15. 15= kompetencia, befolyás.

A vallást, a segítést, a gyógyítást és a szeretetet Schweitzer azokon a területeken alkalmazta erősebben, amelyeken kompetens volt és ahol befolyással rendelkezett.

Ezek után pedig vizsgálgasd a saját nevedet és energia mintázatodat.

Pszichogram

 

Név: ………………………………………………………………………………

 

Pszichogram Érték 1x 2x 3x 4x … x Összérték
A, Á 1
B 2
C 11
CH 8
D 4
E 5
F 17
G 3
H 8
I, J 10
K 11
L 12
M 13
N 14
O, Ö 16
P, PH 17
Q 19
R 20
S 21
SCH, SH 18
T 9
TH 22
TS, TZ 18
U, Ü, V, W 6
X 15
Y 10
Z 7

 

Köszönöm figyelmedet.

Köszönöm, hogy megvásároltad spirituális válogatásunkat és köszönöm, hogy végigolvastad a 3 leckét, gyakoroltad a leírtakat.

Gazdagítsa ez a tudás önismeretedet és mindennapjaidat!

 Steinmüller Csilla Magdolna

KÉPZÉSEK

Szolgáltatásaink

Személyes képzéseink

Ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit, válassz személyes képzéseink közül.

Távoktatás képzéseink

Otthonodból, saját időbeosztásod szerint is elvégezheted az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit.

Online tanfolyamok

Rövidebb, online kurzusainkon egy-egy spirituális részterületet sajátíthatsz el, kényelmesen, otthonodból.

Köszönjük, hogy igényelted Önismereti program tájékoztatónkat