+36-20-333-6475 info@omniverzum.hu
Oldal kiválasztása

A csillagszemű juhász

spirituális mesefejtés

írta: Tabáni Erzsébet, Erzsó * 2022. 09. 11.

Először itt olvasd el a mesét >>>

Majd a mese spirituális elemzése:

Már eleve az a tény, hogy a csillagszemű egy juhász, elég fontos szimbólum. A pásztor, aki a nyájat vezeti, a védelmezi. A pásztor és a nyáj közötti kapcsolat hasonló az uralkodó és népe közti viszonyhoz. Krisztus is hasonló minőségben volt jelen, amikor járt-kelt az emberek között, és terelte
Isten „nyáját”. Gyakran lehet látni, hogy pásztorbottal, bárányokkal ábrázolják. Jézus mondja is János evangéliumában: „Én vagyok a jó pásztor.”

És milyen egy jó pásztor? A pásztor a természetközeli, szabad ember, aki gondoskodik a nyájáról.
Életét adja a juhokért, tereli őket.
Az a pásztor, aki nem teljesíti pásztori feladatait, mert felelőtlen, nem gondoskodó, csak a saját javát hajtja, az rossz pásztor. Ebben a mesében a jó pásztornak meg kell harcolnia a felelőtlen (rossz) pásztorral, aki maga a király.
A mesében a király, a mindent uralni akaró zsarnok, akinek nem engedelmeskedik a juhász. És mivel a király ezt az engedetlenséget nem tűrte, ezért halálra ítélte a juhászt. A mesében az alapvető probléma, hogy a juhász nem hajlandó a király tüsszentésére reagálva kimondani azt, hogy „Adj Isten,
egészségére!” Egykor úgy vélték, hogy a tüsszentéskor a lélek egy pillanatra távozik a testből, és emiatt alakult ki egyfajta áldás a tüsszentő ember irányába: „Adjon Isten Egészséget!”
„Egészségedre!” De a juhásznak esze ágában sincs ezt az áldást megadni a királynak csak úgy, ezt ki kell érdemelni. És amíg ezt nem teszi meg a juhász, a király próbálja megtörni.

Először a fehér medve tömlöcébe vetette a juhászt. A mese kifejezetten fehér medvének említi, nem jeges medvének. A medve valamiféle őserő szimbólum.
„Mikor az ajtót becsukták, mindjárt megrohanta a juhászt, hogy széttépje és felfalja, de mikor a csillagszemét meglátta, úgy megijedt, hogy majd magát falta be, s a legtávolabbi szögletbe kucorodott, onnan nézte, de bántani nem merte, pedig olyan éhes volt, csak úgy nyaldosta a talpát az éhségtől.”

Itt igazából a juhász saját belső démonjaival harcol. A fehér medve szét akarta tépni, hogy felfalja a juhászt, de a csillagszemét meglátva, megijedt. Mi az a csillagszem, amitől megijed a medve? És mit csinál a juhász?

„A juhász meg le nem vette róla a szemét, és hogy ébren tartsa magát, énekelt, mert tudta, ha elaludna, a medve rögtön széttépné.”
Az éneklés, furulyázás a mesékben általában imádkozást jelent, a kapcsolatot Istennel, mert így tudta a juhász a csillagszemét nyitva tartani, hiszen, ha bezárná, akkor a belső démonok/veszélyes negatív energiák széttépnék. Ami szép ebben az egészben, hogy a juhász nem öli meg a fehér medvét, csak
megfékezi, mert a belső fehér medve nem pusztítható el, csak felül kerekedhet rajta. És talán éppen ezért fehér a medve, mert már nem tartalmaz annyi negatív energiát, kifehéredett, de mégis veszélyes energia.

Szeklitova Larisza[1] átal átadott Aranykor Tudása könyvek tanítanak a lélek hármasságáról, mely a pozitív, a negatív és a semleges (az Irányító) részből tevődik össze. Ezen minőségek a lélek Isten általi teremtésétő kezdve alapminőségek a lélekben.

Tehát minden lélekben létezik a jóságtól származó pozitív kezdet és a gonoszságtól származó negatív kezdet. Ezek a részek a lélek egynegyedét foglalják el, tehát a jóságos rész (a pozitív) és a gonosz rész (a negatív), a lélek felét teszik ki, míg a másik felét az Irányító rész (a semleges) adja. Amikor a lélek létrehozásra kerül mindhárom rész egy százalékról kezdi el a fejlődését. A jóság és a gonoszság együtt mindig megőrzi a lélek fele részét, csak a fejlődés által más-más arányban. És igaz, hogy a lélek fejlődik a jóság irányába, azonban a negatív rész egy százaléka mindig megmarad, soha nem lehet elpusztítani.[2] Ahogy a fehér medvét sem.

A medve „a legtávolabbi szegletbe kucorodott” – mondhatni egy százalékra összezsugorodott. De miért? Mert a juhász tudta mit kell tennie, ébren kell maradni. De ez nem fizikai értelemben vett ébren maradást jelent, hanem spirituális éberséget, tudatos jelenlétet. Ez egyfajta belső iránytű, mint a sarkcsillag az égen, amely által könnyen meghatározható az északi irány és bárhonnan nézzük, mindig ugyanabba az irányba mutat. (Irányító) A sarkcsillag egyéb iránt a Kis Medve csillagkép legfényesebb csillaga. Tehát a „csillagszem” lehet a lélek Irányító része.
A medve fehér színe pedig utalhat a lélek által termelt pozitív és negatív energiákra, jelen esetben a világos negatív energiát képviseli. Világos, mert fehér, de negatív, mert veszélyes állat. Isten Hierarchiájában való fejlődés esetén is gyűjthetünk világos negatív energiát.

Az ember viselkedése, másokhoz és a környezethez való viszonyulása eredményezi a sötét vagy a világos energiákat. Azon a fejlettségi szinten, amelyen a juhász tartózkodik, tehát a magas frekvencia irányába fejlődik, hiszen jó pásztor, éppen ezért ezen a szinten már fehér színű ellenféllel kell  megbirkóznia.

Másodszor az óriás sündisznók közé vetik. Mit tudunk a sündisznókról? Tüskések, óriások és nagyon gonoszok, mert ki vannak éheztetve. Egy hétig nem kaptak táplálékot. Ez lehet lelki táplálék is. A sündisznók ugyanolyan belső ellenfelek, mint a fehér medve, csak veszélyesebbek, (tüskések, többen
vannak) és itt már a csillagszem sem elég azok távoltartására. Itt is megjelenik az imádkozás (furulya).

Szent Vendel a pásztorok védőszentje, mondhatni saját irányítójához fordult a juhász, ha Szeklitova Larisza könyveket nézzük, a Magas Szintű Égi Tanítóhoz[3], a magasabb minőségű pásztorhoz.

Érdekes a juhász kijelentése, amikor azt mondja: „Nem félek én tíz haláltól!” vagy száz haláltól – ez olyan, mintha a testet öltései lennének és azért nem fél, mert tudja, hogy mi következik utána, hogy a lélek sohasem hal meg. Az első tíz testetöltés (tíz halál) például ellenőrző testetöltés, amely után
megtörténik a lelkek további felosztása attól függően, hogy pozitív, vagy negatív energiákat gyűjtött fel a lélek.

A harmadik „halál” a kaszásverem, mely tiszta szimbolika: „sötét tömlöc, melynek közepén egy mély kút volt, körülrakva éles kaszákkal; a kút fenekén meg egy mécses égett, hogy ha valakit belevetnek, meglássák, leért-e a fenekére”
Mi az a mécses a mély kút közepén? Nem a lélek örök ragyogása? És ha az kialszik, vége mindennek.

És mit csinál a juhász? Megkéri a darabontokat, hogy hagyják kicsit egyedül: “A darabontok kimentek, ő pedig felállította a verem mellé a fokosát, ráakasztotta a szűrét, s tetejébe meg a kalapját tette, de előbb még a tarisznyát is felakasztotta, hogy test is legyen a szűrben”.
Mintha levetné a testét, a földi ruháját és minden pásztori tartozékát, hiszen ezek csak múlandó dolgok. És ezek kerülnek bele a mély kútba. Le kell dobnunk valamit, el kell engedni valamit, hogy magasabb minőségbe léphessünk.

Ezután a király alkudozni kezd vele. Ajánl neki ezüsterdőt, aranyvárat, gyémánttavat. A mesei hármasság. De bármennyire csábító az ajánlat, a juhász nem inog meg, bár a csillagszemét le kell hunyja, hogy „ne lásson”. Ez másfajta látás, mint az emberi szem általi látás. De még a csillagszemet
is el lehet vakítani, meg lehet kísérteni, ha nem vagyunk elég tudatosak, hogy ne azt lássuk, ami láttatni akarnak velünk.

A mese végén megkapja a juhász, amit mindig is akart, a király lányát (aki gyönyörűségesen szép, mint egy aranygalamb). A lakodalomban eltüsszenti magát a király, ami a halálához vezet, hiszen ekkor már kiérdemli a király, hogy áldást kapjon a vejétől, de annyira megörül ennek a király, hogy
szörnyethal.

Mitől tüsszentett a király? Az erős tormától. A torma egy fehér növény, amelynek a gyökerét fogyasztjuk. A tormát keserűfűnek is nevezik és sok helyen az egészség szimbólumának tartják, vírusölő hatása van és illóolajának belégzése megtisztítja a légutakat.
Eddig a király csak úgy tüsszögött, ha véletlenül eltüsszentette magát, vagy náthás volt, most az erős torma hatásától tüsszentett, mintha ez a lakodalom egy tisztító szertartás lett volna. A házasság/lakodalom egy beavató szertartás a mesékben, az igazi felnőtté válás kapuja. Valamit
megfejlődött a hős, éppen ezért a régi rossznak el kell mennie, hogy valami új születhessen. Meg kell, hogy haljon a rossz pásztor (a király), hogy a jó pásztor (juhász) uralkodhasson.

A csillagszemű juhászban rend és béke van, önazonos, nem hagyja, hogy mások irányítsák, megvédi határait, belső birodalma békéjét, mint egy jó király a birodalmát. Ő maga a tudatosság, aki mindig a helyén van és mindig tudja, hogy mit kell tennie.

Üdv:
Tabáni Erzsébet (Erzsó)

Metamophoses meseterapeuta, Spirituális lélekgyógyász
2022. 09. 11.

[1] Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila az Aranykor Tudását adják át az emberiségnek. Grendiózus változásban vagyunk. Beléptünk a Vízöntő-korba és indul a Hatodik Emberi Faj fejlődése. Ezen új szintű fejlődéshez ÚJ TUDÁST kapott az emberiség, melyet Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila ad át számunkra. Olvass bele a könyveikben. todik Emberi Faj fejlődése. Ezen új szintű fejlődéshez Új Tudást kapott az emberiség.

[2] Erről bővebben Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila: A látható világ határain túl avagy A legújabb információk a lélek fejlődéséről című könyvben olvashatunk.

[3] Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila: Égi Tanítók titkos élete

Kívánjuk, hogy egyre több lélek=ember nyíljon meg az Új Tudásra, ezzel is segítve és támogatva mind önmaga, mind Isten fejlődését.

~ Az Aranykor Imáit itt olvashatod: https://omniverzum.hu/imak/

~ Itt pedig Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila magyarul olvasható könyveinek listáját találod: https://omniverzum.hu/aranykor-tudasa/arany-kor-tudasa-konyvek/

Ha megérintett ez a kis történet olvass tovább. Itt kérheted 3 részes ingyenes “Spiri-mini-tréningünket” amiben bemutatjuk az Omniverzum Szabadegyetem módszereit, majd rendszeresen küldünk léleképítő, önismeret fejlesztő tartalmakat.

ITT Kérheted INGYENES mini tréningünket >>>

KÉPZÉSEK

Szolgáltatásaink

Személyes képzéseink

Ismerd meg az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit, válassz személyes képzéseink közül.

Távoktatás képzéseink

Otthonodból, saját időbeosztásod szerint is elvégezheted az Omniverzum Szabadegyetem képzéseit.

Online tanfolyamok

Rövidebb, online kurzusainkon egy-egy spirituális részterületet sajátíthatsz el, akár otthonodból.

mini-spiri-trening

Köszönjük, hogy igényelted Spiri-mini-tréningünket